ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

#3613 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
 • ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยาพารา
 • เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย-ร้านใบชา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
 • ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร - สวนจอมพลเฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿20,799
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿20,799
8 - 13 ธันวาคม 2560
฿23,799
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿20,799
22 - 27 ธันวาคม 2560
฿20,799
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿32,799
29 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿32,799
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿32,799
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿32,799
#3660 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย– ภาพเขียนสิบลี้(รวมรถราง)-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ(บัวหิมะ)
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน –สวนจอมพลเฮ่อหลง –เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลิฟท์แก้วไป่หลง-ร้านผ้าไหม
 • ร้านหยก - ร้านยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - เมืองฉางซา - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง
 • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี /////
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
22 - 25 ตุลาคม 2560
฿12,888
3 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿13,888
24 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿13,888
2 - 5 ธันวาคม 2560
฿16,888
3 - 6 ธันวาคม 2560
฿16,888
8 - 11 ธันวาคม 2560
฿16,888
10 - 13 ธันวาคม 2560
฿16,888
15 - 18 ธันวาคม 2560
฿13,888
22 - 25 ธันวาคม 2560
฿13,888
#3661 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย – ร้านหยก – ลำธารม้าแซ่ทอง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ระเบียงแก้ว
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - หุบเขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ร้านนวดฝ่าเท้า
 • แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - เมืองโบราณฟ่งหวง
 • ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) -ร้านยางพารา- บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
 • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ///// พักระดับ 4 ดาว
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 25 ตุลาคม 2560
฿17,888
4 - 9 พฤศจิกายน 2560
฿18,888
11 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿18,888
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿24,888
2 - 7 ธันวาคม 2560
฿24,888
8 - 13 ธันวาคม 2560
฿22,888
9 - 14 ธันวาคม 2560
฿22,888
16 - 21 ธันวาคม 2560
฿18,888
23 - 28 ธันวาคม 2560
฿18,888
27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿25,888
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿25,888
#3791 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย
 • ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ
 • ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
10 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
12 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
19 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
24 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿12,799
2 - 5 ธันวาคม 2560
฿14,799
3 - 6 ธันวาคม 2560
฿14,799
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿23,799
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿23,799
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿23,799
#3965 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา
 • ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง
 • ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้า - อันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • ภาพวาดสิบลี้(รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-โชว์จิ้งจอกขาว
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿20,900
10 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿20,900
17 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿20,900
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿20,900
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿21,900
8 - 13 ธันวาคม 2560
฿20,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿20,900
25 - 30 ธันวาคม 2560
฿20,900
26 - 31 ธันวาคม 2560
฿21,900
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿29,900
31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿29,900
#3967 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – ฉางซา
 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) –ถ้ำประตูสวรรค์
 • ร้านยางพารา-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟต์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-สวนจอมพลเฮ่อหลง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿17,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿17,900
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿17,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿17,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿17,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿17,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿17,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿17,900
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿17,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿21,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿16,900
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿17,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿17,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿24,900
#4143 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย
 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ –ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) – ร้านหยก
 • จางเจียเจี้ย – ร้านยางพารา – ภาพวาดทราย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผ้าไหม
 • เมืองโบราณฟ่งหวง - นั่งเรือแจวฟ่งหวง – ล่องเรือถัวเจียง – บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง
 • จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ – ผ้าปักเซียงซิ่ว – ศาลาเทียนชิน – เกาะส้ม (รวมรถราง) – ฉางซา – กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿19,900
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿20,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿19,900
#4231 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย – ร้านหยก
 • สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ร้านยางพารา – ร้านบัวหิมะ – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น)
 • แกรนด์แคนยอน – ระเบียงแก้ว – ภาพวาดทราย – เมืองฉางซา – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ
 • ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • นั่งกระเช้าสัมผัสวิว สัมผัสทางเดินกระจก ''เขาเทียนเหมินซาน''
 • พิเศษ !!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ////// พักโรมแรมระดับ 4 ดาว
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 - 31 ตุลาคม 2560
฿11,777
2 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿12,777
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿12,777
1 - 4 ธันวาคม 2560
฿13,777
7 - 10 ธันวาคม 2560
฿14,777
9 - 12 ธันวาคม 2560
฿14,777
14 - 17 ธันวาคม 2560
฿12,777
16 - 19 ธันวาคม 2560
฿12,777
21 - 24 ธันวาคม 2560
฿12,777
#4232 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา – เกาะสีส้ม(รวมรถราง) – จางเจียเจี้ย – ร้านหยก – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 • สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – สวนจอมพลเฮ่อหลง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านผ้าไหม – ระเบียงแก้ว
 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนซีปู้เจีย – ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้า) – แกรนด์แคนยอน
 • ภาพวาดทราย – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง
 • ฟ่งหวง – ฉางซา – ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา
 • สุดอลังการ โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว ///// นั่งกระเช้าชมวิวสัมผัสทางเดินกระจก ''เขาเทียนเหมินซาน''
 • พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ///// พักโรงแรม 4 ดาว

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿23,888
21 - 26 ธันวาคม 2560
฿21,888
#4249 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางเตอ - จางเจียเจี้ย – สะพานกระจก – ร้านยา – ภาพเขียนทราย
 • จางเจียเจี้ย – ร้านหยก – ร้านผ้าไหม - ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า) – ระเบียงกระจก
 • จางเจียเจี้ย – ร้านยางพารา - ฉางซา – ถนนคนเดิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿18,999
#4532 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ภาพวาดทราย
 • ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง- เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)
 • ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ร้านยางพารา-จางเจียเจี้ย- ฉางซา

