Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

พบ 126 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 16821
16821 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน 5 บิน VietJet Air
ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ศาลเจ้าดาไซฟุ หมู่บ้านยูฟุอิน
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น29,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17048
17048 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส คลองโอตารุ ลานสกีชคิไซพาโนราม่า 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส คลองโอตารุ ลานสกีชคิไซพาโนราม่า
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
9 รีวิว
4.3/5ดี
43,888
เริ่มต้น39,888
ทั่วไป
รหัส 16820
16820 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านยูฟุอิน ศาลเจ้าดาไซฟุ 6 บิน VietJet Air
ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านยูฟุอิน ศาลเจ้าดาไซฟุ
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น33,990
เที่ยวเทศกาล
รหัส 16828
16828 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต พักเกียวโต 5 บิน PEACH AIRLINES
โอซาก้า นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต พักเกียวโต
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น37,990
ทั่วไป
รหัส 16839
16839 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หุบเขาโอวาคุดานิ วัดอาซากุสะ
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น32,888
ทั่วไป
รหัส 17124
17124 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นิงเกิ้ลเทอเรส ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ตลาดปลานิโจ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
นิงเกิ้ลเทอเรส ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ตลาดปลานิโจ
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น48,999
ทั่วไป
รหัส 17121
17121 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดอาซากุสะ ลานสกี ฟูจิเท็น อิออนนาริตะ 6 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
วัดอาซากุสะ ลานสกี ฟูจิเท็น อิออนนาริตะ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น36,999
ทั่วไป
รหัส 17030
17030 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส คลองโอตารุ ลานสกีชคิไซพาโนราม่า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส คลองโอตารุ ลานสกีชคิไซพาโนราม่า
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
27 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น48,888
ทั่วไป
รหัส 16843
16843 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาบเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสุเดระ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ศาบเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสุเดระ
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
1 รีวิว
3.2/5พอใช้
เริ่มต้น32,888
ทั่วไป
รหัส 17031
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
17031 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง ณ มอนเบทสึ คลองโอตารุ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ล่องเรือตัดนํ้าแข็ง ณ มอนเบทสึ คลองโอตารุ ลานสกีชิคิไซพาโนราม่า
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
27 รีวิว
4.3/5ดี
48,888
เริ่มต้น38,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17037
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
23%
17037 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมซากูระ เมืองคาวาสึ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมซากูระ เมืองคาวาสึ
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
39,888
เริ่มต้น30,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 16847
16847 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน คลองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
คลองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
1 รีวิว
4/5ดี
เริ่มต้น41,888
ทั่วไป
รหัส 16838
16838 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
วัดอาซากุสะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น33,888
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 17051
17051 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดนาริตะซัน สมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดนาริตะซัน สมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น35,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17120
17120 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น พระราชวังอิมพิเรียล 6 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
วัดอาซากุสะ ลานสกีฟูจิเท็น พระราชวังอิมพิเรียล
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น37,999

ข้อมูลญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีปเอเชีย ชื่อประเทศที่เขียนด้วยตัวอักษรคันจิ แปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ ผู้คนจึงมักตั้งสมญานามให้ประเทศนี้ว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ญี่ปุ่นเป็นประเทศเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิพลพื้นฐานส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เช่น ภาษา การปกครอง และวัฒนธรรม แต่มีการนำมาปรับใช้จนกลายเป็นวัฒนธรรมในแบบที่เป็นของตัวเอง รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกเข้ามาปรับใช้อย่างจริงจัง จนทำให้เกาะพื้นที่ไม่กว้างใหญ่แห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าที่สุด รวมถึงเป็นหนึ่งประเทศมหาอำนาจและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจระดับแนวหน้าของโลกทีเดียว 

ประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด 47 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาค มี ฮอกไกโด เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุด และมี โอกินาวา เป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศ มีประชากรอยู่ราว 127 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในโลก พื้นที่ของประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา มีพื้นที่ราบไม่มากนัก มีภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทอยู่ราว 108 ลูก ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะดวกสบายและทันสมัย ทั้งในด้านของการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงยังมีความโดดเด่นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ 

มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามเหมาะกับการไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีวัฒนธรรมด้านอาหารที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลก รวมถึงขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้คน ซึ่งส่งผลให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวค่อนข้างสูง ทั้งหมดนั้นทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลไปเยือนอยู่ตลอดเวลา และรับรองได้เลยว่าการไปทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกนั้นคือความคุ้มค่า และเป็นโอกาสดีที่ไม่น่าพลาดเลยจริงๆ 

 

ทัวร์ญีุ่ปุ่นราคาถูก ที่น่าสนใจ

 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ฟุกุโอกะ - คิวชู ชอบเที่ยวเมืองสงบ ชมธรรมชาติ พลาดไม่ได้

ถ้าคุณเป็นคนที่รักบรรยากาศธรรมชาติ และชอบความสงบของเมืองเล็กๆ ในญี่ปุ่นมากกว่าความหนาแน่นทันสมัยในตัวเมืองใหญ่ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทริปนี้น่าจะเหมาะกับคุณ เพราะจะพาคุณไปสูดกลิ่นอายเรียบง่ายของที่เที่ยวนอกเมืองอย่างบ่อน้ำแร่สารพัดรูปแบบของเบปปุ ศาลเจ้าดาไซฟุอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของฟุกุโอกะ ซึ่งมีข้าวของท้องถิ่นให้เลือกจับจ่ายกันมากมาย ต่อจากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้านยุฟุอินแสนน่ารัก หมู่บ้าน OTOP ซึ่งมีทั้งบ่อน้ำร้อน ทะเลสาบ ร้านขายผัก ผลไม้ และของพื้นเมืองหลากหลายรูปแบบ แล้วเดินทางไปเยือนบ่อน้ำพุร้อนที่ได้ฉายาว่าขุมนรกทั้งแปด ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันตามลักษณะของแร่ธาตุในแต่ละบ่อ มีสีสันและรูปแบบสวยงามแปลกตาไม่ซ้ำใคร จากนั้นให้คุณได้ชิลล์กันแบบสบายๆ กับฟรีไทม์หนึ่งวันเต็มในเมืองนางาซากิ แล้วมุ่งหน้าไปช้อปปิ้งเปลี่ยนบรรยากาศกันที่โทซุ พรีเมี่ยม เอ๊าท์เล็ต ก่อนไปเยือนเมืองซากะ เพื่อชมความงามของศาลเจ้าเก่าแก่อย่างศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ซึ่งเต็มไปด้วยทิวทัศน์สวยๆ และเคยเป็นฉากหนึ่งในละครกลกิโมโนอีกด้วย จากนั้นไปช้อปปิ้งกันยาวๆ ที่ร้านดิวตี้ฟรี และเทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อหากันเป็นการปิดท้าย เป็นทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่สบายๆ และถูกใจคนไม่ชอบความวุ่นวายแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก บุกไปสูดกลิ่นอายวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ นาโกย่า - ทาคายาม่า แบบชิลล์ๆ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทริปนี้ จะพาคุณไปสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบในย่านนาโกย่าและทาคายาม่า เริ่มทริปด้วยการแวะซื้อหาข้าวของในอิออน มอลล์ เมืองกิฟุ ต่อด้วยการไปเดินเล่นชมบรรยากาศของตลาดเช้าทาคายาม่า ทั้งตลาดจินยะเมะและตลาดมิยางาวะ ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าประเภทงานฝีมือท้องถิ่น ขนม อาหาร และสินค้าทางการเกษตรมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่มีราคาที่ไม่สูงมากนัก ต่อจากนั้น มุ่งหน้าไปชมความสวยของหมู่บ้านเก่าแก่อันเป็นมรดกโลกอย่างหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ก่อนมุ่งหน้าไปยังเมืองคานาซาว่า เพื่อเข้าชมปราสาทคานาซาว่าและสวนเค็นโรคุเอ็น สองแลนด์มาร์คหลักอันเก่าแก่และเต็มไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิมในเมืองนี้ ต่อด้วยการแวะไปช้อปปิ้งที่คานาซาว่า สเตชั่น กันแบบยาวๆ แล้วไปเดินเล่นกันเพลินๆ ที่ตลาดโอมิโจ ตลาดเก่าแก่และมีขนาดใหญ่ในตัวเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ จากนั้นมุ่งหน้าไปยัง Hirugano Pacnic Garden ชมความสวยของทุ่งดอกโคเกียและพิทูเนียหลายหมื่นต้น ก่อนแวะช้อปอีกครั้งในร้านดิวตี้ ฟรี แล้วเดินทางไปชมนาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ ศาลเจ้าโอสุคันนอน และช้อปปิ้งที่ย่านโอสุ ในเมืองนาโกย่าเป็นการส่งท้าย ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทริปนี้สะดวกสบายและได้สัมผัสหลากหลายอารมณ์กันอย่างแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก สนุกเพลิน เดินเช็คอินไฮไลท์หลักในโอซาก้า - เกียวโต แบบครบครัน

