ใบอนุญาต 11/08583
02-013-5333
Line icon LINE: @tourkrub
เพิ่มเพื่อน
ทัวร์ฮอกไกโด | ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด | ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

#7201
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 29 มีนาคม 2561
฿22,900
25 - 29 มีนาคม 2561
฿22,900
26 - 30 มีนาคม 2561
฿24,900
1 - 5 เมษายน 2561
฿26,900
2 - 6 เมษายน 2561
฿26,900
8 - 12 เมษายน 2561
฿26,900
15 - 19 เมษายน 2561
฿26,900
16 - 20 เมษายน 2561
฿26,900
22 - 26 เมษายน 2561
฿26,900
23 - 27 เมษายน 2561
฿26,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿30,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿30,900
#7285 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
สนามบินชิโตเช่
หุบเขาจิโกคุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล(ไม่รวมค่ากระเช้าและค่าเข้า) - คิโรโระ สกี รีสอร์ท - ออนเซน- ทานบุฟเฟ่ขาปู
อตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโระ -ศาลเจ้าฮอกไกโด -ทานุกิโคจิ
Takino Suzuran Park - ตลาดโจไก อิจิบะ - โรงงานช็อกโกแลต - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - สนามบินชิโตเซ่


ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 19 พฤษภาคม 2561
฿28,999
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
฿28,999
12 - 16 มิถุนายน 2561
฿26,999
19 - 23 มิถุนายน 2561
฿27,999
3 - 7 กรกฎาคม 2561
฿29,999
5 - 9 สิงหาคม 2561
฿28,999
14 - 18 สิงหาคม 2561
฿28,999
21 - 25 สิงหาคม 2561
฿28,999
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561
฿28,999
4 - 8 กันยายน 2561
฿28,999
11 - 15 กันยายน 2561
฿28,999
16 - 20 กันยายน 2561
฿28,999
18 - 22 กันยายน 2561
฿28,999
23 - 27 กันยายน 2561
฿28,999
25 - 29 กันยายน 2561
฿28,999
21 - 25 ตุลาคม 2561
฿35,999
#7392 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
 • ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA - ชมดอกTULIP SUZURAN PARK
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)
 • อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 16 พฤษภาคม 2561
฿29,888
19 - 23 พฤษภาคม 2561
฿29,888
26 - 30 พฤษภาคม 2561
฿29,888
2 - 6 มิถุนายน 2561
฿28,888
9 - 13 มิถุนายน 2561
฿28,888
16 - 20 มิถุนายน 2561
฿28,888
23 - 27 มิถุนายน 2561
฿28,888
#7243 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินชินชิโตเสะ - อาซาฮีคาว่า - หมู่บ้านราเม็ง - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า
 • อาซาฮีคาว่า - ทาคิโนะอุเอะ - ทุ่งพิงค์มอส - คามิยุเบทสึ - สวนทิวลิป - อาซาฮีคาว่า - ห้างสรรพสินค้าอิออน มอลล์
 • อาซาฮีคาว่า - ซัปโปโร - มิตซุย เอาท์เล็ต - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ร้านค้าปลอดภาษี - ช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและซูซูกิโน่
 • ซัปโปโร - สนามบินชินชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง
 • พิเศษ!! ชมทุ่งดอกไม้ 2 แห่ง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 13 พฤษภาคม 2561
฿29,900
11 - 15 พฤษภาคม 2561
฿29,900
18 - 22 พฤษภาคม 2561
฿29,900
#7409 ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก - สระอะโออิเคะ - ฟุราโน่ - ซัปโปโร
