Tourkrub Logo
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

พบ 75 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18310
18310 ทัวร์จีน วัน 4 คืน ไหหลำ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน  เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง 6 บิน 9 Air
ทัวร์จีน
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ไหหลำ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน เจดีย์ 2 พี่น้องเหม่ยหลาง
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
9 Air
เริ่มต้น14,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18131
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
25%
18131 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว กิจกรรมเก็บเชอรี่ เมืองตูเจียงเอี้ยน 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
เฉิงตู เมืองจิ่วจ้ายโกว กิจกรรมเก็บเชอรี่ เมืองตูเจียงเอี้ยน
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น14,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17675
17675 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  ถ้ำประตูสวรรค์ 6 บิน Qingdao Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ถ้ำประตูสวรรค์
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
16,990
เริ่มต้น14,990
ทั่วไป
รหัส 18272
18272 ทัวร์จีน วัน 3 คืน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์
1
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
16,990
เริ่มต้น15,990
ทั่วไป
รหัส 18263
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
36%
18263 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น  ภูเขาเทียนเหมินซาน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ภูเขาเทียนเหมินซาน
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
24,999
เริ่มต้น15,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18285
18285 ทัวร์จีน วัน 3 คืน ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า รถไฟฟ้าทะลุตึก 4 บิน Sichuan Airlines
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า รถไฟฟ้าทะลุตึก
-
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Sichuan Airlines
17,888
เริ่มต้น16,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18334
18334 ทัวร์จีน วัน 4 คืน ฉางชา เมืองจางเจียเจี้ย  เขาเทียนเหมินซาน  เมืองฟหู รงเจิ้น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ฉางชา เมืองจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน เมืองฟหู รงเจิ้น
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18372
18372 ทัวร์จีน วัน 3 คืน เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้าง ภูเขาวงพระจันทร์ ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง 4 บิน นกแอร์
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค.
เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้าง ภูเขาวงพระจันทร์ ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
นกแอร์
เริ่มต้น17,990
ทั่วไป
รหัส 18187
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
25%
18187 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.
เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
4
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
23,999
เริ่มต้น17,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18192
18192 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณหวงหลงซี 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย.
เฉิงตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณหวงหลงซี
2
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18335
18335 ทัวร์จีน วัน 5 คืน ฉางซา มืองโบราณเฟิ่งหวง  เมืองฟูหรงเจิ้น 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ฉางซา มืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองฟูหรงเจิ้น
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 17911
17911 ทัวร์จีน วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้  หางโจว เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing ดิสนีย์แลนด์ 5 บิน JUNEYAO AIRLINE
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
เซี่ยงไฮ้ หางโจว เมืองโบราณ Yuehe Jiaxing ดิสนีย์แลนด์
10
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
JUNEYAO AIRLINE
21,888
เริ่มต้น19,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17673
17673 ทัวร์จีน วัน 5 คืน อี๋ชาง อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน 6 บิน Qingdao Airlines
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
อี๋ชาง อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
23,990
เริ่มต้น19,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17825
17825 ทัวร์จีน วัน 3 คืน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 5 บิน Air China
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
เซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น ดิสนีย์แลนด์
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air China
21,990
เริ่มต้น19,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17674
17674 ทัวร์จีน วัน 3 คืน หังโจว เมืองอู๋ซี สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู 5 บิน Air China
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
หังโจว เมืองอู๋ซี สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือทะเลสาบซีหู
7
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Air China
22,990
เริ่มต้น19,990

สถานที่ท่องเที่ยวจีน ไปกับทัวร์จีน เที่ยวสบายใจ

เทรนด์เที่ยวจีนมาแรง เพราะในตอนนี้ประเทศจีนได้ประกาศฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจไปเที่ยวจีน เที่ยวจีนพอได้เริ่มก็จะหลงรัก อยากเที่ยวอีกหลายๆ เมือง ทัวร์จีนจึงมีให้เลือกหลากหลายเมืองให้เราได้ตามเก็บไม่ซ้ำ และแต่ละเมืองสถานที่ท่องเที่ยวจีนก็เสน่ห์ความสวยงามแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนๆ กันแทบจะทุกเมืองคือความยิ่งใหญ่ตระการตาของธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้าง ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ไปเยือน ไม่ว่าจะ ชอบธรรมชาติ เที่ยวเมือง ช้อปปิ้ง สวนสนุก หรือสายกิน เลือกเที่ยวจีนมีให้ได้ครบทุกอารมณ์เลย และนี่คือ 9 เมืองทัวร์ท่องเที่ยวจีน ที่คัดมาแล้วว่าดีงามน่าไปตามรอย