หากความสวยงามเก่าแก่และทันสมัยของเกียวโต - โอซาก้าคือสิ่งที่คุณชื่นชอบ นี่น่าจะเป็นทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่ตอบโจทย์การเดินทางของคุณได้ เพราะทั้งสะดวกสบายและยังได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์กันค่อนข้างครบครัน เริ่มต้นด้วยการเดินทางในเมืองเกียวโต เที่ยวชมแลนด์มาร์คยอดนิยมอย่างวัดคิโยมิสึหรือวัดน้ำใสอันสวยสงบและน่าตื่นตา จากนั้นมุ่งหน้าไปชมเสาโทริอิสีแดงนับหมื่นต้นที่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือศาลเจ้าจิ้งจอก ก่อนไปแวะช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ กันแบบเพลินๆ แล้วสนุกกับการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบที่คุณต้องการได้ตามสบาย กับฟรีไทม์ในเมืองโอซาก้าหนึ่งวันเต็ม ต่อด้วยการไปเยือนปราสาทโอซาก้าอันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ แล้วเดินทางไปช้อปไปชิมกันต่อที่ตลาดคุโรมง ตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโอซาก้า ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายกว่า 160 ร้าน และส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหารสารพัดเมนู จนได้รับฉายาว่าเป็นครัวของโอซาก้าเลยทีเดียว จากนั้นไปแวะช้อปปิ้งซื้อหาข้าวของกันแบบยาวๆ ที่ร้านค้าปลอดภาษี ย่านชินไซบาชิอันโด่งดัง และริงกุ เอ๊าท์เล็ต เป็นการปิดท้าย นับเป็นทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับไฮไลท์ของเกียวโตและโอซาก้าไปแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในฤดูหนาว เที่ยวโตเกียว คามาคุระ ชมเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน

สำหรับคนที่มองหาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในช่วงฤดูหนาว แนะนำว่าทริปนี้ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะคุณจะได้เดินทางไปสัมผัสกับไฮไลท์ของโตเกียวอย่างวัดอาซากุสะ หรือวัดเซนโซจิ ชมโคมไฟยักษ์สีแดงสดที่ประตูฟ้าคำรณ เดินเล่นชมถนนนากามิเสะซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของมากมาย และชมวิวของโตเกียวสกายทรีริมฝั่งแม่น้ำได้จากบริเวณไม่ไกลกัน จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองคามาคุระ เพื่อแวะนมัสการองค์พระใหญ่ไดบุตสึ ซึ่งเป็นไฮไลท์หลักอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของเมืองนี้ ต่อด้วยการข้ามสะพานเอโนชิมะเบ็นเท็น มุ่งหน้าสู่เกาะเอโนะชิมะ เกาะเล็กสุดน่ารักที่เป็น 1 ใน 100 สถานที่ทิวทัศน์สวยที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยไฮไลท์สุดน่ารักอย่างบรรดาแมวตัวอ้วนกลม ขนม และอาหารอร่อยหลากหลายเมนูอันเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น และยังมีหาดทรายสีเทาดำอันแสนแปลกตา รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเอโนชิมะอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย จากนั้นแวะช้อปที่โกเท็มบะ พรีเมียม เอ๊าท์เล็ต ซึ่งเป็นร้านค้าปลอดภาษีกลางหุบเขาที่มีบรรยากาศดี และยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากที่นี่อีกด้วย ปิดท้ายวันด้วยการอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์และเข้าพักในโรงแรมแบบออนเซ็น ก่อนเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว เยือนหมู่บ้านโฮชิโน ฮักไก หมู่บ้านมรดกโลกใกล้กับภูเขาไฟฟูจิ แล้วกลับโตเกียวเพื่อแวะช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุ จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดชิบะ เพื่อตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟในหมู่บ้านเยอรมันอันตระการตา ปิดทริปกันแบบสบายๆ กับฟรีไทม์หนึ่งวันก่อนเดินทางกลับ นับว่านี่คือทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่คุ้มค่าและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียว

 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก สนุกกับวัฒนธรรม สัมผัสความสวยของเนินทรายในโอซาก้าและทตโทริ

ถ้าคุณกำลังมองหาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่จะได้ทั้งความสนุกแบบไม่จำเจ และยังได้สัมผัสกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และอีกหลากหลายอารมณ์ ขอแนะนำให้ลองพิจารณาทริปนี้ดู ออกสตาร์ททริปด้วยการชมความสวยของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะอันเก่าแก่ แล้วเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่านับร้อยปีที่อยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเจแปนแอลป์ ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นลิตเติ้ล เกียวโต ต่อจากนั้นไปเยือนเมืองนาโกย่า แวะช้อปปิ้งที่ย่านซาคาเอะซึ่งเต็มไปด้วยร้านรวงขายสินค้ามากมาย ก่อนไปสักการะศาลเจ้าเฮอัน ศาลเจ้าสำคัญของเมืองเกียวโต แล้วไปสัมผัสกับพิธีชงชาแบบดั้งเดิมอย่างใกล้ชิด จากนั้นไปชมวัดทองคินคะคุจิและป่าไผ่อาราชิยาม่า สองไฮไลท์สำคัญในเมืองเกียวโต ก่อนมุ่งหน้าไปยังจังหวัดทตโทริ สัมผัสกับความสวยงามของเนินทรายขนาดใหญ่สุดสายตาซึ่งมีกิจกรรมให้ลองทำมากมาย จากนั้นเดินทางไปสนุกกับหลากหลายลูกเล่นอันน่าประหลาดใจในพิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนชื่อดัง ก่อนกลับมาเดินเล่นในย่านดังอย่างชินไซบาชิในโอซาก้า แล้วมุ่งหน้าไปชมความสวยของธรรมชาติที่น้ำตกมิโนะ ต่อด้วยการไปช้อปปิ้งที่เอ็กซ์โป ซิตี้ แล้วไปชมความงดงามของปราสาทโอซาก้าอันเก่าแก่ และแวะช้อปที่อิออน มอลล์ เป็นการปิดท้าย สนุก เพลิดเพลิน ได้อารมณ์ที่หลากหลาย ต้องยกให้กับทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทริปนี้เลย

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก บุกเกาะโอกินาว่า ชมความงามของท้องทะเลและธรรมชาติแบบเต็มตาเต็มอารมณ์

ถ้าทะเลและความงามของเกาะโอกินาว่าคือสิ่งที่คุณประทับใจ ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทริปนี้น่าจะใช่คำตอบที่คุณต้องการ เพราะจะนำคุณไปสัมผัสกับความเพลิดเพลินหลากหลายรูปแบบในเกาะนี้กันอย่างทั่วถึง เริ่มต้นที่การไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในศาลเจ้านามิโนอูเอะอันเก่าแก่และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของโอกินาว่า แล้วไปเพลินกับธรรมชาติอันหลากหลายในโอกินาว่า เวิลด์ ซึ่งเต็มไปด้วยสถานที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเกิดจากปะการังธรรมชาติที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300,000 ปี และยังมีหมู่บ้านอาณาจักรริวกิวอันเก่าแก่ รวมถึงสวนผลไม้ทรอปิคอลซึ่งมีผลไม้มากกว่า 100 ชนิด นอกจากนั้นยังมีการแสดงพื้นเมืองให้ได้ชมกันอีกด้วย ต่อด้วยการไปเยือนปราสาทชูริ แวะช้อปปิ้งที่ย่านชินโตชินและยามาดะ เดนกิ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อหากันมากมาย ต่อด้วยการไปนั่งเรือท้องกระจกชมความงามของปะการังและสัตว์โลกใต้ทะเลที่คาริยูชิ ชมหน้าผามันซาโมะอันสวยงามแปลกตาซึ่งมีลักษณะคล้ายงวงช้าง ก่อนไปเยือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจูราอุมิ ซึ่งเป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นอันดับ 3 ของโลก ให้คุณได้ตื่นตากับหลากหลายมุมมองอันสวยงามของโลกใต้ทะเล รวมถึงยังได้ชมการแสดงของปลาโลมาแสนรู้อีกด้วย จากนั้นไปเดินเล่นกันเพลินๆ ในหมู่บ้านอเมริกัน ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนใจมากมาย ปิดท้ายทริปด้วยฟรีไทม์ให้คุณได้เดินเล่นตามใจกันไปเต็มๆ อีกหนึ่งวัน ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกทริปนี้ รับรองว่าได้สนุกกันเต็มอิ่มในเกาะสวรรค์แห่งนี้อย่างแน่นอน

