Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

พบ 81 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17621
17621 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โตเกียว วัดนาริตะซัน หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก หุบเขาโอวาคุดานิ 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
โตเกียว วัดนาริตะซัน หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก หุบเขาโอวาคุดานิ
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น36,999
ทั่วไป
รหัส 18158
18158 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
ทั่วไป
รหัส 17884
17884 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18166
18166 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น37,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17805
17805 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ภเูขาไฟฟูจิ ชมทิวลิปฮะมุระ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ภเูขาไฟฟูจิ ชมทิวลิปฮะมุระ
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น37,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17823
17823 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
โอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
2
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น37,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17859
17859 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ฮอกไกโด ฟาร์มโทมิตะ สวนชคิไซโนะโอกะ ศาลเจ้าฮอกไกโด 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค.
ฮอกไกโด ฟาร์มโทมิตะ สวนชคิไซโนะโอกะ ศาลเจ้าฮอกไกโด
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
9 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น38,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18213
18213 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรซ สวนชิกิไซโนะโอกะ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้าโบราณ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.ค.
หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรซ สวนชิกิไซโนะโอกะ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้าโบราณ
3
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น38,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17858
17858 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดาน คลองโอตารุ เทศกาลฤดูลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ค.
ฮอกไกโด หุบเขานรกจิโกกุดาน คลองโอตารุ เทศกาลฤดูลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
27 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น39,888
ทั่วไป
รหัส 17729
17729 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
โอซาก้า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาร หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น41,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17395
17395 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค.
กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ภูเขาไฟฟูจิ
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น43,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17842
17842 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน บ่อน้าสีฟ้า พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี จุดชมวิวโอคุรายาม่า 5 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
บ่อน้าสีฟ้า พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี จุดชมวิวโอคุรายาม่า
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น43,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17629
17629 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 5 คืน โตเกียว หุบเขาไข่ดำ โอวาคุดานิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฟูจิชิบะซากุระ 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 5 คืน
เม.ย.
โตเกียว หุบเขาไข่ดำ โอวาคุดานิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฟูจิชิบะซากุระ
1
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น44,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17824
17824 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
เม.ย.
โอซาก้า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น45,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17830
17830 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โอซาก้า  ทาคายาม่า โตเกียว เจแปนแอลป์ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค.
โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว เจแปนแอลป์
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น45,999

เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

japan

ประเทศญี่ปุ่น เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ผสมผสานความทันสมัย ธรรมชาติที่สวยงาม ลงตัวมีเสน่ห์แบบญี่ปุ่น ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็ปักหมุดอยากไปทัวร์ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นยิ่งเที่ยวยิ่งรัก มีหลายภูมิภาค แบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาค มีทั้งหมด 47 จังหวัด มีเมืองหลวงคือ จังหวัดโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่นมีหลายภูมิภาคและแต่ละภูมิภาคมีบรรยากาศแตกต่างกันไป ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เที่ยวได้ทุกฤดูกาล ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน เที่ยวได้ฟินๆ ช้อปปิ้งแฟชั่นหน้าร้อนสวยๆ ได้เพียบ ซึ่งแต่ละฤดูกาลของทัวร์ญี่ปุ่น 2566 มีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน มีสถานที่เที่ยวญี่ปุ่นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวสายธรรมชาติ สายชอปปิ้ง ก็มีย่านดังๆ หลายแห่งอย่าง ย่านชิบุย่า ย่านอุเอโนะ ย่านฮาราจูกุ เป็นต้น หรือสายกิน ก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นมากมาย ทั้ง ซูชิ ซาชิมิ ราเมน เรียกได้ว่ามาทัวร์ญี่ปุ่นกี่รอบก็ยังตามไปเช็คอินร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ครบเลย

tokyo

ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว Tokyo

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว หากใครยังไม่เคยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย โตเกียว แนะนำให้เป็นเที่ยวเป็นเมืองแรก โตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นด้วย เมืองที่มีการผสมผสานความสวยงามดั้งเดิม และความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัว มีเสน่ห์ ทั้งที่เที่ยววัด แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง อีกทั้งยังมีเทศกาลให้เที่ยวร่วมกิจกรรมมากมาย โตเกียวจึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ที่เที่ยวโตเกียวแนะนำ โตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree), ชิบุย่า (Shibuya), อาซากุสะ (Asakusa), โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)