1. ทัวร์จีน ปักกิ่ง (Beijing)

สำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวจีนครั้งแรก แนะนำ ทัวร์จีน ปักกิ่ง BEIJING ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เมืองปักกิ่งศูนย์รวมแห่งความทันสมัย มรดกทางวัฒนธรรม และเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงาม อีกทั้งยังมีสถานที่เที่ยวมหัศจรรย์ ความสวยงามระดับโลกมากมาย เช่น กำแพงเมืองจีน (The Great Wall), เมืองน้ำโบราณกู๋เป่ย (Gubei Water Town), หอสักการะฟ้าเทียนถัน (Tian Tan Temple of Heaven) เป็นต้น ทัวร์จีน ปักกิ่งที่เที่ยวเยอะมาก สามารถเที่ยวได้บ่อยๆ ไม่มีเบื่อ ได้ทั้งความเป็นธรรมชาติและเมืองที่สวยงามในทริปเดียว

2. ทัวร์จีน คุนหมิง (Kunming)

โปรแกรมทัวร์คุนหมิงแบบ 4 วันเต็มๆ เริ่มต้นที่เมืองตงชวน ซึ่งเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยแปลกตาเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ต่อด้วยการไปชมความงามของภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน ซึ่งมีผืนดินสีแดงตามธรรมชาติอันเกิดจากแร่ธาตุในพื้นดินสลับกับสีสันสดใสของแปลงดอกไม้นานาสายพันธุ์ ต่อด้วยการไปชมความตระการตาของสวนน้ำตกคุนหมิงซึ่งเป็นน้ำตกที่ถูกสร้างขึ้นและมีความกว้างถึง 400 เมตร แล้วเดินทางต่อไปยังสวนดอกไม้ World Horti ExpoGarden สวนพฤกษศาสตร์ชื่อดังของคุณหมิง ชมความงามของพันธุ์ไม้ดอกสุดตระการตาที่แบ่งเป็นโซนต่างๆ มากมายไม่มีซ้ำ แล้วไปต่อยังตำหนักทองจินเตี้ยน ชมความงามของตำหนักทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในจีนและมีน้ำหนักกว่า 380 ตัน จากนั้นไปเดินเล่นที่เมืองโบราณกวนตู้และหมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน ชมการแสดงจากชนพื้นเมือง ก่อนเดินทางไปยังประตูม้าทองไก่หยก ซึ่งเป็นประตูแห่งความเป็นสิริมงคล แวะช้อปที่ถนนคนเดินหนานผิงเจีย ก่อนไปเยือนภูเขาซีซานชมทะเลสาบคุนหมิง ประตูมังกรหลงเหมินและวัดหยวนกง เป็นการปิดท้าย รับรองว่าทริปนี้จะได้สัมผัสคุนหมิงกันแบบจุใจอย่างแน่นอน


3.ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)

