ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

#4507 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
 • เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
 • กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
 • เดรสเดน – กรุงปราก – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์
 • ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – บราติสลาว่า
 • บราติสลาว่า – Parndorf Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – สนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 ก.พ. - 5 มี.ค. 2561
฿49,900
5 - 13 มีนาคม 2561
฿49,900
19 - 27 มีนาคม 2561
฿49,900
2 - 10 เมษายน 2561
฿55,900
14 - 22 เมษายน 2561
฿55,900
4 - 12 พฤษภาคม 2561
฿55,900
#5003 ทัวร์ฮังการี
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ปราก - คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ - คาโรวีวารี่ - ฮอลสตัท - ลินซ์
 • เวียนนา - ถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ - บูดาเปสต์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
฿36,999
28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2561
฿36,999
15 - 21 มีนาคม 2561
฿36,999
2 - 8 เมษายน 2561
฿38,999
12 - 18 เมษายน 2561
฿51,999
25 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿38,999
#4546 ทัวร์สโลวาเกีย
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
 • เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
 • กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
 • เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
 • คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า – คราคูฟ
 • คราคูฟ – ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – บราติสลาวา
 • บราติสลาวา – บูดาเปสต์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 13 มีนาคม 2561
฿49,900
15 - 23 พฤษภาคม 2561
฿55,900
#5669 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
10 วัน 7 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ - บูดาเปสต์ -โบสถ์เอสตาร์กอม - ปราสาทวิเซกราด
 • บูดา – ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - แม่น้ำดานูบ
 • บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา
 • พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์
 • เวียนนา - เมลค์ – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล - เมืองเก่าปราก
 • ปราก – คาร์โลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - ปราสาทคาร์ลชไตน์ – ดูไบ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
17 - 26 กุมภาพันธ์ 2561
฿85,000
2 - 11 มีนาคม 2561
฿85,000
6 - 15 เมษายน 2561
฿87,000
13 - 22 เมษายน 2561
฿87,000
4 - 13 พฤษภาคม 2561
฿87,000
#4191 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส – มิวนิค
 • ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
 • เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
 • ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์
 • เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
฿59,999
10 - 18 มีนาคม 2561
฿61,999
24 มี.ค. - 1 เม.ย. 2561
฿61,999
30 มี.ค. - 7 เม.ย. 2561
฿61,999
6 - 14 เมษายน 2561
฿71,999
13 - 21 เมษายน 2561
฿71,999
14 - 22 เมษายน 2561
฿71,999
28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
฿71,999
#5164 ทัวร์สาธารณรัฐเช็ก
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดูไบ - สนามบินวาแคลฟ ฮาเวล ปราก - คาร์โลวีวารี - กรุงปราก
 • ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง (ปร๊าก) - ย่านช่างทอง - สะพานชาร์ล
 • ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลชตัทท์ - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท - กรุงเวียนนา
 • พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
 • กรุงบูดาเปสต์ - CASTLE HILL - โบสถ์ แมทธิอัส - ป้อมชาวประมง - แม่น้ำดานูบ - สนามบินบูดาเปสต์ - สนามบินดูไบ
 • *** เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน***
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
7 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
฿39,991
19 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
฿39,991
21 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
฿39,991
26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2561
฿39,991
7 - 13 มีนาคม 2561
฿39,991
10 - 16 มีนาคม 2561
฿39,991
12 - 18 มีนาคม 2561
฿39,991
13 - 19 มีนาคม 2561
฿39,991
14 - 20 มีนาคม 2561
฿39,991

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย "ซาลล์บวร์ก" บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ชม"กรุงเวียนนา" นครหลวงแห่งเสียงดนตรี ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย "ฮัลลชตัทท์" เมืองแห่งความฝันสุดโรแมนติก เที่ยวเมืองแห่งน้ำแร่ "คาร์โลวีวารี" เที่ยวฮังการี "บูดาเปสต์" ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เข้าสู่เมืองเก่า เช็ค "กรุงปร๊าก" เดินชมสะพานชาลส์ สะพานเก่าแก่ของเมือง เยือนสโลวัค "บราติสลาวา" เมืองหลวงแห่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ ออสเตรียและฮังการี เที่ยวชมเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน "มิวนิค"แห่งเยอรมนี
Holiday
02-013-5353