 

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก เที่ยวเพลิน เดินเล่นชมไฮไลท์ สัมผัสอากาศเย็นสบายในฮอกไกโด

ฮอกไกโดถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวไทย และนี่คือทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่จะพาคุณไปสัมผัสไฮไลท์ของที่นี่กันได้แบบเต็มๆ เริ่มต้นจากการไปเช็คอินที่เมืองโอตารุ หนึ่งไฮไลท์หลักสุดโรแมนติกของฮอกไกโด ที่มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ทั้งคลองสายวัฒนธรรม แหล่งโรงงานทำเครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี และโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ซึ่งจะทำให้คุณสนุกเพลิดเพลินกันได้ตลอดทั้งวัน จากนั้นกลับมาเดินเล่นและช้อปปิ้งกันในย่านทานุกิโกจิอันแสนคึกคักในเมืองซัปโปโร แล้วแวะช้อปในร้านดิวตี้ ฟรี ต่อด้วยการมุ่งหน้าไปยังเมืองโนโบริเบ็ทสึ เพื่อขึ้นกระเช้าอุสุซังไปชมทิวทัศน์น่าตื่นตาของภูเขาไฟอุสึและภูเขาไฟโชวะชินซันในบริเวณโชวะชินซัน ปาร์ค จากนั้นเดินทางไปสัมผัสความสวยของทะเลสาบโทยะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ในการมาเยือนซัปโปโร แล้วกลับมาสนุกกับการช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านซูซูกิโนะ อีกหนึ่งย่านร้านค้าแสนคึกคักในซัปโปโร ก่อนสนุกกับการดีไซน์ทริปตามใจคุณในฟรีไทม์เต็มๆ หนึ่งวัน จากนั้นไปเช็คอินไฮไลท์ในเมืองกันแบบครบครัน ตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร และสวนโอโดริ เป็นการปิดท้ายทริปทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในฮอกไกโดแบบเต็มอิ่ม ครบครัน ได้เที่ยวชมสถานที่สำคัญกันแบบทั่วถึงอย่างแน่นอน

 

สภาพอากาศในประเทศญี่ปุ่น

Japan-winter

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมธรรมชาติและทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิช่วงกลางวันอยู่ประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซียส และอาจต่ำกว่านี้ในบางวัน ฤดูนี้ธรรมชาติในญี่ปุ่นจะงดงามมากโดยเฉพาะดอกซากุระที่จะค่อยๆ บานสะพรั่งจนครบทุกพื้นที่ในประเทศเลยทีเดียว

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

หากเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในช่วงนี้ จะพบกับสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกันกับประเทศไทย คือค่อนไปในทางร้อนชื้น อากาศกลางวันบางช่วง บางพื้นที่ อาจสูงถึงประมาณ 40 องศาเซลเซียส รวมถึงจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ ซึ่งสภาพอากาศจะคล้ายคลึงกันทั่วประเทศ ยกเว้นเขตฮอกไกโดซึ่งจะยังค่อนข้างเย็นสบายและมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะกับการเดินทางไปเยือนมากกว่าส่วนอื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

อากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็นสบาย แต่ในช่วงเดือนกันยายนอาจจะมีโอกาสพบพายุไต้ฝุ่นได้มากที่สุด ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสี ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงที่สวยงามของญี่ปุ่นและเหมาะกับการเลือกไปทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ซึ่งจะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชมใบไม้เปลี่ยนสีกันหลายแห่งทั่วประเทศเลยทีเดียว

ฤดูหนาว (ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

อากาศจะค่อนข้างหนาว โดยเฉพาะโซนเหนือของประเทศเช่นฮอกไกโดจะมีอากาศที่หนาวจัด แต่โซนอื่นโดยทั่วไปจะพบสภาพภูมิอากาศในระดับเลขตัวเดียวไปจนถึงติดลบนิดหน่อยในบางพื้นที่ เป็นฤดูที่เหมาะกับการเล่นสกี เล่นหิมะ และเป็นช่วงยอดนิยมในการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกสำหรับคนที่ชอบอากาศหนาวเป็นพิเศษ

 

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

วัดเซ็นโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ

ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของโตเกียว ไฮไลท์ซึ่งเป็นภาพจำของวัดนี้อยู่ที่ประตูฟ้าคำรณ ซึ่งมีโคมกระดาษสีแดงขนาดใหญ่กว่า 5.5 เมตรแขวนอยู่ ส่วนด้านในมีเจดีย์สูง 5 ชั้น และมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำซึ่งมีผู้คนให้ความเคารพนับถือมากมาย นอกจากนั้น ด้านนอกของวัดนี้ยังมีถนนที่เต็มไปด้วยร้านขายข้าวของหลากหลาย ทั้งของกิน ของใช้ และของที่ระลึก เรียงรายอยู่ตลอดเส้นทาง ด้วยเพราะความสวยงาม บวกกับความเก่าแก่ และกิตติศัพท์ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ทำให้วัดนี้กลายเป็นสถานที่ไฮไลท์สำคัญซึ่งพลาดไม่ได้ หากคุณมีโอกาสไปทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในโตเกียวแล้วละก็ ขอแนะนำว่าต้องไปเช็คอินที่นี่ให้ได้ ไม่งั้นถือว่าผิดจริงๆ

 

โตเกียว สกายทรี

เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นหอคอยที่สูงที่สุดของโลกในปัจจุบัน มีความสูง 634 เมตร ใช้เป็นหอกระจายสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ให้กับผู้คนในโตเกียวและพื้นที่ข้างเคียง และเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เข้ามาเยี่ยมชม ด้านในของที่นี่มีตั้งแต่ช้อปปิ้ง มอลล์ ร้านอาหาร อควาเรียม และท้องฟ้าจำลอง โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ด้านบน ซึ่งเป็นจุดชมวิวบนมุมสูงที่มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบให้ได้ใช้บริการกัน นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารและคาเฟ่สุดชิลล์ที่มีวิวสวยๆ เป็นของแถมอีกด้วย ถ้าได้มาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในโตเกียวทั้งทีแล้วไม่ได้มาเช็คอินที่นี่ถือว่าพลาดเลยละ

คลองโอตารุ

โอตารุเคยเป็นเมืองท่าสำคัญของฮอกไกโด จึงมีอาคารรูปร่างแปลกตาตั้งอยู่มากมาย และมีคลองความยาว 1,140 เมตรไหลผ่านกลางเมือง โดยมีโคมไฟถนนแบบวิคตอเรียนตั้งอยู่ฝั่งหนึ่งของคลอง ในขณะที่อีกฝั่งเป็นโกดังเก่าสวยแปลกตา ในช่วงฤดูหนาวถือว่าคลองนี้จะโรแมนติกแบบสุดๆ ยามค่ำคืน และนี่คือหนึ่งสถานที่ต้องห้ามพลาดหากเลือกมาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในฮอกไกโดเลยละ

 