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿10,999
10 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿12,999
11 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿12,999
14 - 17 พฤศจิกายน 2560
฿11,999
23 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿12,999
24 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿12,999
25 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿12,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
฿11,999
1 - 4 ธันวาคม 2560
฿12,999
5 - 8 ธันวาคม 2560
฿12,999
7 - 10 ธันวาคม 2560
฿11,999
8 - 11 ธันวาคม 2560
฿12,999
12 - 15 ธันวาคม 2560
฿11,999
14 - 17 ธันวาคม 2560
฿12,999
15 - 18 ธันวาคม 2560
฿12,999
16 - 19 ธันวาคม 2560
฿11,999
19 - 22 ธันวาคม 2560
฿11,999
23 - 26 ธันวาคม 2560
฿12,999
26 - 29 ธันวาคม 2560
฿12,999
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿17,999
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿17,999
#4572 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา
 • ฉางซา-หนิงเซียง-วัดหมี่หยิน-จางเจี้ยเจี้ย
 • สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย
 • ร้านผ้าไหม-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์-ร้านใบชา
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดิน-ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿16,799
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿21,799
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿26,799
#4951 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉงชิ่ง-หมู่บ้านฉือชีโข่ว-ศาลาประชาคม(ถ่ายรูปด้านนอก)-หงหยาต้ง
 • อู่หลง-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
 • ฟ่งหวง-ล่องเรือชมเมืองฟ่งหวง- บ้านเกิดกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานหงฉียว
 • จางเจียเจี้ย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-โชว์หนังตะลุง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
 • ร้านหยก-ภาพวาดทราย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิง-ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿26,900
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿28,900
8 - 13 ธันวาคม 2560
฿26,900
#4957 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-บ้านเกิดของกวีเสิ่นฉงเหวิน-สะพานสายรุ้ง-จางเจียเจี้ย
 • ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)- ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ร้านผ้าไหม-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿16,900
8 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
8 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
10 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
10 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
15 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
15 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
17 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
17 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
22 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
22 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿16,900
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿16,900
29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿16,900
13 - 18 ธันวาคม 2560
฿16,900
13 - 18 ธันวาคม 2560
฿16,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿16,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿16,900
20 - 25 ธันวาคม 2560
฿16,900
20 - 25 ธันวาคม 2560
฿16,900
22 - 27 ธันวาคม 2560
฿16,900
#5301 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อู่ฮั่น
 • อู่ฮั่น - จิงโจว - สวนกวนอี่หยวน ชมรูปปั้นกวนอูที่ใหญ่ที่สุดของโลก - จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปปู้ - โชว์หนังตะลุง
 • ร้านนวดฝ่าเท้า - ภาพวาดทราย - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
 • ร้านหยก - ร้านยางพารา -เทียนเหมินซาน(กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน) - ประตูสวรรค์
 • จางเจียเจี้ย - จิงโจว - กำแพงเมืองจิงโจว - พิพิธภัณฑ์จิงโจว - อู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น
 • วัดกุยหยวน - สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง(ผ่านชม) - อู่ฮั่น - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 31 ตุลาคม 2560
฿17,900
2 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
23 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
#5302 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา – เมืองเชาหยาง -อุทยานเขาล่างซาน-จุดชมวิวปาเจี่ยวจ้าย (รวมกระเช้า)-ยอดเขาพริก-เมืองเชาหยาง-ฟ่งหวง
 • ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - กำแพงเมืองโบราณ-ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย
 • ร้านยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • ภาพวาดทราย - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดิน - ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿19,900
1 - 6 ธันวาคม 2560
฿20,900
15 - 20 ธันวาคม 2560
฿19,900
#5510 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา
 • ฉางซา-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-สะพานสายรุ้ง
 • ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่งสะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿25,900
#5511 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย
 • เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ร้านยางพารา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม
 • ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
 • ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
19 - 23 พฤศจิกายน 2560
฿15,900
26 - 30 พฤศจิกายน 2560
฿15,900
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿17,900
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿15,900
#5580 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา - ฟ่งหวง- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
 • ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม - ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
 • เขาอวตาร-สวนจอมพล-เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย -ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา -โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
 • เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) -ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา -เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ -ฉางซา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 17 มกราคม 2561
฿21,799
26 - 31 มกราคม 2561
฿21,799
2 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
฿21,799
1 - 6 มีนาคม 2561
฿21,799
#5983 ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉางซา – ฉางเต๋อ
 • ฉางเต๋อ – จางเจียเจี้ย – อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลงลิฟท์) เขาอวตาร – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ถนนคนเดินซีปู้
 • ลำธารแส้ม้าทอง – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า + บันไดเลื่อน + รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
 • จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดิน – ฉางซา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿23,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿27,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿23,900

รวมทัวร์จางเจียเจี้ย 2560-2561 เส้นทางทัวร์จีน จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ยมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามสุดๆ เหมาะกับคนที่ชอบการเที่ยวแบบชมต้นไม้ ชมบรรยากาศ สูดอากาศอันสดชื่น เป็นอย่างมาก ซึ่งไฮไลท์หลักๆก็คงหนีไม่พ้น สะพานแก้ว เขาเถียนเหมินซาน นั่งกระเช้า และอื่นๆอีกมากมาย เมื่อไปเที่ยวทัวร์จาเจียเจี้ยกับเรา หากมีปัญหา หรือต้องการไปซื้อของฝาก สามารถปรึกษาไกด์ที่พาคุณเที่ยวได้ตลอดเวลา โดยปกติแล้วทัวร์จางเจียเจี้ยจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 4 วัน 3 คืน กำลังดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป ราคาอยู่ที่ 10,900 บาท - 30,000 บาท หากราคาไม่เกิน 14,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์จางเจียเจี้ย ราคาถูก

Holiday
02-013-5353