ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

#6423 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – โรงแรม
 • เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ – ชินไซบาชิ
 • อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2500 บาท
 • ปราสาทโอซาก้า – วัดโทไดจิ เมืองนารา – ริงกุ เอ้าท์เล็ท – ดิวตี้ฟรี – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561
฿23,900
9 - 13 มีนาคม 2561
฿28,900
27 - 31 มีนาคม 2561
฿33,900
#6889 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - เมืองนาริตะ
 • เมืองคามะคุระ - ไดบุทสึ คามาคุระ หรือ วัดโคโตกุอิน - สวนอุเอะโนะ - วัดเซนโซจิ / อาซากุสะ - ประตูฟ้าคำรณ - ถนนนาคามิเสะ หรือ ถนนนากามิเซะ - ชินจูกุ
 • ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว / EARTHQUAKE MUSEUM - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - บุฟเฟต์ปูยักษ์ - ออนเซ็น
 • สวนดอกไม้ฮามามัตสึ - ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ - นาโกย่า - อิออนมอลล์นาโกย่า
 • เมืองเกียวโต - วัดคินคาคุจิ - ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ หรือ สนามบินโอซาก้า - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 15 เมษายน 2561
฿49,900
13 - 18 เมษายน 2561
฿49,900
14 - 19 เมษายน 2561
฿47,900
24 - 29 เมษายน 2561
฿37,900
#6991 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
 • โตเกียว – วัดอาซากุซะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ ชมซากุระ ณ สวนชินจุกุ[ตามสภาพอากาศ] – ช้อปปิ้งชินจู – ออนเซน
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 [ตามสภาพอากาศ] – ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ชมดอกไม้ ณ ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – อิออนมอลล์
 • นาโกย่า – วัดคินคาคุจิ – วัดกินคะคุจิ – ถนนสายนักปราชญ์ – โอซาก้า – ชินไซบาชิ
 • อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
 • สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
23 - 28 มีนาคม 2561
฿35,999
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿35,999
10 - 15 เมษายน 2561
฿45,991
11 - 16 เมษายน 2561
฿48,888
11 - 16 เมษายน 2561
฿48,888
12 - 17 เมษายน 2561
฿48,888
12 - 17 เมษายน 2561
฿48,888
13 - 18 เมษายน 2561
฿48,888
13 - 18 เมษายน 2561
฿48,888
#6993 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
 • เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – วัดคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโงย่า – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์
 • ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า[ด้านนอก] – ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
 • เมืองโทยาม่า – เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – ออนเซน
 • ชมดอกชิบะซากุระ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 17 เมษายน 2561
฿51,999
12 - 17 เมษายน 2561
฿51,999
13 - 18 เมษายน 2561
฿51,999
14 - 19 เมษายน 2561
฿49,999
15 - 20 เมษายน 2561
฿47,999
16 - 21 เมษายน 2561
฿43,999
17 - 22 เมษายน 2561
฿43,999
18 - 23 เมษายน 2561
฿43,999
19 - 24 เมษายน 2561
฿43,999
20 - 25 เมษายน 2561
฿43,999
21 - 26 เมษายน 2561
฿43,999
22 - 27 เมษายน 2561
฿43,999
23 - 28 เมษายน 2561
฿43,999
24 - 29 เมษายน 2561
฿43,999
25 - 30 เมษายน 2561
฿43,999
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿43,999
27 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
฿43,999
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿43,999
29 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿43,999
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2561
฿43,999
1 - 6 พฤษภาคม 2561
฿43,999
2 - 7 พฤษภาคม 2561
฿43,999
3 - 8 พฤษภาคม 2561
฿43,999
4 - 9 พฤษภาคม 2561
฿43,999
5 - 10 พฤษภาคม 2561
฿43,999
9 - 14 พฤษภาคม 2561
฿43,999
10 - 15 พฤษภาคม 2561
฿43,999
25 - 30 พฤษภาคม 2561
฿39,999
26 - 31 พฤษภาคม 2561
฿39,999
#7028 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ
 • เมืองเกียวโต - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - นาโกย่า - ช้อปปิ้ง JR STATION - ถนนอุมายม่อน
 • ทะเลสาบฮามานา - ผ่านชมวิวไร่เมืองชิสุโอกะ - ฮาโกเน่ - แวะถ่ายรูปทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โรงแรม - ออนเซน
 • กิจกรรม ณ ลานสกี - โอชิโนะฮัคไก [กรุ๊ปวันที่ 02 ก.พ. - 16 มี.ค.61] / [กรุ๊ปวันที่ 20 มี.ค. - 15 เม.ย. 61] ชมดอกซากุระ / [กรุ๊ปวันที่ 17 เม.ย. - 28 เม.ย.61] ชม PINKMOSS - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
 • วัดนาริตะ - อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 14 มีนาคม 2561
฿44,900
16 - 21 มีนาคม 2561
฿44,900
20 - 25 มีนาคม 2561
฿44,900
22 - 27 มีนาคม 2561
฿44,900
8 - 13 เมษายน 2561
฿54,900
15 - 20 เมษายน 2561
฿45,900
17 - 22 เมษายน 2561
฿45,900
18 - 23 เมษายน 2561
฿45,900
20 - 25 เมษายน 2561
฿45,900
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿46,900
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿46,900
#6613 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ
 • โอซาก้า - เมืองเกียวโต - วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - เมืองนาโงย่า - ช้อปปิ้งอิออน
 • นาโงย่า - ทะเลสาบฮามานา - ฮาโกเน่ - ผ่านชมทะเลสาบอาชิ - นั่งกระเช้าขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ [ONEWAY] - ศาลเจ้าฮาโกเน่ - แช่น้ำแร่
 • กิจกรรม ณ ลานสกี หรือ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ] + ชินจูกุโคเอนหรือเฮวะโคเอน [ตามสภาพอากาศ]
 • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ
 • วัดอาซากุซะ - ตลาดปลาซึกิจิ - โอไดบะ - กันดั้มยูนิคอร์น - สนามบินนาริตะ
 • สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 6 มีนาคม 2561
฿35,991
22 - 27 มีนาคม 2561
฿36,991
24 - 29 มีนาคม 2561
฿36,991
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
฿37,991

