ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง

#4290 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน 3
 • ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล - เวเนเชียน – ฮ่องกง
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
21 - 23 ธันวาคม 2560
฿18,999
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿23,999
13 - 15 มกราคม 2561
฿18,999
19 - 21 มกราคม 2561
฿18,999
20 - 22 มกราคม 2561
฿18,999
26 - 28 มกราคม 2561
฿18,999
27 - 29 มกราคม 2561
฿18,999
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,999
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,999
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
฿21,999
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,999
3 - 5 มีนาคม 2561
฿18,999
10 - 12 มีนาคม 2561
฿18,999
17 - 19 มีนาคม 2561
฿18,999
23 - 25 มีนาคม 2561
฿18,999
24 - 26 มีนาคม 2561
฿18,999
#2742 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–นั่งกระเช้านองปิง-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
 • ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿18,900
1 - 3 ธันวาคม 2560
฿19,900
2 - 4 ธันวาคม 2560
฿21,900
9 - 11 ธันวาคม 2560
฿21,900
14 - 16 ธันวาคม 2560
฿19,900
15 - 17 ธันวาคม 2560
฿19,900
17 - 19 ธันวาคม 2560
฿17,900
22 - 24 ธันวาคม 2560
฿21,900
3 - 5 มกราคม 2561
฿17,900
7 - 9 มกราคม 2561
฿17,900
12 - 14 มกราคม 2561
฿18,900
13 - 15 มกราคม 2561
฿18,900
14 - 16 มกราคม 2561
฿17,900
21 - 23 มกราคม 2561
฿17,900
26 - 28 มกราคม 2561
฿18,900
28 - 30 มกราคม 2561
฿17,900
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,900
10 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
฿18,900
2 - 4 มีนาคม 2561
฿18,900
3 - 5 มีนาคม 2561
฿18,900
9 - 11 มีนาคม 2561
฿18,900
10 - 12 มีนาคม 2561
฿18,900
11 - 13 มีนาคม 2561
฿17,900
16 - 18 มีนาคม 2561
฿19,900
17 - 19 มีนาคม 2561
฿19,900
23 - 25 มีนาคม 2561
฿19,900
25 - 27 มีนาคม 2561
฿17,900
13 - 15 เมษายน 2561
฿26,900
14 - 16 เมษายน 2561
฿26,900
#4349 ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง-พระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-เซินเจิ้น
 • เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove-ช้อปปิ้งหล่อหวู่
 • รีพลัสเบย์-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกงมิว-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 7 มกราคม 2561
฿11,900
6 - 8 มกราคม 2561
฿11,900
12 - 14 มกราคม 2561
฿11,900
26 - 28 มกราคม 2561
฿11,900
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2561
฿11,900
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
฿11,900
10 - 12 มีนาคม 2561
฿11,900
24 - 26 มีนาคม 2561
฿11,900
#4516 ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มาเก๊า-โบสถ์เซนต์พอล-ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์-ร้านขนมพื้นเมือง-การแสดงน้ำพุเต้นระบำ
 • มาก๊า-จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-ผ่านชมถนนคู่รัก-CHIME LONG OCEAN KINGDOM
 • ร้านหยก-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย-จูไห่-มาเก๊า- THE VENETIAN-THE PARISIAN -มาเก๊า
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 9 ธันวาคม 2560
฿13,799
#4708 ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง-เซินเจิ้น
 • วัดกวนอู-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
 • วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ซีฟู้ด+เป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง + พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)


ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 6 มกราคม 2561
฿9,999
11 - 13 มกราคม 2561
฿9,999
25 - 27 มกราคม 2561
฿10,999
1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561
฿9,999
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
฿9,999
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2561
฿10,999
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
฿9,999
29 - 31 มีนาคม 2561
฿9,999
5 - 7 เมษายน 2561
฿10,999
12 - 14 เมษายน 2561
฿11,900
#4907 ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหล่อวู่
 • เซินเจิ้น – สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ - ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ Sea World
 • เซินเจิ้น - ฮ่องกง - ยอดเขาวิคตอเรียพีค (นั่งรถรางพีคแทรม) - รีพลัสเบย์ - Jewelry Factory
 • ศูนย์หยกและสมุนไพร - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สุวรณภูมิ
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 4 ธันวาคม 2560
฿12,999
10 - 12 ธันวาคม 2560
฿11,999
15 - 17 ธันวาคม 2560
฿9,999
#5521 ทัวร์จีน
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ฮ่องกง – จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่(LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
 • เซินเจิ้น - ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 12 ธันวาคม 2560
฿11,999
10 - 12 ธันวาคม 2560
฿11,999
13 - 15 ธันวาคม 2560
฿9,999
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿17,999
#5240 ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี
 • วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง City Gate Outlet – หมู่บ้านชาวประมง
 • อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿45,900
12 - 14 มกราคม 2561
฿29,900
2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561
฿29,900
9 - 11 มีนาคม 2561
฿29,900
16 - 18 มีนาคม 2561
฿29,900
6 - 8 เมษายน 2561
฿32,900
13 - 15 เมษายน 2561
฿38,900
14 - 16 เมษายน 2561
฿38,900
28 - 30 เมษายน 2561
฿30,900
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿32,900

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง

ทัวร์ฮ่องกง หากพูดถึงฮ่องกง คงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่คิดถึงเรื่องช้อปปิ้ง เพราะฮ่องกงนั้น ขึ้นชื่อเรื่องสินค้าราคาถูก ทางบริษัทจึงได้รวบรวมแพ็คเกจทัวร์ช่วงเทศกาล ปิดเกาะช้อปปิ้ง ลดทั้งเกาะ โดยการลดราคานั้นจะเริ่มทยอยกันลดตั้งแต่ราว 35% ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ไปจนถึงโค้งสุดท้ายที่ลดแบบโละ เทกระบะกันที่ราว 70-80% หรือ แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้งหนักๆ แบบจัดเต็ม ไม่ว่าคุณจะเป็นพวกชอบเดินห้างหรือถนัดลุยตลาด คุณจะได้พบกับช้อปปิ้งมอลล์สุดหรูหราที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย
Holiday
02-013-5353