 • ถนนทานุกิโคจิ - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ - JR TOWER - ตลาดซัปโปโรโจไง - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 7 เมษายน 2561
฿29,900
7 - 10 เมษายน 2561
฿31,900
10 - 13 เมษายน 2561
฿33,900
#6917 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ
 • อาซาฮิคาว่า - ตรอกราเม็ง หรือ หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินญี่ปุ่น - ถนนเฮวะ - อิออนมอลล์ฮอกไกโด
 • สวนดอกไม้ชิคิไซ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - เมืองซัปโปโร - บุฟเฟต์ปูยักษ์
 • อิสระท่องเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
 • สนามบินชิโตเซะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 เมษายน 2561
฿29,900
8 - 12 เมษายน 2561
฿29,900
9 - 13 เมษายน 2561
฿29,900
15 - 19 เมษายน 2561
฿29,900
16 - 20 เมษายน 2561
฿29,900
22 - 26 เมษายน 2561
฿29,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿33,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿33,900
#6913 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ชิโทเซ่ – อะซาฮิกาวะ – หมู่บ้านราเมง
 • สวนสัตว์อะซาฮิยามะ – ช้อปปิ้งถนนเฮวะ – อิออน มอลล์
 • ลานสกีชิกิไซ – เมืองท่าโอตารุ – คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีและเครื่องแก้ว – เมืองซัปโปโร
 • ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก
 • ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ - ซัปโปโร (ชิโทเซ่)
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
25 - 29 มีนาคม 2561
฿29,900
1 - 5 เมษายน 2561
฿34,900
9 - 13 เมษายน 2561
฿36,900
16 - 20 เมษายน 2561
฿34,900
23 - 27 เมษายน 2561
฿34,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿38,900
#7099 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ – อิออนมอล์ – แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์
 • ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ
 • พิเศษ !!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น + Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 เมษายน 2561
฿29,900
23 - 27 เมษายน 2561
฿29,900
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿34,900
#7566 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - บ่อนำ้สีฟ้า - ตลาดปลานิโจ - มิตซุยเอาท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกกิโกจิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
8 - 12 มิถุนายน 2561
฿29,999
15 - 19 มิถุนายน 2561
฿31,999
22 - 26 มิถุนายน 2561
฿31,999
6 - 10 กรกฎาคม 2561
฿34,999
13 - 17 กรกฎาคม 2561
฿36,999
20 - 24 กรกฎาคม 2561
฿36,999
27 - 31 กรกฎาคม 2561
฿36,999
3 - 7 สิงหาคม 2561
฿32,999
16 - 20 สิงหาคม 2561
฿32,999
17 - 21 สิงหาคม 2561
฿32,999
23 - 27 สิงหาคม 2561
฿32,999
24 - 28 สิงหาคม 2561
฿32,999
31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2561
฿30,999
14 - 18 กันยายน 2561
฿30,999
#7644 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินชิโตเซะ -เมืองอาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์ อาซาฮิคาว่า - แช่ออนเช็นธรรมชาติ
 • shikisai no ("Snow Land") - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ - โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - JTC DUTY FREE
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
 • สนามบินชิโตเซะ