น้ำพุร้อนโนโบริเบ็ทสึ

นี่คือเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของฮอกไกโด โดยมีหุบเขา Jigokudani ที่จะสามารถเห็นน้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินได้ตลอดเวลา แถมยังว่ากันว่าเป็นน้ำแร่ที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย บางคนถึงกับตั้งฉายาให้ว่าที่นี่เป็นหุบเขานรก เพราะมีควันพวยพุ่งออกมาตลอดเวลา บอกเลยว่าเป็นทิวทัศน์ที่แปลกตาและหาดูได้ไม่ง่าย ถ้าได้ใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกมาเยือนฮอกไกโดเมื่อไหร่ ควรต้องได้ดู

 

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

นับเป็นศาลเจ้าชื่อดังของเกียวโต ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยเสาโทริอิสีแดงสดหลากหลายขนาดที่ตั้งเรียงรายไปเกือบตลอดทางขึ้นเขาของที่นี่ ที่มีจำนวนนับหมื่นต้น จนกลายเป็นหนึ่งโลเกชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมากมาย และถือว่าเป็นไฮไลท์อันดับต้นๆ ในการมาเช็คอินย่านเกียวโต ซึ่งหากคุณเลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกมาในย่านนี้เมื่อไหร่ ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้เลยเชียวละ

 

วัดคิโยมิซึเดระหรือวัดน้ำใส 

เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่เมืองเกียวโตมาแสนนาน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยเสาไม้นับร้อยต้นที่ยึดโยงเป็นฐานรองรับวิหารขนาดใหญ่โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว นอกจากนั้น ที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่งดงามโดดเด่นมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และหากคุณเลือกทริปมาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในเมืองเกียวโตทั้งที ต้องลงลิสต์ที่นี่เอาไว้เป็นจุดหมายอันดับต้นๆ เลยทีเดียว

 

เนินทรายทตโทริ

เรียกว่าเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของเมืองทตโทริที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง ตัวเนินทรายอยู่ห่างจากใจกลางเมืองทตโทริไปประมาณ 16 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Sanin Kaigan เนินทรายแห่งนี้มีส่วนที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 50 เมตร และมีความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตรด้วยกัน เป็นพื้นที่ที่ถูกสร้างสรรค์โดยฝีมือธรรมชาติมาอย่างยาวนานนับพันปี ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนินทรายแห่งนี้สามารถเลือกทำกิจกรรมได้มากมาย ตั้งแต่การเดินเล่น ขี่อูฐชมเนินทราย เล่นกระดานลื่นลงมาจากภูเขาทราย หรือ sandboarding และถ้าใครชอบความเร้าใจก็ต้องลองสัมผัสประสบการณ์ paragliding ดูสักครั้ง หากคุณมาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในทตโทริเมื่อไหร่ เลือกทำกิจกรรมที่ชอบได้ตามใจเลย

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

นับว่าเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวไทย และนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศไปเยือนกันแบบไม่มีเว้นว่างเลยทีเดียว สำหรับหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้มีอายุยาวนานมากว่า 250 ปี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขาซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นตรงที่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ที่ก่อสร้างในสไตล์ดั้งเดิม และมีหลังคาทรง Gassho ซึ่งเป็นหลังคาทรงจั่วแหลมปูด้วยฟาง มีลักษณะเหมือนการพนมมือ ซึ่งหาดูได้จากไม่กี่ที่เท่านั้นในปัจจุบันนี้ ช่วงเวลายอดฮิตของการมาเยือนที่นี่ต้องยกให้ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุมหนาไปทั่วบริเวณ เมื่อประกอบกับแสงไฟในตอนค่ำ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้งดงามราวกับฉากในนิทาน แต่บอกเลยว่าในฤดูกาลอื่นที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์ความสวยตามธรรมชาติซึ่งแตกต่างกันออกไป หากคุณสนใจ ลองมองหาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่ใส่ที่นี่ไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกจองได้เลย!

 

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ญี่ปุ่นแนะนำ

ร้านอาหารญี่ปุ่น

1. ร้าน Ayagu Shokudo 

โอกินาว่า นับเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเมนูซิกเนเจอร์เด็ดๆ มากมาย และหนึ่งในนั้นต้องยกให้กับเมนูโกย่าจัมปุรุ หรือเมนูมะระผัด ซึ่งเรียกได้ว่ามาถึงโอกินาว่าแล้วต้องกินให้ได้ ร้านนี้เป็นร้านเล็กๆ ที่เสิร์ฟอาหารแบบบ้านๆ ประจำถิ่นหลากหลายเมนู ว่ากันว่ารสชาตินั้นเด็ดดวงในสไตล์โอกินาว่าแท้ๆ และยังให้ในปริมาณที่เรียกว่าเต็มอิ่มกันไปแบบแน่นๆ เลยละ ถ้ามีโอกาสมาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่โอกินาว่า แนะนำให้แวะมาลองชิมกันดู

เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.

