ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก

#5012 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูป โตเกียว สกายทรี – คาวากูจิโกะ – ศูนย์แผ่นดินไหว – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ) – โรงแรม + ออนเซ็น
 • อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปริมทะเลสาบอาชิ – คามาคูระ – หลวงพ่อโต – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน - โตเกียว
 • โตเกียว – ศาลเจ้าเมย์จิ – ฮาราจูกุ – ชินจูกุ – สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿27,991
27 - 31 ตุลาคม 2560
฿26,991
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿26,991
4 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿26,991
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿26,991
11 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿26,991
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿29,999
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
฿29,999
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿30,999
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿29,999
25 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿29,999
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿31,999
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿31,999
#5554 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ – ห้างมิตซุย ลาล่าพอร์ต – คานากาว่า โออิโสะ
 • ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลต - คาวากูจิโกะ
 • สวนโอชิปาร์ค – ลานสกี Fujiten หรือโอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ชินจูกุ – นาริตะ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿29,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿32,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿29,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿29,900
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿29,900
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿33,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿37,900
4 - 8 มกราคม 2561
฿28,900
11 - 15 มกราคม 2561
฿28,900
16 - 20 มกราคม 2561
฿28,900
23 - 27 มกราคม 2561
฿28,900
25 - 29 มกราคม 2561
฿28,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
฿28,900
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
฿31,900
1 - 5 มีนาคม 2561
฿29,900
6 - 10 มีนาคม 2561
฿29,900
8 - 12 มีนาคม 2561
฿29,900
13 - 17 มีนาคม 2561
฿29,900
15 - 19 มีนาคม 2561
฿29,900
20 - 24 มีนาคม 2561
฿31,900
#5555 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น
 • โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
฿23,900
5 - 9 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿25,900
12 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
13 - 17 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
20 - 24 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
฿23,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿29,900
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿28,900
4 - 8 ธันวาคม 2560
฿28,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿29,900
11 - 15 ธันวาคม 2560
฿25,900
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿25,900
18 - 22 ธันวาคม 2560
฿25,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿27,900
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿27,900
25 - 29 ธันวาคม 2560
฿27,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿32,900
5 - 9 มกราคม 2561
฿25,900
7 - 11 มกราคม 2561
฿23,900
12 - 16 มกราคม 2561
฿25,900
14 - 18 มกราคม 2561
฿23,900
15 - 19 มกราคม 2561
฿23,900
21 - 25 มกราคม 2561
฿23,900
26 - 30 มกราคม 2561
฿25,900
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
฿23,900
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
฿24,900
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
฿24,900
2 - 6 มีนาคม 2561
฿26,900
4 - 8 มีนาคม 2561
฿24,900
9 - 13 มีนาคม 2561
฿26,900
11 - 15 มีนาคม 2561
฿24,900
12 - 16 มีนาคม 2561
฿24,900
19 - 23 มีนาคม 2561
฿26,900
#5615 ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน
 • โอซาก้า - เกียวโต มิยาสึ – วัดชิออนจิ - อามาโนะฮาชิดาเตะ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว - เมืองอิเนะ - โกเบ ออนเซ็น
 • ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
3 - 6 ธันวาคม 2560
฿28,900
10 - 13 ธันวาคม 2560
฿28,900
17 - 20 ธันวาคม 2560
฿26,900
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿35,900
7 - 10 มกราคม 2561
฿22,900
21 - 24 มกราคม 2561
฿24,900
28 - 31 มกราคม 2561
฿24,900
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
18 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
฿22,900
25 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
4 - 7 มีนาคม 2561
฿26,900
11 - 14 มีนาคม 2561
฿26,900
18 - 21 มีนาคม 2561
฿26,900
#5909 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – นาริตะ
 • นาริตะ – กระเช้าคาจิคาจิ – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • โตเกียว – อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
 • สวนฮิตาชิ ซีไซต์ ปาร์ค ชมความงดงามของดอกโคชิอะ – วัดนาริตะ – อิออน – สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 25 ตุลาคม 2560
฿29,900
#5925 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ
 • เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
 • FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿29,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿28,888
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿28,888
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿29,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿29,888
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿30,888
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿35,888
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿39,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿39,999
5 - 9 มกราคม 2561
฿28,888
9 - 13 มกราคม 2561
฿28,888
11 - 15 มกราคม 2561
฿28,888
13 - 17 มกราคม 2561
฿28,888
15 - 19 มกราคม 2561
฿28,888
21 - 25 มกราคม 2561
฿28,888
23 - 27 มกราคม 2561
฿28,888
27 - 31 มกราคม 2561
฿28,888
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
฿28,888
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
฿28,888
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
฿29,888
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
฿28,888
2 - 6 มีนาคม 2561
฿28,888
4 - 8 มีนาคม 2561
฿28,888
6 - 10 มีนาคม 2561
฿28,888
8 - 12 มีนาคม 2561
฿28,888
10 - 14 มีนาคม 2561
฿28,888
12 - 16 มีนาคม 2561
฿28,888
14 - 18 มีนาคม 2561
฿28,888
16 - 20 มีนาคม 2561
฿28,888
#5950 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินโอซาก้า
 • โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้
 • นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ
 • ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
 • สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 - 31 ตุลาคม 2560
฿25,900
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
#5908 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • นาริตะ - เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น - เมืองคาวาโกเอะ – อิออนมอล์
 • มหานครโตเกียว – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้องปิ้งชินจูกุ – โอไดบะ
 • อิสระตามอัธยาศัย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Tokyo Disneyland
 • สนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 11 พฤศจิกายน 2560
฿25,900
13 - 17 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
19 - 23 พฤศจิกายน 2560
฿25,900
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
฿25,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
฿25,900
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿30,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿28,900
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿28,900
25 - 29 ธันวาคม 2560
฿27,900

ท่องเที่ยวแดนอาทิตย์อุทัย กับแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก 2559 - 2560 เที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างคุ้มค่าและประหยัด ทัวร์ครับเลือกเฉพาะทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกและคุณภาพดีเท่านั้นเพื่อให้คุณพอใจกับการเดินทาง เพื่อให้ผู้ที่กำลังมองหาทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกและเที่ยวได้อย่างคุ้มค่าและคุณภาพดีที่สุดได้จากที่นี่ ทุกแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกจะพาคุณเที่ยวอย่างครอบคลุมมีให้เลือกทุกเส้นทางยอดนิยม ทั้ง โตเกียว โอซาก้า เกียวโต คิวชู ชิราคาวาโกะ ฮอกไกโด ทุกเส้นทางที่เราคัดสรรมาเป็นทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกทั้งหมด ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก คืออะไร ? ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูกคือทัวร์ที่ราคาอยู่ระหว่าง 25,000 - 40,000 บาท แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก แต่บางแพ็คเกจจะมีราคาเกิน 40,000 บาท เพราะเป็นเส้นทางที่เที่ยวครบ เที่ยวหลายเมือง(Golden Route) และบินด้วยสายการบินไทยแต่ก็ยังถือว่าเป็นทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก อยู่เช่นกัน

Holiday
02-013-5353