ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

#5669 ทัวร์ฮังการี
10 วัน 7 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ - บูดาเปสต์ -โบสถ์เอสตาร์กอม - ปราสาทวิเซกราด
 • บูดา – ป้อมชาวประมง - จัตุรัสวีรบุรุษ - แม่น้ำดานูบ
 • บูดาเปสต์ – บราติสลาวา - พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท - เวียนนา
 • พระราชวังเชินบรุนน์ - เยี่ยมชมเวียนนา – ช้อปปิ้งที่ถนนคาร์ทเนอร์
 • เวียนนา - เมลค์ – เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล - เมืองเก่าปราก
 • ปราก – คาร์โลวี วารี - มาเรียนสกี ลาสนี - ปราสาทคาร์ลชไตน์ – ดูไบ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
6 - 15 เมษายน 2561
฿87,000
13 - 22 เมษายน 2561
฿87,000
4 - 13 พฤษภาคม 2561
฿87,000
#4191 ทัวร์ฮังการี
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส – มิวนิค
 • ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
 • เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
 • ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์
 • เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
30 มี.ค. - 7 เม.ย. 2561
฿61,999
6 - 14 เมษายน 2561
฿71,900
13 - 21 เมษายน 2561
฿71,900
19 - 27 พฤษภาคม 2561
฿62,800
25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
฿62,800
16 - 24 มิถุนายน 2561
฿62,800
30 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2561
฿65,555
14 - 22 กรกฎาคม 2561
฿65,555
26 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561
฿66,555
28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2561
฿69,900
10 - 18 สิงหาคม 2561
฿66,555

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย "ซาลล์บวร์ก" บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ชม"กรุงเวียนนา" นครหลวงแห่งเสียงดนตรี ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย "ฮัลลชตัทท์" เมืองแห่งความฝันสุดโรแมนติก เที่ยวเมืองแห่งน้ำแร่ "คาร์โลวีวารี" เที่ยวฮังการี "บูดาเปสต์" ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เข้าสู่เมืองเก่า เช็ค "กรุงปร๊าก" เดินชมสะพานชาลส์ สะพานเก่าแก่ของเมือง เยือนสโลวัค "บราติสลาวา" เมืองหลวงแห่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ ออสเตรียและฮังการี เที่ยวชมเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน "มิวนิค"แห่งเยอรมนี
02-013-5353