ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์จีน ราคาถูก

#6672 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว


ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 14 พฤษภาคม 2561
฿13,900
16 - 20 พฤษภาคม 2561
฿11,900
17 - 21 พฤษภาคม 2561
฿11,900
24 - 28 พฤษภาคม 2561
฿11,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
฿11,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
฿11,900
7 - 11 มิถุนายน 2561
฿11,900
14 - 18 มิถุนายน 2561
฿11,900
21 - 25 มิถุนายน 2561
฿11,900
26 - 30 กรกฎาคม 2561
฿16,900
9 - 13 สิงหาคม 2561
฿16,900
#7137 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เฉิงตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - ง้อไบ๊(ไม่ขึ้นยอดเขา) - วัดเป้ากว๋อ - (OPTION โชว์กังฟู)
  **หากลูกค้าสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไกด์ท้องถิ่น**
 • ง้อไบ๊ - เฉิงตู - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม (OPTION ศูนย์หมีแพนด้า // สุกี้เสฉวน)
  **หากลูกค้าสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไกด์ท้องถิ่น**
 • ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เฉิงตู
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿9,999
#7362 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ชมกายกรรมปักกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
 • ประตูชัย - ตลาดรัสเซีย - สนามบินเทียนสิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿15,888
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
฿15,888
7 - 10 มิถุนายน 2561
฿15,888
14 - 17 มิถุนายน 2561
฿15,888
21 - 24 มิถุนายน 2561
฿15,888
5 - 8 กรกฎาคม 2561
฿14,888
12 - 15 กรกฎาคม 2561
฿14,888
19 - 22 กรกฎาคม 2561
฿15,888
2 - 5 สิงหาคม 2561
฿14,888
9 - 12 สิงหาคม 2561
฿15,888
16 - 19 สิงหาคม 2561
฿14,888
23 - 26 สิงหาคม 2561
฿14,888
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
฿14,888
6 - 9 กันยายน 2561
฿15,888
13 - 16 กันยายน 2561
฿15,888
20 - 23 กันยายน 2561
฿15,888
27 - 30 กันยายน 2561
฿15,888
20 - 23 ตุลาคม 2561
฿16,888
#7370 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดอนเมือง-ฉางซา
 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561
฿13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,999
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿13,999
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿13,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿14,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿14,999
2 - 5 มิถุนายน 2561
฿11,999
7 - 10 มิถุนายน 2561
฿12,991
8 - 11 มิถุนายน 2561
฿12,991
14 - 17 มิถุนายน 2561
฿12,991
15 - 18 มิถุนายน 2561
฿12,991
21 - 24 มิถุนายน 2561
฿12,991
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿12,991
29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
฿12,991
6 - 9 กรกฎาคม 2561
฿13,991
13 - 16 กรกฎาคม 2561
฿13,991
26 - 29 กรกฎาคม 2561
฿16,991
27 - 30 กรกฎาคม 2561
฿16,991
10 - 13 สิงหาคม 2561
฿16,991
23 - 26 สิงหาคม 2561
฿13,991
24 - 27 สิงหาคม 2561
฿13,991
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
฿13,991
6 - 9 กันยายน 2561
฿13,991
7 - 10 กันยายน 2561
฿11,991
13 - 16 กันยายน 2561
฿13,991
14 - 17 กันยายน 2561
฿13,991
20 - 23 กันยายน 2561
฿13,991
21 - 24 กันยายน 2561
฿13,991
#7528 ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉงชิ่ง-อู่หลง-เมืองหิมะแห่งเขานางฟ้า(ไม่รวมค่าอุปกรณ์) OPTION : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
 • อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอร์รี่)-ระเบียงกระจก-อู่หลง-ฉงชิ่ง-ร้านนวดฝ่าเท้า OPTION : ล่องเรือชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง,วัดหลั่วฮั่น, สุกี้หม้อไฟ
 • ถ่ายรูปด้านนอกมหาศาลาประชาคม-ร้านยางพารา-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 - 29 พฤษภาคม 2561
฿10,991
1 - 3 มิถุนายน 2561
฿10,991
7 - 9 มิถุนายน 2561
฿10,991
16 - 18 มิถุนายน 2561
฿10,991
22 - 24 มิถุนายน 2561
฿10,991
11 - 13 สิงหาคม 2561
฿13,991
25 - 27 สิงหาคม 2561
฿10,991
6 - 8 กันยายน 2561
฿10,991
13 - 15 กันยายน 2561
฿10,991
22 - 24 กันยายน 2561
฿10,991
#7525 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) - แกรนด์แคนยอน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
14 - 17 มิถุนายน 2561
฿11,777
6 - 9 กรกฎาคม 2561
฿12,777
26 - 29 กรกฎาคม 2561
฿15,777
27 - 30 กรกฎาคม 2561
฿15,777
10 - 13 สิงหาคม 2561
฿15,777
11 - 14 สิงหาคม 2561
฿15,777
31 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
฿11,777
14 - 17 กันยายน 2561
฿11,777
21 - 24 กันยายน 2561
฿11,777
#6401 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก)
 • กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 • หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง(ด้านนอก) เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND
 • กุ้ยหลิน – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 6 มิถุนายน 2561
฿16,999
15 - 20 มิถุนายน 2561
฿16,999
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561
฿16,999
13 - 18 กรกฎาคม 2561
฿16,999
20 - 25 กรกฎาคม 2561
฿16,999

ทัวร์จีน ราคาถูก

ท่องเที่ยวแดนมังกร กับแพ็คเกจทัวร์จีน ราคาถูก 2560 - 2561 เที่ยวจีนได้อย่างคุ้มค่าและประหยัด ทัวร์ครับเลือกเฉพาะทัวร์จีน ราคาถูกและคุณภาพดีเท่านั้นเพื่อให้คุณพอใจกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาทัวร์จีน ราคาถูกและเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าและคุณภาพดีที่สุดได้จากที่นี่ ทุกแพ็คเกจทัวร์จีน ราคาถูกจะพาคุณเที่ยวอย่างครอบคลุมมีให้เลือกทุกเส้นทางยอดนิยม ทั้ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุณหมิง จางเจียเจี้ย กุ้ยหลิน เฉินตู ฯลฯ ทุกเส้นทางที่เราคัดสรรมาเป็นทัวร์จีน ราคาถูกทั้งหมด
02-013-5353