ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์จีน ราคาถูก

#6636 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - จางเจียเจี้ย
 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - ถนนคนเดินซีปู้ - ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ศูนย์หยก - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ผลิตภัณฑ์ยางพารา - จางเจียเจี้ย - ฉางซา
 • ฉางซา - สนามบินดอนเมือง
 • เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด + บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด
 • เลือกซื้อ Option เสริม ล่องเรือทะเลสาปเป่าเฟิงหู+โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 6 มีนาคม 2561
฿11,999
10 - 13 มีนาคม 2561
฿13,999
15 - 18 มีนาคม 2561
฿13,999
24 - 27 มีนาคม 2561
฿13,999
#6672 ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
 • หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว


ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 11 มีนาคม 2561
฿11,900
8 - 12 มีนาคม 2561
฿11,900
6 - 10 เมษายน 2561
฿13,900
9 - 13 พฤษภาคม 2561
฿11,900
10 - 14 พฤษภาคม 2561
฿13,900
16 - 20 พฤษภาคม 2561
฿11,900
17 - 21 พฤษภาคม 2561
฿11,900
24 - 28 พฤษภาคม 2561
฿11,900
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
฿11,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
฿11,900
7 - 11 มิถุนายน 2561
฿11,900
14 - 18 มิถุนายน 2561
฿11,900
21 - 25 มิถุนายน 2561
฿11,900
#6986 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – ขึ้นเขาเป่ยเกาเฟิง สักการะเทพเจ้าแห่งโชคลาภ – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝังเจีย
 • หังโจว –อู๋ซี-เมืองจำลองสามก๊ก(รวมรถราง)-ทะเลบสาบไท่หู-ร้านไข่มุก-ซูโจว-ผ่านชมสนามกีฬารังนกซุโจว-จตุรัสหยวนหยง
 • ซูโจว – วัดเจ้แม่กวนอิมลอยน้ำ – วัดฉงหยวน – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ยาสมุนไพร – ถนนานกิง – หาดไว่ท่าน – อุโมงเลเซอร์ – ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์
 • เซี่ยงไฮ้ – หมู่บ้านโบราณชีเป่า – ศูนย์ผ้าไหม – ศูนย์หยก – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – ตลาดก๊อปปี๊ TAOBAOCHENG
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 18 มีนาคม 2561
฿13,991
23 - 26 มีนาคม 2561
฿13,991
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿14,991
11 - 14 เมษายน 2561
฿17,991
13 - 16 เมษายน 2561
฿19,991
#7137 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เฉิงตู - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน - เล่อซาน - ง้อไบ๊(ไม่ขึ้นยอดเขา) - วัดเป้ากว๋อ - (OPTION โชว์กังฟู)
  **หากลูกค้าสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไกด์ท้องถิ่น**
 • ง้อไบ๊ - เฉิงตู - ถนนคนเดินซุนซีลู่ - ร้านยางพารา - ร้านผ้าไหม (OPTION ศูนย์หมีแพนด้า // สุกี้เสฉวน)
  **หากลูกค้าสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไกด์ท้องถิ่น**
 • ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนโบราณจิ่งหลี่ - เฉิงตู
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿9,999
7 - 10 มิถุนายน 2561
฿9,999
21 - 24 มิถุนายน 2561
฿9,999
#7362
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
22 - 25 มีนาคม 2561
฿16,888
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿16,888
5 - 8 เมษายน 2561
฿16,888
12 - 15 เมษายน 2561
฿18,888
14 - 17 เมษายน 2561
฿18,888
19 - 22 เมษายน 2561
฿15,888
26 - 29 เมษายน 2561
฿15,888
3 - 6 พฤษภาคม 2561
฿15,888
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿14,888
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,888
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿14,888
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿15,888
31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
฿15,888
7 - 10 มิถุนายน 2561
฿15,888
14 - 17 มิถุนายน 2561
฿15,888
21 - 24 มิถุนายน 2561
฿15,888
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿13,888
5 - 8 กรกฎาคม 2561
฿14,888
12 - 15 กรกฎาคม 2561
฿14,888
19 - 22 กรกฎาคม 2561
฿15,888