หากคุณมองหาทัวร์เที่ยวจีนที่จะพาคุณไปลุยเมืองใหญ่สุดทันสมัยอย่าง เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นเมืองที่ตอบโจทย์มากที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของดิสนีย์แลนด์แห่งเดียวของประเทศจีนด้วย บอกเลยว่านี่คือโปรแกรมทัวร์จีนที่คุ้มค่า เริ่มจากการเปิดประเดิมทริปกันแบบเพลินๆ ด้วยการล่องเรือชมเมืองน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว ให้คุณได้สัมผัสกับความงามของวัฒนธรรมจีนโบราณกันแบบสะใจ แวะซื้อหาของฝากจากร้านผ้าไหมและใบชาชื่อดัง ก่อนจะมาเช็กอินยังอีกหนึ่งไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้ ที่ร้านสตาร์บัคส์สาขาใหญ่ที่สุดในโลก แล้วไปเดินเล่นที่ย่านซินเทียนตี้ แหล่งช้อปปิ้งสุดชิลล์ของเซี่ยงไฮ้ ต่อด้วยการไปชมวิวเซี่ยงไฮ้ในมุมสูงกันที่ชั้น 88 ของตึกจินเหมาทาวเวอร์ สนุกกับการลอดอุโมงค์เลเซอร์ไปเดินเล่นที่หาดไว่ทาน ชมสถาปัตยกรรมสวยคลาสสิกกันแบบเต็มๆ ตา แล้วไปปิดท้ายกันด้วยการช้อปปิ้งแบบเพลินๆ ที่ถนนนานกิงเป็นการปิดท้ายวัน แล้วต่อด้วยการไปสนุกกันแบบสะใจในเที่ยวจีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ชนิดเต็มอิ่มจากเช้ายันค่ำเป็นการปิดท้าย เชื่อว่าทัวร์จีนทริปนี้จะได้ใจคนรักสวนสนุกไปแบบเต็มๆ แน่นอน

4.ทัวร์จีน กุ้ยหลิน (Guilin)

เพราะกุ้ยหลินเป็นเมืองที่มีความงามทางธรรมชาติจนได้รับการกล่าวขานกันว่านี่คือ เมืองสวรรค์บนผืนพิภพ ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบความงดงามของธรรมชาติที่ตระการตา ขอบอกเลยว่านี่คือทัวร์จีนที่จะพาคุณไปชมความสวยของกุ้ยหลินกันแบบเต็มๆ ตั้งต้นกันที่การชมความสวยในมุมสูงของภูเขาเหยาซานด้วยการนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปชมจากด้านบน ต่อจากภูเขาที่สูงที่สุดของกุ้ยหลิน ทัวร์จีนทริปนี้จะนำคุณไปชมความสวยของสวนฉวนซาน สวนแบบจีนโบราณที่ด้านในมีถ้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของหินซ้อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แล้วไปชมการแสดงสุดตระการตาชุด DREAM LIKE LIJIANG SHOW ก่อนตื่นไปชมเขางวงช้างที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกุ้ยหลิน แล้วต่อไปยังเมืองหยางซั่ว เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของกุ้ยหลินซึ่งมีประวัติเก่าแก่มานับพันปี ชมเขาเซียงกง และเดินเล่นที่ถนนฝรั่งเมืองหยางซั่วอันแสนคึกคัก แล้วไปล่องแพชมทิวทัศน์สองฝั่งของแม่น้ำหลีเจียง ก่อนกลับเข้าเมืองไปชมเจดีย์เงินเจดีย์ทองเพื่อความเป็นสิริมงคล แล้วไปช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินเจิ้งหยางและตลาดใต้ดินเป็นการปิดท้าย ทริปนี้คุณจะได้ชมความงามของกุ้ยหลินกันแบบสะใจแน่นอน 

5.ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย (Zhangjiajie)

นี่คือหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในการไปเที่ยวจีนของเมืองไทย จางเจียเจี้ยคือเมืองที่มีทิวทัศน์น่าอัศจรรย์ใจ โปรแกรมทัวร์จีนจางเจียเจี้ยจะพาคุณไปสตาร์ททริปกันที่พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ยและเมืองโบราณฟ่งหวง ชมสะพานสายรุ้งและล่องเรือแพถัวเจียงชมความงามของทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำ ต่อด้วยการนั่งกระเช้าขึ้นไปชมความงามของภูเขาเทียนเหมินซาน กับกระเช้าซึ่งมีเส้นทางยาว 7.5 กิโลเมตร แล้วไปเดินชมระเบียงแก้วและถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ขึ้นบันได 999 ขั้นไปชมวิวอันตระการตาที่ด้านบน แล้วเดินทางไปชมความงามที่อุทยานจางเจียเจี้ยซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจจนเกิดเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์อวตาร จากนั้นไปชมสวนจอมพลเฮ่อหลงและลำธารแส้ม้า ปิดท้ายวันกันแบบตระการตาด้วยโชว์ชุดเหมยลี่เซียงซีที่เต็มไปด้วยแสง สี เสียง แล้วไปพิสูจน์ความกล้ากันที่สะพานแก้วความยาวกว่า 400 เมตรที่ยาวที่สุดในโลก ต่อด้วยการไปล่องเรือตามธารน้ำใต้ดินชมความสวยของถ้ำหวงหลงต้งหรือถ้ำวังมังกรเหลือง ปิดทริปด้วยการไปชมภาพวาดจากทรายและช้อปปิ้งตลาดใต้ดินในตัวเมือง เป็นทัวร์เที่ยวจีนลุยจางเจียเจี้ยที่เชื่อว่าจะทำให้คุณอิ่มทั้งตาทั้งใจไปแบบเต็มๆ

