ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย "ซาลล์บวร์ก" บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ชม"กรุงเวียนนา" นครหลวงแห่งเสียงดนตรี ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย "ฮัลลชตัทท์" เมืองแห่งความฝันสุดโรแมนติก เที่ยวเมืองแห่งน้ำแร่ "คาร์โลวีวารี" เที่ยวฮังการี "บูดาเปสต์" ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เข้าสู่เมืองเก่า เช็ค "กรุงปร๊าก" เดินชมสะพานชาลส์ สะพานเก่าแก่ของเมือง เยือนสโลวัค "บราติสลาวา" เมืองหลวงแห่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ ออสเตรียและฮังการี เที่ยวชมเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน "มิวนิค"แห่งเยอรมนี

 • Emirates Airline

  25 พ.ค. - 1 มิ.ย. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ปราสาทนอยชวานสไตน์ ซาลส์เบิร์ก THE SOUND OF MUSIC ปราสาทแห่งกรุงปราก เชสกี้คลุมลอฟ พระราชวังเชิร์นบรุน

  ราคา
  ฿49,999
 • Emirates Airline

  9 พ.ค. - 15 พ.ค. (ดู 9 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี สะพานชาร์ล ปราสาทปราก พระราชวังเชินบรุนน์ พาร์นดอร์ฟ เอ๊าท์เล็ต จัตุรัสวีรบุรุษ

  ราคา
  ฿43,900
 • Eva Air

  25 พ.ค. - 1 มิ.ย.

  ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี พระราชวังเชินบรุนน์ ชาลซ์บูร์ก ปราสาทครุมลอฟ โบสถ์แมทเธียส ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

  ราคา
  ฿55,900
 • Emirates Airline

  24 พ.ค. - 31 พ.ค. (ดู 7 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย ปราสาทปราก บราติสลาวา บราติสลาวา ล่องเรือ พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

  ราคา
  ฿55,900
 • Eva Air

  2 พ.ค. - 10 พ.ค. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี บราติสลาว่า กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ บูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL

  ราคา
  ฿65,900
 • Qatar Airways

  20 พ.ค. - 28 พ.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทแห่งปราก พระราชวังเชินบรุนน์ โบสถ์แมทเธียส ปราสาทครุมลอฟ สะพานชาร์ล จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL ย่านช่างทองโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก

  ราคา
  ฿54,900
 • Thai Airways

  8 มิ.ย. - 17 มิ.ย. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชสกี้ จตุรัสฮีโร่ ครุมลอฟ จตุรัสมาเรียน โบสถ์แมทธิอัส ชมเมืองมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ บ้านเกิดโมสาร์ท ปราสาทครุมลอฟ สะพานชาร์ลส์ ป้อมชาวประมง ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

  ราคา
  ฿78,900
 • Thai Airways

  4 พ.ค. - 13 พ.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ปราสาทบราติสลาวา จตุรัสฮีโร่ โบสถ์แมทธิอัส ปราสาทนอยชวานสไตน์ โอเบอร์อัมเมอร์เกา จตุรัสเมืองเก่า สะพานมาเรียน เฟราเอนเคียร์เช่อ อนุสาวรีย์ยานฮุส จตุรัสมาเรียน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ สะพานชาร์ลส์

  ราคา
  ฿80,900
 • Holiday
  02-013-5353