ทัวร์จีน ยอดนิยม (3)

BZPVG01 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5D3N BY TG
รหัส 10442
21,999 ฿19,999
เซี่ยงไฮ้
การบินไทย
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ นครเซี่ยงไฮ้ / ล่องเรือทะเลสาบซีหู / พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ / เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
ดูรายละเอียด
BZKMG01  (JAN-MAR'19) T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG   BZKMG01 ไม่รวมค่าวีซ่า
รหัส 10544
22,999 ฿19,999
คุนหมิง+หลายเมือง
การบินไทย
6 วัน 5 คืน
มิ.ย.
เขาหิมะมังกรหยก / หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน / ช่องแคบเสือกระโดด
ดูรายละเอียด
BZPVG03 T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N BY XJ
รหัส 10462
13,999 ฿11,999
เซี่ยงไฮ้ +หลายเมือง
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ / ล่องเรือทะเลสาบซีหู / พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ดูรายละเอียด

ทางทัวร์ครับ ได้คัดสรรทัวร์จีนคุณภาพ นำคุณสู่ประเทศอันมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล นำท่านชมสิ่งต่างๆ ที่ถือเป็น “ระดับโลก” ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงลักษณะภูมิประเทศก็ยังมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน อีกทั้งจีนยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวในระดับต้นๆ ของโลกด้วย ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไป อย่างเช่น ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่ • ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กำแพงเมืองจีน และจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น นอกจากนี้เมืองอื่นๆ ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน อีกด้วย