kyoto

ทัวร์ญี่ปุ่น - เกียวโต Kyoto

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต อีกหนึ่งเมืองห้ามพลาดเมื่อไปทัวร์ญี่ปุ่น 2567 เกียวโตเมื่ออดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ที่นี่จึงเต็มไปด้วยที่เที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์มากมาย เกียวโต มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับรองขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกหลายแห่ง เช่น วัดทอง (Kinkaku-ji Temple), ปราสาทนิโจ (Nijo Castle) และ ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ (Fushimi Inari Taisha) เกียวโต ไม่เพียงแค่มีแค่วัด หรือ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ยังมีที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม อย่าง ป่าไผ่อาราชิยามะ ก็สวยงามมาก

osaka

ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 เมืองที่เต็มไปด้วยของกินอร่อย ต้องยกให้ โอซาก้า เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของญี่ปุ่น เป็นอีกเมืองยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก ทำให้มีทัวร์โอซาก้าหลายแพ็คเก็จ ราคา ในปีๆ นึงมีนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความอร่อยของอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจำนวนไม่น้อย โอซาก้าเป็นเมืองแห่งแสงสีสันของญี่ปุ่นเลย แต่ก็ยังมีคงความดั้งเดิมในแบบญี่ปุ่นไว้ด้วยซึ่งเป็นเสน่ห์ของที่เมืองนี้ ไม่ว่าจะ บ้านเรือน สถาปัตยกรรม เมนูยอดฮิต ต้นตำรับแห่งโอซาก้า คือ โอโคโนมิยากิ, ทาโกะยากิ และคุชิคัตสึ พร้อมที่เที่ยวโอซาก้า ที่สามารถเที่ยวได้แบบไม่รู้เบื่อ ทั้ง ปราสาทโอซาก้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน

hiroshima

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฮิโรชิม่า Hiroshima

ทัวร์ญี่ปุ่น 2024 ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาตร์ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวของทัวร์ญี่ปุ่น 2567 เมืองที่ได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณูในปี ค.ศ. 1945 และได้ทำการบูรณาการใหม่ กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของญี่ปุ่น มีทั้งความทันสมัยและสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลต์ คือ สวนอนุสรณ์สันติภาพ โดมระเบิดปรมาณู และพิพิธภัณฑ์สันติภาพ นอกจากนี้ฮิโรชิม่า ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารอันแสนอร่อย โดยเฉพาะ

เมนู โอโคโนมิยากิ ต้นตำรับเลยทีเดียว

nara national park

ทัวร์ญี่ปุ่น - นารา Nara

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น นารา ทัวร์ญี่ปุ่น 2566 อยู่ในภูมิภาคคันไซ ซึ่งเป็นจังหวัดยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน ทัวร์ญี่ปุ่น นารา มีหลากหลายที่เที่ยวให้เราได้ตามไปสัมผัสความสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเชิงประวัติศาสตร์ชอบเที่ยวในสไตล์ถีชีวิตดั้งเดิม บ้านเรือน เมืองเก่า สถาปัตยกรรมต่างๆ นารา ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ไฮไลต์ของการเที่ยวญี่ปุ่น นารา คือ วัดโทไดจิ วัดใหญ่ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,200 ปี และอย่าลืมแวะชมน้องกวางน่ารัก ที่สวนนารา (Nara Park) กันด้วย ทัวร์ ญี่ปุ่น 7 วัน

sendai

ทัวร์ญี่ปุ่น - เซนได Sendai

เมืองเซนได เมืองคูลๆ เท่ๆ แห่งญี่ปุ่น เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่เที่ยวแบบฉบับสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ มีกลิ่นอายความเป็นซามูไร สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ Aoba Castle, Zao Fox Village, Mount Zao และ Ginzan Onsen เซนได เที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมจะเป็นช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะ กินซ่า ออนเซ็น ต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้ง หมู่บ้านออนเซ็นเล็กๆ กลางหุบเขา มีอายุกว่า 100 ปี ในช่วงหิมะตกขาวโพลน จะสวยมากๆ และโรแมนติกสุดๆ เซนไดที่เที่ยวเยอะ แนะนำให้เที่ยว ทัวร์ ญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน

nagoya

ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า Nagoya

ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า เมืองแห่งการท่องเที่ยวอีกพิกัด ที่คนชอบเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ควรพลาด เมืองอุตสาหกรรม และเมืองท่าที่น่าเที่ยวมากๆ ของประเทศญี่ปุ่น นาโกย่า อยู่ภาคชูบุ เรื่องเที่ยว กิน ช้อปปิ้ง ครบเลย นาโกย่า มีสถานที่เที่ยวหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทนาโงย่า (Nagoya Castle), สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ (Nabana no Sato) และ หุบเขาโครังเค (Korankei) สวยมากๆ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ใครมาเที่ยวเมืองนี้แนะนำ ทัวร์ ญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน

kobe

ทัวร์ญี่ปุ่น - โกเบ Kobe

หากพูดถึงชื่อเมืองโกเบ ญี่ปุ่น หลายๆ คนน่าจะนึกถึงเนื้อวัวโกเบ ถูกแล้วครับเมืองนั้นเลย โกเบ เป็นอีกเมืองที่เที่ยวญี่ปุ่นที่โดดเด่นในเรื่องของเนื้อวัวมากๆ นอกจากเรื่องความดัง ความอร่อยของเนื้อวัวแล้ว โกเบ มีสถานที่เที่ยวให้เราได้ตามไปเก็บประสบการณ์สวยๆ อีกเพียบ อย่าง สวนสมุนไพรโกเบนุโนะบิคิ (Kobe Nunobiki Herb Gardens) สวยอลังการธรรมชาติสุดๆ ย่านนันกิงมาจิ (Nankin-machi) ช้อปปิ้งอย่างเพลิน ของกินอร่อยแบบหลากหลาย

sapporo

ทัวร์ญี่ปุ่น - ซัปโปโร Sapporo

ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 ห้ามพลาดเมืองซัปโปโร เมืองที่คนคลั่งหนาว ต้องมาเที่ยวให้ได้ อยากเที่ยวญี่ปุ่น สัมผัสหิมะก่อนใคร ก็ต้องซัปโปโร มี เทศกาลหิมะสนุกๆ ให้เราไปเที่ยวเต็มไปด้วยความสวยงาม ประทับใจ พร้อมได้รูปสวยๆ ที่หาที่ไหนไม่ได้ต้องที่เทศกาลหิมะ Sapporo Snow Festival แห่งเมืองซัปโปโรเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าไปชมแพ็คเก็จทัวร์ฮอกไกโดเพื่อไปเที่ยวเทศกาลหิมะ ญี่ปุ่น ซัปโปโรกันได้เลย สำหรับเมืองนี้ มี ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่ ด้วย เที่ยวฮอกไกโด ทัวร์ญี่ปุ่น หิมะ หน้าหนาว จัดเต็มฉ่ำมาก อยากสัมผัสทัวร์ญี่ปุ่น หน้าหนาว ฮอกไกโด แนะนำ ทัวร์ญี่ปุ่น ธันวาคม, ทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม และ ทัวร์ญี่ปุ่น กุมภาพันธ์

fukuoka

ทัวร์ญี่ปุ่น - ฟุกุโอกะ Fukuoka

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เมืองชื่อดังที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการเดินทางไปเที่ยวจำนวนมากและฮิตมากๆ สำหรับทัวร์ญี่ปุ่น 2566 คือ ฟุกุโอกะ (Fukuoka) คุมาโมโต้ และเกาะโอกินา และยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่น 2024 ที่ฮอตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ฟุกุโอกะ จุดหมายหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกมาเที่ยวยังภาคใต้ ด้วยอากาศอันอบอุ่น มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ป่าเขาอันเขียวชะอุ่ม ประกอบเข้ากับวัฒนธรรมที่ถูกผสมผสานความเป็น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี พร้อมแทรกด้วยวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้มีเสน่ห์เฉพาะตัว แนะนำให้มาเที่ยวฟุกุโอกะให้ได้สักครั้ง จอง ทัวร์ ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ คลิกเลย

ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น มีราคา หลากหลาย ตั้งแต่ ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก, ทัวร์ญ๊่ปุ่น 5 ดาว, ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม ซึ่งทัวร์ญี่ปุ่น 2024 ราคาเริ่มต้นประมาณ 27,000 บาท จนไปถึง ราคาทัวร์ญี่ปุ่น หลักแสนบาท สำหรับราคาทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นอยูกับช่วงวัน เวลาเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่น จำนวนวันที่เดินทาง สายการบิน และ ที่พักญี่ปุ่น เป็นต้น เช่น ญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน, ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 6 คืน, ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน หรือ ทัวร์ญ๊่ปุ่น 5 ดาว ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม จะมีราคาทัวร์ ญี่ปุ่นค่อนข้างแพงหน่อย

ไปญี่ปุ่นซื้อเครื่องสำอางอะไรดี รวม 10 เครื่องสำอางญี่ปุ่นยอดนิยม

ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกหนึ่งของที่ต้องซื้อกลับคือ เครื่องสำอางญี่ปุ่น เพราะซื้อที่ญี่ปุ่นราคาถูกกว่าเยอะเหมือนกัน เครื่องสำอางญี่ปุ่นก็มีให้เลือกเยอะมาก หลายๆ คนก็งง ไปญี่ปุ่นซื้อเครื่องสำอางอะไรดี? ยี่ห้อไหนบ้างละที่บ้านเรานิยม ทัวร์ครับ (Tourkrub) รวมมาให้แล้ว กับ 10 เครื่องสำอางญี่ปุ่นยอดนิยมที่ญี่ปุ่นและที่ไทยก็ฮอตมากเหมือนกัน

1. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - Canmake

สำหรับแบรนด์นี้เราน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันอยู่ เพราะแบรนด์นี้เขามีขายตามร้าน drugstore ในไทยด้วยแหละ แต่ที่น่าไปหิ้วกลับมาก็เพราะว่าราคาที่ไทยและที่ญี่ปุ่น มันช่างแตกต่างกันเสียเหลือเกิน บอกเลยว่าราคาเครื่องสำอางญี่ปุ่นถูกมากๆ ละที่สำคัญแพ็คเกจของ CANMAKE น่ารักน่าสอยไปซะทุกอย่างด้วย ทั้งบลัชออน ลิปกลอส ส่วนไอเท็มเด็ดที่แนะนำของแบรนด์นี้ แอบบอกให้เลยว่าเป็นเจ้าตัว Lasting Multi Eyebase WP นั่นเอง เป็นเบสใช้ทาก่อนลงอายแชร์โดว์ ทำให้อายแชร์โดว์และไอไลเนอร์ติดทนนานขึ้นกว่าเดิม ถ้าถามถึงราคาละก็ บอกเลยเจ้าตัวนี้ ราคาแค่เพียง 500 เยน !! เห็นอย่างนี้แล้ว พลาดไม่ได้เลยล่ะ

2. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - DAISO

บอกได้เลยว่าใครไม่รู้จัก เรียกว่าเชยกันเลยทีเดียว เพราะในญี่ปุ่น มีร้านไดโซะมากกว่า 2,570 ร้าน เป็นศูนย์รวมสินค้าที่น่าสนใจอีกร้านนึงเลยก็ว่าได้ อีกทั้งเครื่องสำอางจากไดโซะก็น่าเล่นไม่แพ้แบรนด์อื่น ราคาจะตกอยู่ที่ 100 เยนทั้งร้าน (มีภาษีอีก 8 เยน) ซึ่งคิดเป็นเงินไทย จำนวนเท่าไหร่ก็เช็คเรทตามค่าเงินในช่วงเวลานั้นเลยเพราะถ้าซื้อที่ไทยก็แพงกว่าเกือบเท่าตัว ไอเท็มเด็ดของไดโซะจะเป็นตัวอายแชร์โดว์ Elfa pearl eye shadow มีหลากหลายสีให้เลือก นอกจากนั้นก็ยังมีพวกสติ๊กเกอร์ทำตาสองชั้นให้ลองเล่นมากมาย รวมถึงน้ำยาล้างพัฟและล้างแปรงก็เลิศสุดๆ

3. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - KATE

เครื่องสำอางแบรนด์ KATE ค่อนข้างจะโดดเด่นมากในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคิ้ว ขนตา อย่างที่เป็นตัวเขียนคิ้วคือ เขียนแล้วทนจริง ทนจัง ติดน๊านนาน เหงื่อนไหลก็ไม่ลบ เอาอยู่ สาวๆ แล้วที่เป็นดินสอก็เขียนง่าย ทำให้ทรงคิ้วสวยได้ตามแบบที่สาวๆ ต้องการ หรือแม้แต่มาสคาร่าเองก็มีแบบขนตางอนยาวปัดแล้วชนะเลิศมาก ในญี่ปุ่นสาวๆ สามารถหาได้ตามร้าน Drug Store ทั่วไปเลย ใครหาไม่เจอเอาไม้มาตีแอดมินได้เลยจ้า

4. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - MAJOLICA MAJORCA

แบรนด์นี้ MAJOLICA MAJORCA ก็เป็นอีกแบรนด์ที่เด่นในเรื่องของมาสคาร่าปัดเด้ง ขนตางอนไปถึงพรุ่งนี้อย่าง Lash Gorgeous Wing และ Lash King Mascara แต่ค่อนข้างล้างออกยากนิดหน่อย ส่วนอายไลน์เนอร์ Perfect Automatic Liner ของนางก็ดังนะ อายแชโดว์ก็น่ารัก ส่วนใหญ่สามารถตามหาแบรนด์นี้ได้ที่ร้าน Drug Store ทั่วไปในญี่ปุ่นจ้า

5. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - SHISEIDO INTEGRATE

ไปญี่ปุ่นต้อง Strong ทั้งจิตใจและการเงินนะคะ เห็นอะไรก็น่ารักไปหมด อยากได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แบรนด์นี้ก็เช่นกัน ที่สำคัญยังไม่มีขายในไทยด้วย อีกทั้งแบรนด์ INTEGRATE ยังอยู่ในเครือ SHISEIDO อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำของ INTEGRATE คือ อายแชโดว์สำหรับคิ้ว Eyebrow & Nose Shadow และลิปกลอส Girls Kiss Jelly ที่เคยได้รางวัลจากเว็บ cosme.net มาแล้ว เป็นไงละ อย่ารอช้า รีบไปซื้อเลย

6. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - Hada Labo

หลุดจากเครื่องสำอางพวกเมคอัพมาสกินแคร์บำรุงผิวกันบ้างเนอะ Hada Labo ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในไทยพอสมควรในเรื่องของการบำรุงผิวให้นุ่มดึ๋งๆ เวลามีใครไปญี่ปุ่น ก็จะโดนให้หิ้วเจ้า Lotion น้ำตบของแบรนด์นี้มาฝากกันเยอะทีเดียว ตอนนี้ก็มีแบบเป็นถุงเติมประหยัดเงินได้หลายตังค์อยู่ และยังมีแบบเป็นเจลกระปุก All in One Gel อีกด้วย แต่ที่ปลื้มกันสุดๆ คือเรื่องราคาที่แสนจะแตกต่าง เพราะที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นห่างกันอยู่ประมาณ 2 เท่า !! ใครไปเยือนญี่ปุ่นก็สามารถหาได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปในญี่ปุ่นได้เลยเนอะ

7. เครื่องสำอางญี่ปุ่น -Kotoshina

เครื่องสำอางแบรนด์นี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันซักเท่าไหร่ แต่ขอบอกเลยว่า จุดเด่นของแบรนด์นี้นั่นคือในเรื่องของ Organic Product ไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์ ครีมบำรุงผิว ซึ่งใช้สารสกัดที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ ไม่เป็นอันตราย หรือก่อให้เกิดการแพ้แต่อย่างใด (เค้าบอกว่าเค้าคัดสรรมาอย่างดีเลยนะ) Kotoshina หาซื้อได้ง๊ายง่าย หาตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปในญี่ปุ่นได้อีกเช่นเคย ผิวใครแพ้ง่าย ก็อย่าลืมลองใช้แบรนด์นี้กันดูนะ

