ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย "ซาลล์บวร์ก" บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ชม"กรุงเวียนนา" นครหลวงแห่งเสียงดนตรี ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย "ฮัลลชตัทท์" เมืองแห่งความฝันสุดโรแมนติก เที่ยวเมืองแห่งน้ำแร่ "คาร์โลวีวารี" เที่ยวฮังการี "บูดาเปสต์" ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เข้าสู่เมืองเก่า เช็ค "กรุงปร๊าก" เดินชมสะพานชาลส์ สะพานเก่าแก่ของเมือง เยือนสโลวัค "บราติสลาวา" เมืองหลวงแห่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ ออสเตรียและฮังการี เที่ยวชมเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน "มิวนิค"แห่งเยอรมนี

 • Emirates Airline

  28 มิ.ย. - 4 ก.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี สะพานชาร์ล ปราสาทปราก พระราชวังเชินบรุนน์ พาร์นดอร์ฟ เอ๊าท์เล็ต จัตุรัสวีรบุรุษ

  ราคา
  ฿43,900
 • Etihad Airways

  21 มิ.ย. - 28 มิ.ย.

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย เที่ยวฮัลล์สตัท ชมปราสาทนอยชวานชไตน์ พักเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุ มลอฟ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เข้าชมปราสาทปราก ชมพระราชวังเชินบรุนน์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

  ราคา
  ฿49,900
 • Emirates Airline

  14 มิ.ย. - 20 มิ.ย. (ดู 6 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เชก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่เหมืองเกลือโบราณจุดชมวิว SKY WALK ปราสาทปราก พระราชวังเชินบรุนน์ บราติสลาวา บูดาเปสต์ CASTLE HILL เชสกี้ บูดาโจวิค

  ราคา
  ฿39,900
 • Eva Air

  18 พ.ค. - 25 พ.ค. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี พระราชวังเชินบรุนน์ ชาลซ์บูร์ก ปราสาทครุมลอฟ โบสถ์แมทเธียส ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

  ราคา
  ฿55,900
 • Emirates Airline

  7 มิ.ย. - 14 มิ.ย. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออกเยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย ปราสาทปราก บราติสลาวา บราติสลาวา ล่องเรือ พระราชวังเชินบรุนน์ ปราสาทปราก ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

  ราคา
  ฿55,900
 • Eva Air

  6 มิ.ย. - 14 มิ.ย.

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี บราติสลาว่า กรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ บูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL

  ราคา
  ฿59,900
 • Qatar Airways

  20 พ.ค. - 28 พ.ค. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี มหาวิหารเซนต์วิตุส ปราสาทแห่งปราก พระราชวังเชินบรุนน์ โบสถ์แมทเธียส ปราสาทครุมลอฟ สะพานชาร์ล จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL ย่านช่างทองโบราณ นาฬิกาดาราศาสตร์ พระราชวังฮอฟเบิร์ก

  ราคา
  -3,000 บาท ฿54,900 ฿51,900
 • Thai Airways

  17 มิ.ย. - 26 มิ.ย. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี เชสกี้ จตุรัสฮีโร่ ครุมลอฟ จตุรัสมาเรียน โบสถ์แมทธิอัส ชมเมืองมรดกโลก พระราชวังเชินบรุนน์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ บ้านเกิดโมสาร์ท ปราสาทครุมลอฟ สะพานชาร์ลส์ ป้อมชาวประมง ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

  ราคา
  ฿73,500
 • Thai Airways

  27 พ.ค. - 5 มิ.ย. (ดู 1 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี ปราสาทบราติสลาวา จตุรัสฮีโร่ โบสถ์แมทธิอัส ปราสาทนอยชวานสไตน์ โอเบอร์อัมเมอร์เกา จตุรัสเมืองเก่า สะพานมาเรียน เฟราเอนเคียร์เช่อ อนุสาวรีย์ยานฮุส จตุรัสมาเรียน หอนาฬิกาดาราศาสตร์ สะพานชาร์ลส์

  ราคา
  ฿74,900
 • Emirates Airline

  6 พ.ค. - 14 พ.ค. (ดู 5 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย ฮังการี ปราสาทนอยชวานชไตน์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ จัตุรัสมาเรียนพลาส ซาลส์เบิร์ก ฮัลล์ทัทท์ เชสกี้ ครุมลอฟ มหวิหารเซนต์วิตุส สะพานชาลส์ หอนาฬิกา ดาราศาสตร์

  ราคา
  ฿65,900
 • Austrian Airlines

  3 มิ.ย. - 11 มิ.ย. (ดู 2 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ปราสาทปราก กรุงบราติสลาว่า จัตุรัสวีรบุรุษ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ พระราชวังเชินบรุนน์

  ราคา
  ฿59,900
 • Emirates Airline

  4 ก.ค. - 12 ก.ค. (ดู 4 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี (เบอร์ลิน) เช็ก สโลวัค ออสเตรีย ฮังการี พระราชวังซองส์ซูซี ชมพระราชวังเชินบรุนน์ สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ CASTLE HILL

  ราคา
  ฿55,900
 • Emirates Airline

  16 พ.ค. - 24 พ.ค. (ดู 4 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี ปราสาทนอยชวานสไตน์ เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ปราสาทแห่งปราก ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ล่องเรือแม่น้ำดานูบ โบสถ์แมทเธียส

  ราคา
  ฿53,900
 • Emirates Airline

  4 ก.ค. - 12 ก.ค. (ดู 4 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมนี โปแลนด์ สโลวัค ออสเตรีย กำแพงเบอร์ลิน เหมืองเกลือเวียลีซก้า จัตุรัสโรเมอร์ พระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังซองส์ซูซี ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์

  ราคา
  ฿55,900
 • Emirates Airline

  18 พ.ค. - 26 พ.ค. (ดู 4 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เช็ก สโลวัค ฮังการี ออสเตรีย ดูโอโม่มิลาน อินเทอร์ลาเคน กรินเดอวาลด์ จุงเฟรา ปราสาทปราก พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ Outlet บูดาเปสต์

  ราคา
  ฿65,900
 • Emirates Airline

  21 มิ.ย. - 28 มิ.ย. (ดู 3 ช่วงเวลาอื่น)

  ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ ฮัลสตัท สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ ครุมลอฟ ชมพระราชวังเชินบรุนน์ จัตุรัสโรเมอร์ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ มหาวิหาร เซนต์วิตุส

  ราคา
  ฿55,900
 • Holiday
  02-013-5353