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
9 - 13 เมษายน 2561
฿29,999
15 - 19 เมษายน 2561
฿29,999
16 - 20 เมษายน 2561
฿28,999
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿27,999
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 2561
฿27,999
#7568 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินเขาโนะโอะกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ช้อปปิ้ง Duty Free - มิตซุย เอ๊าทืเล็ต - ย่านทานุกิโคจิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 มิถุนายน 2561
฿30,999
7 - 12 มิถุนายน 2561
฿33,999
9 - 14 มิถุนายน 2561
฿32,999
16 - 21 มิถุนายน 2561
฿32,999
23 - 28 มิถุนายน 2561
฿32,999
30 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2561
฿33,999
7 - 12 กรกฎาคม 2561
฿37,999
12 - 17 กรกฎาคม 2561
฿39,999
14 - 19 กรกฎาคม 2561
฿37,999
19 - 24 กรกฎาคม 2561
฿39,999
21 - 26 กรกฎาคม 2561
฿38,999
28 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561
฿38,999
2 - 7 สิงหาคม 2561
฿36,999
4 - 9 สิงหาคม 2561
฿34,999
16 - 21 สิงหาคม 2561
฿35,999
18 - 23 สิงหาคม 2561
฿33,999
23 - 28 สิงหาคม 2561
฿36,999
25 - 30 สิงหาคม 2561
฿33,999
30 ส.ค. - 4 ก.ย. 2561
฿35,999
1 - 6 กันยายน 2561
฿33,999
6 - 11 กันยายน 2561
฿34,999
8 - 13 กันยายน 2561
฿33,999
#7284
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินชิโตเซะ – เมืองอาซาฮิคาวา – หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION
 • เมืองโซอุนเคียว –โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร - อาบน้ำแร่ – ทานบุฟเฟ่ ขาปู
 • โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด ทานุกิโคจิ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
 • สนามบินชิโตเซ่
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
16 - 21 พฤษภาคม 2561
฿30,999
23 - 28 พฤษภาคม 2561
฿30,999
30 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
฿30,999
13 - 18 มิถุนายน 2561
฿28,999
20 - 25 มิถุนายน 2561
฿29,999
27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
฿31,999
4 - 9 กรกฎาคม 2561
฿31,999
1 - 6 สิงหาคม 2561
฿29,999
8 - 13 สิงหาคม 2561
฿33,999
15 - 20 สิงหาคม 2561
฿30,999
22 - 27 สิงหาคม 2561
฿30,999
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
฿30,999
5 - 10 กันยายน 2561
฿30,999
12 - 17 กันยายน 2561
฿30,999
19 - 24 กันยายน 2561
฿30,999
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2561
฿32,999
3 - 8 ตุลาคม 2561
฿32,999
#7420 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน - ทาคิโนอูเอะปาร์ค ชมทุ่งพิงค์มอส – คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป – อาซาฮิคาว่า
 • โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลต – ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 • ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 16 พฤษภาคม 2561
฿31,900
17 - 21 พฤษภาคม 2561
฿29,900
19 - 23 พฤษภาคม 2561
฿29,900
24 - 28 พฤษภาคม 2561
฿29,900
26 - 30 พฤษภาคม 2561
฿31,900
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2561
฿29,900
2 - 6 มิถุนายน 2561
฿28,888
7 - 11 มิถุนายน 2561
฿27,888
#7504 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ –เมืองอาซาฮิคาวะ – พิพิธภัณฑ์ราเมน –สวนสัตว์อาซาฮิยามะ
 • สกีรีสอร์ท– เมืองโอตารุ– พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมวิวโอคุรายามา (รวมกระเช้า)
 • โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ช็อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ – อิออนมอล์– แช่น้ำแร่ออนเซ็น
 • อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร (มีไกด์นำเที่ยวในวันฟรีเดย์)
 • ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ–กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
฿32,900
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿32,900
#7299 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ชม หมู่บ้านนินจา ศูนย์ความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ
 • ชม สวนหมีโชวะชินซัง สามารถพบได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น
 • สวนฟูกิดะชิ น้ำพุธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท
 • พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito ที่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ
 • ภูเขาโอคุระยามา (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง
 • พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
 • พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
 • เที่ยวครบจัดเต็มไม่มีฟรีเดย์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
1 - 5 เมษายน 2561
฿32,900
8 - 12 เมษายน 2561
฿34,900
9 - 13 เมษายน 2561
฿34,900
15 - 19 เมษายน 2561
฿36,900
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2561
฿36,900
#6911 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ
 • ฮอกไกโด - อาซาฮิคาว่า - ตรอกราเม็ง หรือ หมู่บ้านราเมน
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ชมขบวนพาเหรดเพนกวินญี่ปุ่น - ถนนเฮวะ - อิออน มอลล์ อาซาฮิคาว่า
 • สวนดอกไม้ชิคิไซ - มิตซุยเอ้าท์เล็ต ฮอกไกโด - เมืองซัปโปโร
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - เมืองซัปโปโร - บุฟเฟ่ต์ SEA FOOD
 • อิสระท่องเที่ยว เมืองซัปโปโร ฮอกไกโด
 • สนามบินชิโตเซะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
฿33,900
4 - 9 เมษายน 2561
฿36,900
12 - 17 เมษายน 2561
฿49,900
#7333 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
 • หนาวสุดขั้วไปกับอุณหภูมิ – 41 องศา ณ พิพิธภัณฑ์หิมะไอซ์พาวิลเลียน
 • สุดฟิน !!! ชมทุ่งดอกพิ้งมอส / ดอกทิวลิป / ดอกนาโนะฮานะ
 • เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ”
 • ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค ที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ”
 • อิ่มอร่อยกับราเมนสุดขึ้นชื่อ ณ หมู่บ้านราเมน
 • ช้อปปิ้ง ดิวตี้ ฟรี & ย่านทานูกิ โคจิ
 • อิ่มอร่อย กับเมนูพิเศษ ขาปู 3 ชนิด !!

ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
17 - 22 พฤษภาคม 2561
฿33,900
22 - 27 พฤษภาคม 2561
฿33,900
29 พ.ค. - 3 มิ.ย. 2561
฿32,900
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561
฿32,900
#7185 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินนิวชิโตเสะ - ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ - หอนาฬิกา - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - Joy One ดิวตรี้ฟรี - โซอุนเคียวออนเซ็น
 • โซอุนเคียว - น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ – สวนทาคิโนอูเอะ ชมทุ่งพิงค์มอส - คะมิยูเบทสึ สวนทิวลิป - อาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งเอออน
 • โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 • ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • ซัปโปโร - สนามบินชิโตะเซะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
15 - 20 พฤษภาคม 2561
฿34,900
22 - 27 พฤษภาคม 2561
฿34,900
#7394 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า
 • ชมดอกพิงส์มอส TAKINOUE - ชมดอกทิวลิป MOMBETSU (พิเศษ นอนโรงแรมออนเซ็น)
 • น้ำตกกิงกะและริวเซ – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)
 • อิสระตามอธัยาศัย มีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
14 - 19 พฤษภาคม 2561
฿34,900
21 - 26 พฤษภาคม 2561
฿34,900
28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561
฿34,900
4 - 9 มิถุนายน 2561
฿33,900
11 - 16 มิถุนายน 2561
฿33,900
18 - 23 มิถุนายน 2561
฿33,900
#7638 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินชิโตเซ่ – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – หมู่บ้านราเม็ง – น้ำตกกิงกะ ริวเซ – โซอุนเคียว
 • โซอุนเคียว – ชิคิไซ โนะ โอกะ – โทมิตะฟาร์ม – อีออนพลาซ่า – ซัปโปโร
 • ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
5 - 9 สิงหาคม 2561
฿34,900
19 - 23 สิงหาคม 2561
฿33,900
26 - 30 สิงหาคม 2561
฿33,900
#7736 ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • โจซังเค – สะพานแขวนฟูตามิ – เขื่อนโฮเฮเคียว – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อะไคงาว่า
 • อะไคงาว่า – KIRORO SKI RESORT – JOY 1 HOKKAIDO DUTY FREE – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – โอโดริปาร์ค – ย่านทานูกิโคจิ – ซัปโปโร
 • ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เรย์ร่า เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 13 เมษายน 2561
฿34,900
#6916 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ
 • โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะชินซัง - ภูเขาไฟอุสุ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ
 • เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ลานสกีซัปโปโรบังเค - เมืองซัปโปโร
 • ตึกรัฐบาลเก่าเกาะฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโร - ตลาดโจไก
 • ซัปโปโรโดม - มิตซุยเอ้าท์เล็ต ฮอกไกโด - ทานูกิโคจิ - ย่านซูซูกิโนะ - บุฟเฟ่ต์ SEA FOOD - บุฟเฟต์ปูยักษ์
 • สนามบินชิโตเซะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 6 เมษายน 2561
฿35,900
9 - 13 เมษายน 2561
฿37,900
23 - 27 เมษายน 2561
฿35,900
#7276 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
สนามบินดอนเมือง

ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเมน – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ช้อปปิ้งอิออน

เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี– เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

สนามบินชิโตเสะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 24 เมษายน 2561
฿35,999
11 - 15 พฤษภาคม 2561
฿33,999
16 - 20 พฤษภาคม 2561
฿33,999
18 - 22 พฤษภาคม 2561
฿33,999
25 - 29 พฤษภาคม 2561
฿33,999
#7321 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด– ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – สวนดอกทิวลิป (คามิยุเบทสึ) - อิออน
 • ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 17 พฤษภาคม 2561
฿35,999
17 - 22 พฤษภาคม 2561
฿37,999
19 - 24 พฤษภาคม 2561
฿35,999
24 - 29 พฤษภาคม 2561
฿37,999
26 - 31 พฤษภาคม 2561
฿35,999
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561
฿38,999
#6910 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ชิโทเซ่ – โนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง – ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
 • ตลาดเช้า – ย่านโมโตมาจิ – กระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง - ศูนย์อนุรักษ์หมี – ทะเลสาบโทยะ
 • มิตซุย เอ้าท์เลท – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ลานสกีเบนเค – ซัปโปโร
 • ศาลาว่าการ – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก - ซัปโปโรโดม – มิตซุยเอ้าท์เลท – ทานูกิโคจิ – ซูซูกิโนะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2561
฿37,900
29 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561
฿37,900
11 - 16 เมษายน 2561
฿52,900
18 - 23 เมษายน 2561
฿37,900
19 - 24 เมษายน 2561
฿37,900
25 - 30 เมษายน 2561
฿37,900
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿39,900
#7298 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 3 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน
 • ชม หมู่บ้านนินจา ศูนย์ความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ
 • ชม สวนหมีโชวะชินซัง สามารถพบได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น
 • สวนฟูกิดะชิ น้ำพุธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท
 • พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito ที่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ
 • ภูเขาโอคุระยามา (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง
 • พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
4 - 9 เมษายน 2561
฿38,900
5 - 10 เมษายน 2561
฿38,900
18 - 23 เมษายน 2561
฿35,900
25 - 30 เมษายน 2561
฿34,900
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿38,900
#7186 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนิวชิโตเสะ
 • โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – จุดชมวิวโซโล – ทะเลสาบโทยะ – ออนเซ็น
 • โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ
 • โรงงานช็อกโกแลต – ร้าน Joy One ดิวตรี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ
 • ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ฟรี Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
14 - 18 เมษายน 2561
฿39,888
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
฿35,900
9 - 13 มิถุนายน 2561
฿29,900
14 - 18 มิถุนายน 2561
฿31,900
16 - 20 มิถุนายน 2561
฿28,900
21 - 25 มิถุนายน 2561
฿31,900
23 - 27 มิถุนายน 2561
฿29,900
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561
฿31,900
#7210 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซะ
 • ชิโตเสะ – ซัปโปโร –หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์สาเก - อิออนมอลล์
 • เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – โรงงานช็อกโกแลต –ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
20 - 24 เมษายน 2561
฿45,900
21 - 25 เมษายน 2561
฿45,900
#7146 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง

 • ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
 • สวนทิวลิป – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – อิออน
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด –ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร-ซัปโปโร- บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • อิสระเต็มวัน หรือช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
11 - 16 พฤษภาคม 2561
฿47,900
31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2561
฿47,900
#7215 ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง – สนามบินชินชิโตเสะ
 • บ่อน้ำสีฟ้า – น้ำตกชิโรฮิเงะ – อาซาฮีคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮียาม่า – ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์ – โรงแรม
 • อาซาฮีคาว่า – คลองโอตาร – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตร – ดิวตี้ฟร – ช้อปปิ้ง ทานูกิ โคจิ
 • ซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่าซัปโปโร – หอนาฬิกา – โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ (ชมภายนอก) – ตลาดปลานิโจ
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด – นั่งกระเช้าห้อยขาชมวิวที่โอคุรายามะ – ช้อปปิ้ง JR STATION
 • สนามบินชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
13 - 17 เมษายน 2561
฿47,900
4 - 8 พฤษภาคม 2561
฿29,999
11 - 15 พฤษภาคม 2561
฿29,999
18 - 22 พฤษภาคม 2561
฿29,999
25 - 29 พฤษภาคม 2561
฿29,999
1 - 5 มิถุนายน 2561
฿29,999
8 - 12 มิถุนายน 2561
฿29,900
15 - 19 มิถุนายน 2561
฿29,999
22 - 26 มิถุนายน 2561
฿29,999
#7332
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
10 - 15 เมษายน 2561
฿47,900
13 - 18 เมษายน 2561
฿49,900
24 - 29 เมษายน 2561
฿36,900
26 เม.ย. - 1 พ.ค. 2561
฿37,900
1 - 6 พฤษภาคม 2561
฿37,900
3 - 8 พฤษภาคม 2561
฿36,900
5 - 10 มิถุนายน 2561
฿32,900
7 - 12 มิถุนายน 2561
฿32,900
12 - 17 มิถุนายน 2561
฿32,900
19 - 24 มิถุนายน 2561
฿32,900
21 - 26 มิถุนายน 2561
฿32,900
#7021
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
2 - 7 เมษายน 2561
฿47,991
4 - 9 เมษายน 2561
฿49,991
6 - 11 เมษายน 2561
฿49,991
8 - 13 เมษายน 2561
฿49,991
19 - 24 เมษายน 2561
฿48,991
20 - 25 เมษายน 2561
฿48,991
25 - 30 เมษายน 2561
฿48,991
27 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561
฿49,991
2 - 7 พฤษภาคม 2561
฿49,991
4 - 9 พฤษภาคม 2561
฿49,991
9 - 14 พฤษภาคม 2561
฿49,991
11 - 16 พฤษภาคม 2561
฿49,991
#5613 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ชิโตเสะ– หุบเขานรกจิโกกุดานิ - ”ทะเลสาบโทยะ-นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง
 • ลานกิจกรรมหิมะ– เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด
 • ศาลเจ้าฮอกไกโด–โรงงานช็อกโกแลต – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ- MITSUI OUTLET
 • อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • สนามบินชิโตเสะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
11 - 16 กรกฎาคม 2561
฿49,999
18 - 23 กรกฎาคม 2561
฿49,999
1 - 6 สิงหาคม 2561
฿41,999
15 - 20 สิงหาคม 2561
฿41,999
22 - 27 สิงหาคม 2561
฿41,999
29 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
฿39,999
#7275 ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
สรุปการเดินทาง
 • สนามบินดอนเมือง
 • ชิโตเสะ – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ช้อปปิ้งอิออน
 • เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ –พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต – ดิวตี้ฟรี
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ศาลเจ้าฮอกไกโด–มิตซุยเอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ – เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • สนามบินชิโตเสะ
ช่วงเวลาเดินทาง
ราคา
12 - 17 เมษายน 2561
฿51,999
13 - 18 เมษายน 2561
฿49,999
21 - 26 เมษายน 2561
฿36,999

ทัวร์ฮอกไกโด เที่ยวเกาะใหญ่ หัวใจอบอุ่น

สำหรับใครที่กำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยเท่าไรนัก ทัวร์ครับขอแนะนำ “ฮอกไกโด” เกาะสำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนในฝันของใครหลายๆคน และเป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะนอกจากจะอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากประเทศไทยของเราแล้ว ยังมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้สูดกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นกันได้แบบเต็มที่กันอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในฮอกไกโด

 • โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค

ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ในสนามบินชินชิโตเสะ ที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์โดราเอม่อนประจำเกาะฮอกไกโด โดยภายในประกอบไปด้วยจุดถ่ายภาพ การแสดงโชว์ซึ่งจะแสดงทุกๆครึ่งชั่วโมง ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก สถานที่เวิร์คช้อป ห้องสมุด สนามเด็กเล่นและคาเฟ่ ซึ่งอยู่ในธีมของการ์ตูนเรื่องโดราเอม่อนทั้งหมด เหมาะสำหรับเด็กๆที่ชื่นชอบในความน่ารักของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าไร้หูและความมหัศจรรย์ของเครื่องมือวิเศษ ทัวร์ริสท่านไหนที่เป็นสาวกโดราเอมอนอยู่แล้วไม่ควรพลาดเป็นอันขาด

โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค
โดราเอม่อน วากุวากุ สกาย ปาร์ค
 • คลองโอตารุ

