ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub.co
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

#5588 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
 • ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
 • อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
 • อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ
 • Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
18 - 22 ตุลาคม 2560
฿22,888
22 - 26 ตุลาคม 2560
฿22,888
23 - 27 ตุลาคม 2560
฿22,888
24 - 28 ตุลาคม 2560
฿23,888
25 - 29 ตุลาคม 2560
฿22,888
26 - 30 ตุลาคม 2560
฿22,888
27 - 31 ตุลาคม 2560
฿21,888
#4463 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
8 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ซูริค – น้ำตกไรน์ – อัพเพนเซลล์ – วาดุซ – คูร์
 • คูร์ - เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - ทิราโน - ลูกาโน - ชมเมืองเก่า - เบลลินโซน่า
 • เบลลินโซน่า – ชมเมืองมรดกโลก - เมืองอันเดอร์แมท - นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – พักเมืองเซอร์แมท
 • เซอร์แมท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – สวิส ริเวียร่า โลซานน์ - ปราสาทชิล ลอง - เมืองเวเว่ย์ – เบิร์น
 • เบิร์น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – หมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่ - กลาเซียร์ ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - อินเทอลาเค่น – เวคกิส
 • เวคกิส – ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต – ชมเมือง - สะพานไม้คาเปล – ซูริค
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 8 พฤศจิกายน 2560
฿72,900
18 - 25 พฤศจิกายน 2560
฿72,900
29 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
฿72,900
27 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿96,900
#4629 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – มาร์กาสเซ – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโด้ – โลซานน์
 • โลซานน์ – ศาลาไทย – เวเว่ย์ – ทาซ – เซอร์แมท
 • ทาซ – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
 • ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
 • สนามบินซูริค – สิงคโปร์
 • สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
 • พิเศษ !! พิชิต Top of Europe จุงเฟรา
 • พร้อมชิมอาหารขึ้นชื่อ ชีสฟองดูว์

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 14 พฤศจิกายน 2560
฿52,900
22 - 28 พฤศจิกายน 2560
฿52,900
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿62,900
#4422 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
 • เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์
 • มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
 • กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น
 • เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
 • ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น
 • ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ
 • ลูเซิร์น - สนามบินซูริค
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 10 ธันวาคม 2560
฿129,500
25 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿126,500
#4189 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 5 คืน
สรุปการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - ดูไบ - เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ - โลซานน์ - สำนักงานโอลิมปิคสากล
 • ศาลาไทย - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
 • กรินเดอวาล - ยอดเขาจุงฟราว - กลาเซียร์ - เลาเทอบรุนเน่น - ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-ซูริค
 • จัตุรัสปราเดพลาทซ์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ - ดูไบ - กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 15 พฤศจิกายน 2560
฿59,900
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿59,900
4 - 10 ธันวาคม 2560
฿59,900
#4758 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
 • กลาเซียร์ 3000 – โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)
 • เบริ์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – จุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค
 • ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรัสปาราดาพลาทซ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 • ลูเซิร์น – รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเพล – ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - ซูริค
 • ดูไบ-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿49,900
4 - 10 ธันวาคม 2560
฿49,900
#5093 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 • ลูเซิร์น – จุงเฟรา – ลานสฟิงซ์ - Aletsch Glacier - อินเทอลาเกน
 • อินเทอลาเกน – เบิร์น กลาเซียร์ 3000 - The Peak Walk by Tissot – เซอร์แมท
 • เซอร์แมท มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ - ชาลี แชปลิน – ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) - โลซานน์
 • โลซานน์ – สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว - เจนีวา - น้ำพุเจทโด - สนามบินเจนีวา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
14 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿53,900
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿53,900
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿65,900
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿65,900
#5158 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล
 • ลูเซิร์น – กรินเดอวาลด์ - ลานสฟิงซ์ - จุงเฟรา – อินเทอลาเกน
 • อินเทอลาเกน – เบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล - โกล เดอ ปิยง - กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท
 • เซอร์แมท – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก)
 • โลซานน์ –สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว- ศาลาไทย- เจนีวา
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
14 - 20 พฤศจิกายน 2560
฿53,900
29 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2560
฿53,900
28 ธ.ค. - 3 ม.ค. 2561
฿65,900
29 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
฿65,900
#5269 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง
 • อันเดอร์แมทซ์ – Regional Train – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง
 • นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – เวเวย์ – ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
 • โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง
 • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
 • ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล– ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560
฿88,900
9 - 17 ธันวาคม 2560
฿95,900
#5271 ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - สนามบินเมืองซูริค - ชไตน์อันไรน์ - น้ำตกไรน์ - เมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิร์น
 • ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ - ท่าเรือวิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ - ลูเซิร์น
 • ลูเซิร์น - วาดุซ - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ
 • แทซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอ - ปราสาทซีลอน - เมืองโลซานน์
 • โลซานน์ - เจนีวา - นาฬิกาดอกไม้ - น้ำพุเจทโด - เบิร์น - ถนนจุงเคอร์นกาสเซ - ซูริค
 • สนามบินเมืองซูริค - สนามบินดูไบ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
17 - 25 พฤศจิกายน 2560
฿76,900
29 ธ.ค. - 6 ม.ค. 2561
฿86,900

ทัวร์ครับ ขอนำเสนอ ทัวร์ยุโรปในฝันของใครหลายๆคน นำท่านเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่ง สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่คนทั่วโลกยกย่องว่า สวยที่สุดในโลก ประเทศเล็ก ไม่มีทางออกสู่ทะเล ปกครองแบบสหพันธ์ และตั้งอยู่ในใจกลางทวีปยุโรปบนเทือกเขาแอลป์ เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา และสถานที่อื่นๆอีกมากมาย ที่สวยงามตระการตา ให้ท่านได้เลือกชม ณ ที่นี้

Holiday
02-013-5353