6.ทัวร์จีน ฮาร์บิน (Harbin)

ทัวร์จีน ฮาร์บิน เหมาะสำหรับคนที่ชอบความหนาวเย็น เพราะจะเริ่มต้นด้วยการพาคุณไปเมืองเสิ่นหยาง เปิดโอกาสให้คุณได้ช้อปเสื้อหนาวคุณภาพสูงเพื่อใช้ใส่ในระหว่างการเดินทาง แล้วเดินทางต่อไปยังแม่น้ำซงหัว เมืองจี๋หลิน ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 4 ของจีน ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์ไอน้ำและน้ำแข็งจับตัวตามกิ่งก้านของต้นไม้ ที่จะมีให้ชมในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น แล้วเดินทางสู่เมืองฮาร์บินเพื่อชมโบสถ์เซนต์โซเฟียที่งดงาม ต่อด้วยการไปชมความตระการตากันต่อที่เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง ซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งเดือนเท่านั้น แล้วไปทำกิจกรรมกลางหิมะกันที่ลานสกี Jingyuetan เมืองฉางชุน ต่อด้วยการเดินทางมาชมพระราชวังกู้กงในเมืองเสิ่นหยาง ซึ่งมีความยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นรองเพียงแค่พระราชวังต้องห้ามในเมืองปักกิ่งเท่านั้น ปิดท้ายทริปกันด้วยการช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินจงเจีย ให้คุณได้เลือกซื้อหาข้าวของกันแบบสะใจ ใครชอบความหนาวรับรองว่าทัวร์จีนทริปนี้สะใจแน่นอน

7.ทัวร์จีน ลี่เจียง (Lijiang)

ภูเขาหิมะมังกรหยกแลนด์มาร์คของลี่เจียงที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพกันมาบ้างแล้ว รวมไปถึงเมืองเก่าลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ อุทยานน้ำหยก ล้วนแต่สวยงามและเป็นไฮไลท์ของทริปทัวร์จีนลี่เจียงนี้ทั้งนั้นเลย คนที่ชอบธรรมชาติ จะต้องหลงรักลี่เจียงอย่างแน่นอน เพราะความยิ่งใหญ่อลังการของธรรมชาติที่เมืองนี้ โดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปแลนด์สเคป ชอบหามุมสวยๆ ในการถ่ายภาพ มาทริปนี้คุณจะได้ถ่ายวิวสวยๆ ตลอดทั้งทาง แถมมีอากาศสหนาวเย็นแทบจะตลอดทั้งปี เป็นอีกหนึ่งทริปแนะนำสำหรับคนเริ่มต้นเที่ยวจีน ที่จะทำให้ประทับใจในครั้งแรกแน่นอน

8.ทัวร์จีน ฉงชิ่ง (Chongqing)

ที่นี่มีมรดกโลกอย่าง อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ ที่บอกเลยว่ามีความสวยมากๆ จนถึงขนาดได้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง ทรานส์ฟอร์เมอร์ เลยทีเดียว เป็นเมืองที่มีที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และธรรมชาติเยอะมากๆ เมืองหนึ่งเลย ใครที่ชื่นชอบในการเที่ยวธรรมชาตินี่คืออีกหนึ่งเมืองที่ต้องไปเยือน

9.ทัวร์จีน ซีอาน (Xian)

เมืองทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เหมาะมากกับนักท่องเที่ยวที่อินกับประวัติศาสตร์จีน ที่ซีอานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิฉินที่ 1 หรือสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ หอระฆังเมืองซีอาน และกำแพงเมืองซีอาน เรียกได้ว่าแค่ไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศจีนก็คุ้มค่ากับการเดินทางแล้ว

