ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น ยอดนิยม

#5554 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ – ห้างมิตซุย ลาล่าพอร์ต – คานากาว่า โออิโสะ
 • ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เลต - คาวากูจิโกะ
 • สวนโอชิปาร์ค – ลานสกี Fujiten หรือโอชิโนะฮัคไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว - ชินจูกุ – นาริตะ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿29,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿32,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿29,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿29,900
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿29,900
26 - 30 ธันวาคม 2560
฿33,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿37,900
4 - 8 มกราคม 2561
฿28,900
11 - 15 มกราคม 2561
฿28,900
16 - 20 มกราคม 2561
฿28,900
23 - 27 มกราคม 2561
฿28,900
25 - 29 มกราคม 2561
฿28,900
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2561
฿28,900
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,900
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
฿31,900
1 - 5 มีนาคม 2561
฿29,900
6 - 10 มีนาคม 2561
฿29,900
8 - 12 มีนาคม 2561
฿29,900
13 - 17 มีนาคม 2561
฿29,900
15 - 19 มีนาคม 2561
฿29,900
20 - 24 มีนาคม 2561
฿31,900
#5555 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • นาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - ออนเซ็น
 • โอชิโนะฮัคไก หรือ FUJITEN SKI RESORT – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ
 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560
฿23,900
5 - 9 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿25,900
12 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
13 - 17 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
20 - 24 พฤศจิกายน 2560
฿23,900
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560
฿23,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿29,900
3 - 7 ธันวาคม 2560
฿28,900
4 - 8 ธันวาคม 2560
฿28,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿29,900
11 - 15 ธันวาคม 2560
฿25,900
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿25,900
18 - 22 ธันวาคม 2560
฿25,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿27,900
24 - 28 ธันวาคม 2560
฿27,900
25 - 29 ธันวาคม 2560
฿27,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿32,900
5 - 9 มกราคม 2561
฿25,900
7 - 11 มกราคม 2561
฿23,900
12 - 16 มกราคม 2561
฿25,900
14 - 18 มกราคม 2561
฿23,900
15 - 19 มกราคม 2561
฿23,900
21 - 25 มกราคม 2561
฿23,900
26 - 30 มกราคม 2561
฿25,900
28 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561
฿23,900
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
฿23,900
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
฿25,900
25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2561
฿24,900
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
฿24,900
2 - 6 มีนาคม 2561
฿26,900
4 - 8 มีนาคม 2561
฿24,900
9 - 13 มีนาคม 2561
฿26,900
11 - 15 มีนาคม 2561
฿24,900
12 - 16 มีนาคม 2561
฿24,900
19 - 23 มีนาคม 2561
฿26,900
#5925 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ - หมู่บ้านนินจาอิงะ - เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • นาโกย่า - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ
 • เอ็กซ์โปซิตี้ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง
 • FREE WIFI ON BUS
 • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿29,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿28,888
17 - 21 ธันวาคม 2560
฿28,888
19 - 23 ธันวาคม 2560
฿29,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿29,888
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿30,888
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿35,888
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿39,999
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿39,999
5 - 9 มกราคม 2561
฿28,888
9 - 13 มกราคม 2561
฿28,888
11 - 15 มกราคม 2561
฿28,888
13 - 17 มกราคม 2561
฿28,888
15 - 19 มกราคม 2561
฿28,888
21 - 25 มกราคม 2561
฿28,888
23 - 27 มกราคม 2561
฿28,888
27 - 31 มกราคม 2561
฿28,888
29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561
฿28,888
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
฿28,888
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
6 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
8 - 12 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
฿29,888
12 - 16 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
16 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
18 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
฿28,888
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561
฿28,888
2 - 6 มีนาคม 2561
฿28,888
4 - 8 มีนาคม 2561
฿28,888
6 - 10 มีนาคม 2561
฿28,888
8 - 12 มีนาคม 2561
฿28,888
10 - 14 มีนาคม 2561
฿28,888
12 - 16 มีนาคม 2561
฿28,888
14 - 18 มีนาคม 2561
฿28,888
16 - 20 มีนาคม 2561
฿28,888
#4745 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 • นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿25,900
28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿29,900
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿29,900
29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿29,900
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,900
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿32,900
2 - 6 ธันวาคม 2560
฿32,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿31,900
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿31,900
9 - 13 ธันวาคม 2560
฿31,900
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿31,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿22,900
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿31,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿36,900
22 - 26 ธันวาคม 2560
฿36,900
23 - 27 ธันวาคม 2560
฿36,900
27 - 31 ธันวาคม 2560
฿39,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿47,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿47,900
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿47,900
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿47,900
#5038 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
 • ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ
 • เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โอไดบะ – ไดเวอร์ ซิตี้ - นาริตะ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560
฿29,999
1 - 5 ธันวาคม 2560
฿31,888
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿31,888
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿31,888
8 - 12 ธันวาคม 2560
฿31,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿31,888
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿31,888
15 - 19 ธันวาคม 2560
฿31,888
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿31,888
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿31,888
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿39,999
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
฿39,999
30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿39,999
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿39,999
#5100 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ
 • ย่านโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point
 • โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ - หอนากาซัปโปโร
 • ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยได้เต็มวัน
 • ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560
฿46,900
14 - 19 พฤศจิกายน 2560
฿42,900
24 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿43,900
#5188 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ –ออนเซน
 • ลานสกีตั่งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน - โตเกียว - วัดอาซากุซ่า – ชินจูกุ
 • อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์รีสอร์ท สามารถเลือกได้ ระหว่าง ดิสนี่แลนด์ หรือ ดิสนี่ย์ซี ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)
 • สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
7 - 11 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
฿28,900
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2560
฿28,900
5 - 9 ธันวาคม 2560
฿31,900
7 - 11 ธันวาคม 2560
฿31,900
12 - 16 ธันวาคม 2560
฿28,900
14 - 18 ธันวาคม 2560
฿28,900
21 - 25 ธันวาคม 2560
฿28,900
#5268 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - ริงกุเอ้าเลท
 • อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว – เมืองโกเบ – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เมืองเกียวโต - หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาโกย่า
 • ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า - ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ
 • เมืองนาโกย่า - เอ็กซ์โปซิตี้ – อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 10 ธันวาคม 2560
฿31,888
13 - 17 ธันวาคม 2560
฿31,888
20 - 24 ธันวาคม 2560
฿31,888
3 - 7 มกราคม 2561
฿29,999
10 - 14 มกราคม 2561
฿30,888
17 - 21 มกราคม 2561
฿30,888
24 - 28 มกราคม 2561
฿30,888
31 ม.ค. - 4 ก.พ. 2561
฿30,888
14 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
฿30,888

ทัวร์ญี่ปุ่นยอดนิยม แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่นยอดนิยมประจำปี 2560 - 2561 เราได้เลือกคัดสรร จากประสบการณ์การให้บริการทัวร์มาเป็นเวลา 5 ปี ได้รวบรวมแพ็คเกจขายดี ระดับคุณภาพสุดคุ้ม มาไว้ในที่นี้แล้ว ท่านสามารถเลือกชมได้ ภายในแต่ละแพ็คเกจทางเราได้ตั้งใจคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ท่านสามารถเลือกชมหรือเลือกซื้อได้ ทันที หรือโทรสอบถามเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม ทางเราพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

Holiday
02-013-5353