ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก สโลวาเกีย

นำท่านท่องเที่ยวในยุโรปตะวันออก อดีตประเทศที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก ออสเตรีย "ซาลล์บวร์ก" บ้านเกิดโมสาร์ท สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ The Sound Of Music ชม"กรุงเวียนนา" นครหลวงแห่งเสียงดนตรี ชมหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย "ฮัลลชตัทท์" เมืองแห่งความฝันสุดโรแมนติก เที่ยวเมืองแห่งน้ำแร่ "คาร์โลวีวารี" เที่ยวฮังการี "บูดาเปสต์" ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ เข้าสู่เมืองเก่า เช็ค "กรุงปร๊าก" เดินชมสะพานชาลส์ สะพานเก่าแก่ของเมือง เยือนสโลวัค "บราติสลาวา" เมืองหลวงแห่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศ ออสเตรียและฮังการี เที่ยวชมเมืองแห่งเบียร์เยอรมัน "มิวนิค"แห่งเยอรมนี

#4372 ทัวร์ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ซาล์สเบิร์ก-ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ -ถ่ายรูปสวนมิราแบล - ถ่ายรูปกับปราสาทครุมลอฟ
 • คาโรวีวารี่ – ปราก- ปราสาทแห่งกรุงปราก
 • เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บาติสลาวา (สโลวาเกีย)
 • PARNDOF OUTLEET - บูดาเปสต์
 • นครบูดาเปสต์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 ก.ย. - 7 ต.ค. 2560
฿49,999
6 - 14 ตุลาคม 2560
฿49,999
7 - 15 ตุลาคม 2560
฿49,999
11 - 19 ตุลาคม 2560
฿49,999
28 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
฿49,999
4 - 12 พฤศจิกายน 2560
฿49,999
18 - 26 พฤศจิกายน 2560
฿49,999
2 - 10 ธันวาคม 2560
฿49,999
3 - 11 ธันวาคม 2560
฿49,999
5 - 13 ธันวาคม 2560
฿49,999
26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿59,999
27 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿59,999
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿59,999
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
฿59,999
30 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2561
฿59,999
#5364 ทัวร์ออสเตรีย
10 วัน 7 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินกรุงเวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - กรุงบูดาเปสต์ - แม่น้ำดานูบ - สะพานเชน
 • CASTLE HILL - โบสถ์ แมทธิอัส - ป้อมชาวประมง - McArthurGlen Designer Outlet - บราติสลาวา
 • กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง (ปร๊าก) - ย่านช่างทอง - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาขนาดใหญ่
 • คาร์โลวีวารี - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - แม่น้ําวัลตาวา - มหานครมิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - เมืองฟุสเซ่น
 • เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูค - หลังคาทองคํา
 • ฮัลชตัทท์ - กรุงเวียนนา - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น / โบสถ์สเตเฟ่นส - ถนนคาร์ทเนอร์

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
24 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿52,900
26 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿52,900
2 - 11 ธันวาคม 2560
฿55,900
3 - 12 ธันวาคม 2560
฿55,900
10 - 19 ธันวาคม 2560
฿55,900
16 - 25 ธันวาคม 2560
฿55,900
17 - 26 ธันวาคม 2560
฿55,900
24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿62,900
30 ธ.ค. - 8 ม.ค. 2561
฿62,900
#4546 ทัวร์โปแลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
 • เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
 • กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
 • เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
 • คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า – คราคูฟ
 • คราคูฟ – ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – บราติสลาวา
 • บราติสลาวา – บูดาเปสต์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
17 - 25 ตุลาคม 2560
฿46,900
28 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
฿46,900
8 - 16 พฤศจิกายน 2560
฿46,900
21 - 29 พฤศจิกายน 2560
฿46,900
28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿46,900
27 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿59,900
30 ธ.ค. - 7 ม.ค. 2561
฿59,900
#4191 ทัวร์ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่ –– จัตุรัสมาเรียนพลาส – มิวนิค
 • ซาลส์เบิร์ก –ฮัลล์ทัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
 • เชสกี้ครุมลอฟ – ปราค – มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์ – หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ – จัตุรัสเมืองเก่า
 • ปราค – เวียนนา – ถนนคคาร์เนอร์
 • เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – บูดาเปสต์ – ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมนบาสเตียน
 • บูดาเปสต์ – จตุรัสฮีโร สแคว์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 17 กันยายน 2560
฿63,900
15 - 23 กันยายน 2560
฿63,900
30 ก.ย. - 8 ต.ค. 2560
฿63,900
13 - 21 ตุลาคม 2560
฿63,900
21 - 29 ตุลาคม 2560
฿65,900
31 ต.ค. - 8 พ.ย. 2560
฿59,999
3 - 11 พฤศจิกายน 2560
฿59,999
10 - 18 พฤศจิกายน 2560
฿59,999
12 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿59,999
28 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿63,900
#4756 ทัวร์ออสเตรีย
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ- ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium
 • เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท
 • ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
 • พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet–บูดาเปส
 • โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง - ดูไบ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿39,900
14 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿39,900
17 - 23 พฤศจิกายน 2560
฿39,900
24 - 30 พฤศจิกายน 2560
฿39,900
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿39,900
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿39,900
4 - 10 ธันวาคม 2560
฿39,900
5 - 11 ธันวาคม 2560
฿39,900
#4823 ทัวร์ออสเตรีย
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ – ซาลส์บวร์ก
 • ซาลส์บวร์ก – ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท – เวียนนา
 • พระราชวังเชินบรุนน์ – เชสกี้ ครุมลอฟ
 • เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก
 • ปราก – เดรสเดน – กำแพงเบอร์ลิน – กรุงเบอร์ลิน
 • พอตท์สดัม – พระราชวังซองซูซี – ไลป์ซิก
 • ไลป์ซิก – แอร์ฟูร์ท – แฟรงค์เฟิร์ต – สนามบิน

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
18 - 26 กันยายน 2560
฿55,900
6 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿55,900
13 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿55,900
20 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿55,900
25 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿55,900
25 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
฿69,900
26 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿69,900
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2561
฿69,900
#5164 ทัวร์ออสเตรีย
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดูไบ - สนามบินวาแคลฟ ฮาเวล ปราก - คาร์โลวีวารี - กรุงปราก
 • ปราสาทแห่งปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง (ปร๊าก) - ย่านช่างทอง - สะพานชาร์ล
 • ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า - หอนาฬิกาขนาดใหญ่ - เชสกี้ บูดาโจวิค - ฮัลชตัทท์ - ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท - กรุงเวียนนา
 • พระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่ากรุงเวียนนา - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - บราติสลาวา - ปราสาทบราติสลาวา
 • กรุงบูดาเปสต์ - CASTLE HILL - โบสถ์ แมทธิอัส - ป้อมชาวประมง - แม่น้ำดานูบ - สนามบินบูดาเปสต์ - สนามบินดูไบ
 • *** เมนูพิเศษ เป็ดอบโบฮีเมียน***
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 31 ตุลาคม 2560
฿38,900
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560
฿38,900
15 - 21 พฤศจิกายน 2560
฿38,900
22 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿38,900
24 - 30 พฤศจิกายน 2560
฿38,900
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿38,900
6 - 12 ธันวาคม 2560
฿38,900
8 - 14 ธันวาคม 2560
฿38,900
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿48,900
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿48,900
Holiday
02-013-5353