ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์จีน ยอดนิยม

#5399 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ต้าหลี่
 • เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) - เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
 • ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
 • ร้านชา –วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม - คุนหมิง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 26 มีนาคม 2561
฿25,777
22 - 27 มีนาคม 2561
฿25,777
11 - 16 เมษายน 2561
฿33,777
13 - 18 เมษายน 2561
฿33,777
#6668 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
 • จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – ถนนคนเดินซีปู้เจีย
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก – เทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
 • ร้านใบชา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 9 เมษายน 2561
฿15,777
27 - 30 เมษายน 2561
฿13,777
28 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿17,777
11 - 14 พฤษภาคม 2561
฿14,777
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿15,777
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
฿11,777
1 - 4 มิถุนายน 2561
฿12,777
7 - 10 มิถุนายน 2561
฿11,777
14 - 17 มิถุนายน 2561
฿11,777
22 - 25 มิถุนายน 2561
฿12,777
#6809 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉงชิ่ง-อู่หลง
 • ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)- ระเบียงกระจก
 • อู่หลง-ว่านเซิ่น-สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก-ฉงชิ่ง
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)-ฉงชิ่ง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 11 มีนาคม 2561
฿20,999
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿20,999
6 - 9 เมษายน 2561
฿24,999
13 - 16 เมษายน 2561
฿26,999
14 - 17 เมษายน 2561
฿26,999
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿20,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿24,999
14 - 17 มิถุนายน 2561
฿20,999
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿20,999
#6871 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา - จางเจียเจี้ย
 • อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์ - ลงกระเช้า) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ศูนย์ผ้าไหม
 • ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปู้ - ศูนย์หยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ศูนย์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฟ่งหวง - ล่องเรือชมวิวยามค่ำคืน
 • ชมเมืองโบราณฟ่งหวง - ฟ่งหวง - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 9 เมษายน 2561
฿19,999
6 - 11 เมษายน 2561
฿19,999
18 - 23 เมษายน 2561
฿18,999
20 - 25 เมษายน 2561
฿18,999
25 - 30 เมษายน 2561
฿18,999
4 - 9 พฤษภาคม 2561
฿18,999
9 - 14 พฤษภาคม 2561
฿18,999
11 - 16 พฤษภาคม 2561
฿18,999
16 - 21 พฤษภาคม 2561
฿17,999
18 - 23 พฤษภาคม 2561
฿18,999
23 - 28 พฤษภาคม 2561
฿18,999
25 - 30 พฤษภาคม 2561
฿18,999
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
฿18,999
#6925 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกรุงปักกิ่ง
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน
 • ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง
 • ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ตลาดรัสเซีย
 • สนามบินกรุงปักกิ่ง - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 13 มีนาคม 2561
฿15,991
15 - 19 มีนาคม 2561
฿18,991
18 - 22 พฤษภาคม 2561
฿17,991
26 - 30 พฤษภาคม 2561
฿18,991
8 - 12 มิถุนายน 2561
฿15,991
15 - 19 มิถุนายน 2561
฿16,991
22 - 26 มิถุนายน 2561
฿16,991
#6930 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋(กระเช้าขึ้นลง) - ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง - กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง - ชมโชว์ ELEPHANT LEGEND - เจดีย์เงิน - และเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)
 • กุ้ยหลิน - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) - สะพานลมฝน - หมู่บ้านหลู่เจียชุน - โชว์ MIRAGE
 • กุ้ยหลิน - เมืองจำลองซ่ง - ร้านหยก - หยางซั่ว - ล่องเรือไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง - โชว์หลิวซานเจี่ย
 • หยางซั่ว - เขาเซียงกง - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - อิสระช้อปปิ้ง - ตลาดใต้ดิน - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿18,799
19 - 24 เมษายน 2561
฿20,799
24 - 29 พฤษภาคม 2561
฿19,799
21 - 26 มิถุนายน 2561
฿19,799
12 - 17 กรกฎาคม 2561
฿19,799
16 - 21 สิงหาคม 2561
฿19,799
6 - 11 กันยายน 2561
฿20,799
25 - 30 ตุลาคม 2561
฿20,799
#7102 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
 • ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
 • พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า – THE PLACE
 • ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ- ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 19 มีนาคม 2561
฿15,900
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿21,777
18 - 22 พฤษภาคม 2561
฿15,900
6 - 10 มิถุนายน 2561
฿15,900
14 - 18 มิถุนายน 2561
฿15,900
#7370 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดอนเมือง-ฉางซา
 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿13,999
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿13,999
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿13,999
5 - 8 เมษายน 2561
฿13,999
7 - 10 เมษายน 2561
฿13,999
7 - 10 เมษายน 2561
฿13,999
11 - 14 เมษายน 2561
฿20,999
14 - 17 เมษายน 2561
฿18,999
15 - 18 เมษายน 2561
฿18,999
19 - 22 เมษายน 2561
฿13,999
21 - 24 เมษายน 2561
฿13,999
21 - 24 เมษายน 2561
฿13,999
26 - 29 เมษายน 2561
฿13,999
3 - 6 พฤษภาคม 2561
฿14,999
3 - 6 พฤษภาคม 2561
฿14,999
5 - 8 พฤษภาคม 2561
฿14,999
5 - 8 พฤษภาคม 2561
฿14,999
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿13,999
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561
฿13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561
฿13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561
฿13,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561
฿13,999
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿13,999
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿13,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿14,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿14,999
2 - 5 มิถุนายน 2561
฿11,999
2 - 5 มิถุนายน 2561
฿11,999

ทัวร์จีน ยอดนิยม

ทางทัวร์ครับ ได้คัดสรรทัวร์จีนคุณภาพ นำคุณสู่ประเทศอันมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล นำท่านชมสิ่งต่างๆ ที่ถือเป็น “ระดับโลก” ในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมถึงลักษณะภูมิประเทศก็ยังมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน อีกทั้งจีนยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวในระดับต้นๆ ของโลกด้วย ยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไป อย่างเช่น ชมเมืองโบราณต้าหลี่ และกำแพงเมืองโบราณต้าหลี่ • ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) • ชมเมืองโบราณลี่เจียง...เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กำแพงเมืองจีน และจัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น นอกจากนี้เมืองอื่นๆ ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน อีกด้วย
02-013-5353