10.ทัวร์จีน เฉิงตู (Chengdu)

เมืองเฉิงตูถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นหนึ่งในสามนครที่มีประชากรมากที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศจีน และยังเป็นที่ตั้งของหุบเขาจิ่วจ้ายโกว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ A5 ของประเทศจีน ความสวยงามอลังการของลำธารสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี ที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังสามารถไปเที่ยวอุทยานหวงหลง หรือ อุทยานธารน้ำมังกรเหลืองที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 ด้วยมีธรรมชาติที่งดงาม โดดเด่นด้วยทะเลสาบหลากสี ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมอย่างงดงาม

อากาศ ประเทศ จีน

1. ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม)

ในช่วงนี้อากาศจะหนาวจัด อากาศจะอยู่ประมาณ 0 - 10 องศา มีสภาพอากาศแห้ง และหนาวเย็น หากใครไปเที่ยวในฤดูนี้ ควรสวมใส่เสื้อผ้าพวกฮีทเทค ลองจอน และควรมีเสื้อโค้ทหรือเสื้อขนเป็ดใส่ด้านนอก รวมไปถึงควรพกฮ็อตแพ็ค ที่เป็นแผ่นช่วยให้ความอุ่นไปด้วย

2. ฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 10-22 องศา เป็นช่วงเวลาท่องเที่ยวของประเทศจีนเลย เพราะอากาศกำลังเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป และไม่แห้งจนเกินไปด้วย ทั้งดอกไม้ก็กำลังผลิบาน ใบไม้เขียวชะอุ่ม ทรรศนียภาพดีเป็นที่สุดเลย ช่วงนี้แต่งตัวได้สนุกด้วยนะ สามารถเลือกเสื้อผ้าที่ชอบไปใส่ได้เลย ไม่ต้องใส่หนามาก สัก 2 ชั้นก็พอแล้ว

3. ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 22 องศาขึ้นไป จนถึง 30 - 40 องศาเลย แล้วแต่ภูมิภาค แต่ก็ถือเป็นช่วงไฮซีซั่นเช่นเดียวกัน กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นชมธรรมชาติ เพราะจะได้สัมผัสกับความสดใสของท้องฟ้า บวกเข้ากับความสดชื่นของต้นไม้ใบหญ้า ทนร้อนนิดนึงแต่ก็เที่ยวสนุกเหมือนกัน

4. ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม)

อากาศจะอยู่ประมาณ 10-22 องศา เหมือนกับฤดูใบไม้ผลิเลย เพียงแต่สภาพอากาศจะแห้งแล้งกว่าหน่อย เป็นช่วงที่ใบไม้กำลังร่วงหล่นจากต้น เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีส้ม กำลังสวยเลยทีเดียว ฤดูนี้ถ่ายภาพออกมาสวยมาก เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็ควรเลือกสีให้เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวด้วย

เที่ยวจีนเดือนไหนดี

สำหรับเมืองจีนนั้นสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยจะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค และสภาพแวดล้อม แต่โดยปกติแล้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมประเทศจีนคือช่วง ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-ตุลาคม) เพราะอากาศจะไม่หนาวเย็นเกินไป และมีสีสันของดอกไม้ รวมไปถึงใบไม้เปลี่ยนสีให้ได้ชม

นอกจากสภาพอากาศแล้ว คุณยังต้องพิจารณาเทศกาลและงานอีเวนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเพื่อตัดสินใจเลือกเวลาเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่จะไปเที่ยว รวมไปถึงเช็กสภาพอากาศก่อนเดินทางทุกครั้งเพราะอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ เพื่อให้การเดินทางราบรื่นไม่มีสะดุด

เงินจีน 

สำหรับประเทศจีนนั้นใช้เงินสกุลหยวน 1 หยวนจะมีค่าประมาณ 5 บาท ของประเทศไทย โดยสามารถแลกเงินหยวนไปได้ทั้งจากที่เมืองไทยและที่สนามบินในจีน หรือสามารถใช้จ่านโดยใช้แอปพลิเคชัน Alipay ของประเทศจีนได้ในบางร้านค้า แต่ต้องมีบัญชีธนาคารของประเทศจีนในการผูกกับแอปพลิเคชัน Alipay ด้วย