ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง ยอดนิยม

#5250 ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่
 • ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
 • วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่
 • เซิ่นเจิ้น - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน
 • เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง / เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 13 พฤษภาคม 2561
฿13,999
12 - 15 พฤษภาคม 2561
฿13,999
17 - 20 พฤษภาคม 2561
฿13,999
18 - 21 พฤษภาคม 2561
฿13,999
19 - 22 พฤษภาคม 2561
฿13,999
#5266 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
ฮ่องกง – A Symphony of Lights
เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 14 พฤษภาคม 2561
฿17,999
18 - 20 พฤษภาคม 2561
฿17,999
19 - 21 พฤษภาคม 2561
฿17,999
25 - 27 พฤษภาคม 2561
฿17,999
1 - 3 มิถุนายน 2561
฿17,999
8 - 10 มิถุนายน 2561
฿17,999
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿17,999
22 - 24 มิถุนายน 2561
฿17,999
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿17,999
7 - 9 กันยายน 2561
฿17,999
14 - 16 กันยายน 2561
฿17,999
21 - 23 กันยายน 2561
฿17,999
5 - 7 ตุลาคม 2561
฿18,999
6 - 8 ตุลาคม 2561
฿18,999
12 - 14 ตุลาคม 2561
฿19,999
13 - 15 ตุลาคม 2561
฿20,999
19 - 21 ตุลาคม 2561
฿18,999
20 - 22 ตุลาคม 2561
฿18,999
21 - 23 ตุลาคม 2561
฿18,999
26 - 28 ตุลาคม 2561
฿18,999
27 - 29 ตุลาคม 2561
฿18,999
#5521 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง – จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
 • เซินเจิ้น - ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 8 พฤษภาคม 2561
฿9,991
18 - 20 พฤษภาคม 2561
฿9,991
24 - 26 พฤษภาคม 2561
฿10,991
27 - 29 พฤษภาคม 2561
฿9,991
31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
฿10,991
2 - 4 มิถุนายน 2561
฿9,991
3 - 5 มิถุนายน 2561
฿9,991
7 - 9 มิถุนายน 2561
฿10,991
8 - 10 มิถุนายน 2561
฿9,991
10 - 12 มิถุนายน 2561
฿9,991
14 - 16 มิถุนายน 2561
฿10,991
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿9,991
17 - 19 มิถุนายน 2561
฿9,991
21 - 23 มิถุนายน 2561
฿10,991
22 - 24 มิถุนายน 2561
฿9,991
28 - 30 มิถุนายน 2561
฿10,991
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
฿9,991
#6044 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง+City Gate Outlet
 • ฮ่องกง – วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน – Jewelry Factory –ศูนย์หยกและสมุนไพร -วัดเจ้าแม่กวนอิม-- ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • ฮ่องกง -หาดรีพลัสเบย์-จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ย่านจิมซาจุ่ย , ซิตี้เกทเอาท์เลท
 • เมนูพิเศษ ติ่มซำต้นตำหรับ ,ห่านย่าง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 6 พฤษภาคม 2561
฿16,991
27 - 29 พฤษภาคม 2561
฿16,991
8 - 10 มิถุนายน 2561
฿16,991
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿16,991
22 - 24 มิถุนายน 2561
฿16,991
#7372 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว– อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน– เซินเจิ้น
เซินเจิ้น-หมุ่บ้านฮากกากันเคิง-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้เกทเอาท์เลทสนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿9,900
22 - 24 มิถุนายน 2561
฿9,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿9,900
#5262 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี
 • เกาะลันเตา – นั่งกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate
 • วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿22,900
11 - 13 พฤษภาคม 2561
฿17,900
13 - 15 พฤษภาคม 2561
฿17,900
18 - 20 พฤษภาคม 2561
฿17,900
1 - 3 มิถุนายน 2561
฿16,900
2 - 4 มิถุนายน 2561
฿16,900
9 - 11 มิถุนายน 2561
฿16,900
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿16,900
23 - 25 มิถุนายน 2561
฿16,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿16,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
฿16,900
6 - 8 กรกฎาคม 2561
฿17,900
7 - 9 กรกฎาคม 2561
฿17,900
13 - 15 กรกฎาคม 2561
฿18,900
14 - 16 กรกฎาคม 2561
฿17,900
20 - 22 กรกฎาคม 2561
฿18,900
21 - 23 กรกฎาคม 2561
฿17,900
27 - 29 กรกฎาคม 2561
฿22,900
28 - 30 กรกฎาคม 2561
฿21,900
#5263 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี
 • ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)
 • วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿24,900
11 - 13 พฤษภาคม 2561
฿19,900
13 - 15 พฤษภาคม 2561
฿19,900
18 - 20 พฤษภาคม 2561
฿19,900
1 - 3 มิถุนายน 2561
฿18,900
2 - 4 มิถุนายน 2561
฿18,900
9 - 11 มิถุนายน 2561
฿18,900
15 - 17 มิถุนายน 2561
฿18,900
23 - 25 มิถุนายน 2561
฿18,900
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561
฿18,900
30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
฿18,900
6 - 8 กรกฎาคม 2561
฿19,900
7 - 9 กรกฎาคม 2561
฿19,900
13 - 15 กรกฎาคม 2561
฿20,900
14 - 16 กรกฎาคม 2561
฿19,900
20 - 22 กรกฎาคม 2561
฿20,900
21 - 23 กรกฎาคม 2561
฿19,900
27 - 29 กรกฎาคม 2561
฿24,900
28 - 30 กรกฎาคม 2561
฿23,900

ทัวร์ฮ่องกง ยอดนิยม

แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงยอดนิยมประจำปี 2560 - 2561 เราได้เลือกคัดสรร จากประสบการณ์การให้บริการทัวร์มาเป็นเวลา 5 ปี ได้รวบรวมแพ็คเกจขายดี ระดับคุณภาพสุดคุ้ม มาไว้ในที่นี้แล้ว ท่านสามารถเลือกชมได้ ภายในแต่ละแพ็คเกจทางเราได้ตั้งใจคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งภายในหน้านี้จะเป็นแพ็คเกจทัวร์ฮ่องกงที่หลากหลาย ท่านสามารถเลือกชมหรือเลือกซื้อได้ ทันที หรือโทรสอบถามเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทางเราพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
02-013-5353