8. เครื่องสำอางญี่ปุ่น - MAQuillAGE

เป็นอีกแบรนด์ที่มีแพ็กเกจน่ารัก สำหรับ MAQuillAGE ฟรุ้งฟริ้งมาก มีความเป็นเจ้าหญิงเบาๆ อีกทั้งเน้นในเรื่องการแต่งหน้าเบาบางใสๆ ที่่โด่งดังเลยก็มีลิปกลอส และบลัชออน ราคาจะแพงกว่าแบรนด์ MAJOLICA MAJORCA ที่อยู่ในเครือเดียวกันหน่อย หาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปในญี่ปุ่นเหมือนกันจ้า อ้อ แต่เรื่องราคาที่ญี่ปุ่นก็ถูกว่าที่ไทยตามท้องเรื่องเช่นกัน

9. เครื่องสำอางญี่ปุ่น -Cle de Peau Beaute 

อีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ หากพูดถึงเครื่องสำอางญี่ปุ่น เคล เดอ โป โบเต้ (Cle de Peau Beaute) เป็นแบรนด์พรีเมี่ยมที่ญี่ปุ่นเลยนะ เรื่องของราคาก็อาจจะสูงหน่อย แต่เรื่องของคุณภาพก็คือดีงามเลย สาวญี่ปุ่นก็รัก สาวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ซื้อกลับกันมาเยอะ เพราะที่ไทยราคาก็แรงแพงเอาเรื่องอยู่ โปรดักส์ก็มีให้เลือกทั้งเครื่องสำอางและสกินแคร์บำรุงผิว สำหรับเครื่องสำอางตัวดังๆ ของเขาจะเป็นพวกรองพื้น คอนซีลเลอร์ อะไรพวกนี้จะปกปิดดี แล้วเกลี่ยง่ายใช้แล้วดูเป็นธรรมชาติ อีกอย่างที่เริดก็คือ ลิปกลอส เติมความชุ่มชื่นให้กับริมฝีปากและเพิ่มสีสันให้คาวาอิแบบสาวญี่ปุ่นกันไปเลย

10.เครื่องสำอางญี่ปุ่น - CEZANNE

ปิดท้ายเครื่องสำอางญี่ปุ่นด้วย CEZANNE เป็นอีกแบรนด์ที่สาวไทยรักในตัวนางมาก เพราะนอกจากพรีเมี่ยมแล้ว ราคายังไม่แพงด้วยนะ คือถ้าไปญี่ปุ่นแล้วซื้อกลับมาราคาถูกเลย แป้งพัฟของเขาคือ ดีมาก เนื้อละเอียดเข้ากับสีผิวของสาวๆ เอเชียได้ดีเลยทีเดียว แต่ตอนนี้ที่ไทยก็มีแล้วตามช้อปต่างๆ หรือร้านสโตร์บิวตี้ชื่อดัง ซึ่งราคาก็ไม่หนีกันมาก แต่ยังไงไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อยากให้ซื้อกลับมาเพราะใช้ดี และราคาก็ถูกกว่านิดหน่อยนะๆ 

ใครไปเที่ยวญี่ปุ่น ครั้งหน้าก็อย่าลืม ซื้อเครื่องสำอางญี่ปุ่นกลับมาใช้เอง หรือซื้อฝากก็ได้ รับรองว่า คนได้ประทับใจแน่นอน 

คำที่เกี่ยวข้อง : ทัวร์ญี่ปุ่น 2566, ทัวร์ญี่ปุ่น 2567, ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัทไหนดี, ทัวร์ญี่ปุ่น เมษายน 2566, บริษัท ทัวร์ญี่ปุ่น, ราคาทัวร์ ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่น 5 ดาว, ทัวร์ ญี่ปุ่น 6 วัน 5 คืน, ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน 6 คืน, จอง ทัวร์ ญี่ปุ่น, ทัวร์ญี่ปุ่น 2024, ทัวร์ญี่ปุ่น ราคา, ทัวร์ญี่ปุ่น 7 วัน, ทัวร์ญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่, ทัวร์ญี่ปุ่น หิมะ, ทัวร์ญี่ปุ่น หน้าหนาว, แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น