ทัวร์โอซาก้า / ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า

รวมทัวร์โอซาก้า ทั้งเส้นทางทัวร์โตเกียว-โอซาก้า และ ทัวร์โอซาก้า-โตเกียว ในโอซาก้ามีแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอย่าง “ถนนชินไซบาชิ” ที่เป็นแหล่งขายของที่ละลึกและขายสินค้าต่างๆ เสื้อผ้าแฟชั่นและร้านอาหารอร่อยๆอีกมากมาย เมื่อไปเที่ยวกับทัวร์โอซาก้าถ้าคุณกำลังหาสินค้าอะไรอยู่สามารถถามไกด์ได้ตลอดเวลา โอซาก้ามีสถานที่งดงามอย่าง “ปราสาทโอซาก้า” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของโอซาก้า นักท่องเที่ยวและคณะทัวร์โอซาก้าต่างพากันไปถ่ายรูปเป็นที่ละลึก ในปราสาทโอซาก้ามีหอคอยอยู่ 8 ชั้น แต่ละชั้นจะมีประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่แตกต่างกันอีกด้วย และอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปในโอซาก้าก็คือ “Universal Studio Japan” สถานที่ในฝันของใครหลายๆคน ซึ่งภายใน Universal Studio Japan นั้นจะมีเครื่องเล่นแปลกๆหลายอย่างเลย เช่น แฮร์รี่ พอตเตอร์ สไปเดอร์แมน ขบวนพาเรด เป็นต้น ในแพ็คเกจทัวร์โอซาก้าบางแพ็คเกจทัวร์โอซาก้าจะรวมค่าเข้าสวนสนุกด้วย โดยปกติแล้วทัวร์โอซาก้าจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวประมาณ 5 วัน 3 คืน ราคาอยู่ที่ 30,000 บาท - 75,000 บาท ถ้าราคาไม่เกิน 35,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์โอซาก้า ราคาถูก
02-013-5353