พิกัด: 2 Chome-128-1 Shurikubagawacho, Naha-shi, Okinawa-ken Japan

 

2. ร้าน Kanidoraku

เป็นซิกเนเจอร์ของย่าน Dotonbori ไปแล้วเรียบร้อย กับร้านที่มีสัญลักษณ์เป็นปูตัวใหญ่ขยับขาแกว่งไกวอยู่บนป้ายร้านด้านบน ตัวร้านตั้งอยู่ใกล้กับป้ายกูลิโกะยอดฮิตของโอซาก้านั่นเอง เมนูหลักของร้านนี้ก็ย่อมเป็นปู โดยมีทั้ง ปู Taraba ปู Suwai และ ปู Kegani หรือปูขนฮอกไกโด ภายในร้านมีที่นั่งให้ได้ใช้บริการ พร้อมเมนูที่หลากหลาย ทั้งแบบดิบ แบบย่าง นึ่ง ต้ม เทมปุระ หรือชาบู ถ้ามาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในโอซาก้าเลือกเมนูที่คุณอยากชิมแล้วแวะมาได้เลย

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น.

พิกัด: 542-0071 1-6-18, Dotombori, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka

 

3. ร้าน Kumagera 

มาเมืองหนาวทั้งที ก็ต้องหาหม้อไฟดีๆ ของฮอกไกโดมาอบอุ่นร่างกายกันหน่อย ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านดังในย่านฟุราโน่เลยทีเดียว เพราะหม้อไฟที่นี่มาพร้อมวัตถุดิบสดใหม่อย่างเนื้อวัว ไก่ เป็ด และอาหารทะเลอีกเพียบ ใครชอบเนื้อต้องลองข้าวหน้าเนื้อวากิวดิบดู เนื้อสวยๆ เสิร์ฟพร้อมโชยุและวาซาบิ แล้วปิดท้ายด้วยหอยนางรมนึ่งสาเกอีกสักจานถ้ายังไหว หากมีโอกาสมาทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกในฮอกไกโด แนะนำให้ลองหาเวลาแวะมาชิม รับรองได้ว่าฟินแน่นอน!

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 23.00 น.

พิกัด: 3-22 Furano, Hokkaido 076-0025, Japan

 

เคล็ดลับในการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก

เป็นที่รู้กันว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลก การเลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกจึงนับเป็นการเลือกวิธีเดินทางท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะทำให้คุณได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่หลากหลายในราคาประหยัด โดยคุณสามารถเลือกเส้นทางท่องเที่ยวที่สนใจได้นานารูปแบบ และส่วนใหญ่ยังมีฟรีไทม์ให้คุณได้ออกแบบการเดินทางและวางแผนเที่ยวในสถานที่ที่ต้องการได้ตามใจ แถมยังนำส่วนต่างค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ ไปใช้ในการเลือกซื้อหาข้าวของเครื่องใช้ ของที่ระลึก หรือของฝากได้ตามใจชอบอีกด้วย เนื่องจากบางเส้นทางนั้น การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่อนข้างยุ่งยากเนื่องจากต้องจองตั๋วเดินทาง รวมทั้งยังต้องแพลนเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวให้พอดี หากคุณต้องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายในราคาดีๆ การเลือกใช้บริการทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกนับเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่น่าสนใจเลยทีเดียว

 

รีวิวทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูกที่น่าสนใจ

บุกร้าน 100 เยนในตำนาน แหล่งของฝากญี่ปุ่นราคาประหยัด!

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดี?? 7 ไอเท็มเด็ด ไม่ควรพลาดเมื่อมาช้อปที่ญี่ปุ่น

ของดีนำโชค! แนะนำ 10 เครื่องรางจากญี่ปุ่น ต้องมีไว้ครอบครอง