26 - 29 กรกฎาคม 2561
฿16,888
2 - 5 สิงหาคม 2561
฿14,888
9 - 12 สิงหาคม 2561
฿15,888
16 - 19 สิงหาคม 2561
฿14,888
23 - 26 สิงหาคม 2561
฿14,888
30 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561
฿14,888
6 - 9 กันยายน 2561
฿15,888
13 - 16 กันยายน 2561
฿15,888
20 - 23 กันยายน 2561
฿15,888
27 - 30 กันยายน 2561
฿15,888
20 - 23 ตุลาคม 2561
฿16,888
25 - 28 ตุลาคม 2561
฿16,888
#7370 ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดอนเมือง-ฉางซา
 • ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน)- ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
 • ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ภาพวาดทราย-ผลิตภัณฑ์ยางพารา-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-ดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿13,999
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿13,999
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿13,999
5 - 8 เมษายน 2561
฿13,999
7 - 10 เมษายน 2561
฿13,999
7 - 10 เมษายน 2561
฿13,999
11 - 14 เมษายน 2561
฿20,999
14 - 17 เมษายน 2561
฿18,999
15 - 18 เมษายน 2561
฿18,999
19 - 22 เมษายน 2561
฿13,999
21 - 24 เมษายน 2561
฿13,999
21 - 24 เมษายน 2561
฿13,999
26 - 29 เมษายน 2561
฿13,999
3 - 6 พฤษภาคม 2561
฿14,999
3 - 6 พฤษภาคม 2561
฿14,999
5 - 8 พฤษภาคม 2561
฿14,999
5 - 8 พฤษภาคม 2561
฿14,999
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿13,999
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561
฿13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561
฿13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561
฿13,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561
฿13,999
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿13,999
24 - 27 พฤษภาคม 2561
฿13,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿14,999
26 - 29 พฤษภาคม 2561
฿14,999
2 - 5 มิถุนายน 2561
฿11,999
2 - 5 มิถุนายน 2561
฿11,999
#6401 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น – นาขั้นบันไดหลงจี๋ –ร้านนวดเท้า (บัวหิมะหรือหยก)
 • กุ้ยหลิน – หยางซั่ว – ถ้ำเงิน - ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
 • หยางซั่ว - กุ้ยหลิน - ประตูโบราณกูหนานเหมิน-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-ชมเจดีย์เงิน เจดีย์ทอง(ด้านนอก) เขางวงช้าง - โชว์ ELEPHANT LEGEND
 • กุ้ยหลิน – กระเช้าเขาเหยาซาน– เมืองจำลองซ่ง –โชว์ดรีมไลน์ลี่เจียง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 11 เมษายน 2561
฿18,999
12 - 17 เมษายน 2561
฿20,999
13 - 18 เมษายน 2561
฿20,999
27 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
฿19,999
11 - 16 พฤษภาคม 2561
฿16,999
18 - 23 พฤษภาคม 2561
฿16,999
1 - 6 มิถุนายน 2561
฿16,999
15 - 20 มิถุนายน 2561
฿16,999
29 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561
฿16,999
13 - 18 กรกฎาคม 2561
฿16,999
20 - 25 กรกฎาคม 2561
฿16,999
#6584 ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองเก่าฟ่งหวง
 • ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย
 • ศูนย์หยก - ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปู้ - ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • จางเจียเจี้ย - ฉางซา - เกาะส้ม - ถนนคนเดิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 มีนาคม 2561
฿14,999
14 - 19 มีนาคม 2561
฿15,999
23 - 28 มีนาคม 2561
฿15,999

ทัวร์จีน ราคาถูก

ท่องเที่ยวแดนมังกร กับแพ็คเกจทัวร์จีน ราคาถูก 2560 - 2561 เที่ยวจีนได้อย่างคุ้มค่าและประหยัด ทัวร์ครับเลือกเฉพาะทัวร์จีน ราคาถูกและคุณภาพดีเท่านั้นเพื่อให้คุณพอใจกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาทัวร์จีน ราคาถูกและเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าและคุณภาพดีที่สุดได้จากที่นี่ ทุกแพ็คเกจทัวร์จีน ราคาถูกจะพาคุณเที่ยวอย่างครอบคลุมมีให้เลือกทุกเส้นทางยอดนิยม ทั้ง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุณหมิง จางเจียเจี้ย กุ้ยหลิน เฉินตู ฯลฯ ทุกเส้นทางที่เราคัดสรรมาเป็นทัวร์จีน ราคาถูกทั้งหมด
02-013-5353