โอตารุเป็นเมืองท่าเรือขนาดเล็ก อยู่ไม่ไกลจากซัปโปโร ใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที จากซัปโปโร คนจะนิยมมาเที่ยวโอตารุในช่วงหน้าหนาว เพราะจะมีการจัดเทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(Otaru Snow Light Path Festival) บรยากาศจะดูโรแมนติกมากย่ิงขึ้น บริเวณริมคลองเป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า และร้านอาหารสามารถมาเดินเล่นริมคลอง และยังมีศิลปินมาโชว์ผลงานให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมา นอกจากนี้ก็ยัมีสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ถนนช็อปปิ้งซาคาอิมาจิโตริ และร้านขนมกำเนิดชีสเค้กชื่อดังอย่าง Letao

คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
 • เมืองซัปโปโร

ซัปโปโรตั้งอยู่ศูนย์กลางของเกาะฮอกไกโด นับว่าเป็นเมืองหลักของที่นี่เลยก็ว่าได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจะเน้นไปในแนวประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองซับโปโรนั้นมีความเป็นมาที่ยาวนานพอๆกับเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว บ้านเมืองที่ผสานความเป็นญี่ปุ่นโบราณเข้ากับศิลปะทางฝั่งตะวันตกได้อย่างลงตัว สามารถดึงดูดสายตาของเหล่านักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาทัวร์ฮอกไกโดนิยมมาเล่นสกีหิมะในฤดูหนาวอีกด้วย

 • ฟุราโน่

เมืองฟุราโน่ เป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์สไตล์ชนบทอย่างแท้จริง บรรยากาศในเมืองโอบล้อมไปด้วยความอบอุ่นของทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ มีแบคกราวน์เป็นภาพภูเขาสูงตระหง่านอยู่ตรงหน้า ไฮไลท์ของเมืองนี้คือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ทอดยาวออกไปเป็นปุยสวยตลอดทั้งบริเวณ โดยจะผลิดอกสวยงามที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม หากใครที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามพร้อมบรรยากาศที่สดชื่นกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์แบบนี้ เมืองฟุราโน่ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของการมาทัวร์ฮอกไกโดที่ไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาด

ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

กิจกรรมสุดฮิตในฮอกไกโด

 • ผจญภัยบนลานน้ำแข็งเล่นสกีหิมะ

ถ้าจะกล่าวถึงการเล่นสกีหิมะในเกาะฮอกไกโดที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้น คิโรโระ รีสอร์ท เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำในหนังเรื่องแฟนเดย์ คิโรโระ รีสอร์ท เป็นสกีรีสอร์ทที่มาพร้อมกับคุณภาพหิมะในแบบ powder snow หรือหิมะละเอียดนุ่มเหมือนผงแป้ง สามารถมาเล่นสกีได้ตั้งแต่กลางเดือน ธ.ค.-เม.ย. มีเส้นทางการเล่นตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับ advance นอกจากนี้ยังมีตู้เกม, ออนเซ็น, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ฯลฯ เรียกว่าไม่ต้องออกไปไหนก็ได้ และไฮไลท์ของที่นี่ ที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือ ระฆังขอพร ที่ตั้งอยู่จุดสูงสุดของที่นี่ ใครที่มีโอกาสได้ไปก็อย่าลืมแวะไปสั่นระฆังรักกันหล่ะ

 • นอนเพลินๆแช่น้ำร้อนที่อุทยาน ชิกุซึ

แช่น้ำพุร้อนผ่อนคลายความเครียด กิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาทัวร์ฮอกไกโด” อุทยานแห่งชาติชิกุซึของประเทศญี่ปุ่น เป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้มาทัวร์ฮอกไกโด นิยมเดินทางมาพักผ่อนคลายหนาว ภายในอุทยานเต็มไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติ หากเดินลึกเข้าไปจะพบบ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ซึ่งเป็นออนเซ็นท่ามกลางธรรมชาติที่ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ชาวฮอกไกโดเองก็นิยมเดินทางมาผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันในวันหยุดเช่นกัน การได้แช่น้ำอุ่นๆคลายความหนาวเย็นของอากาศ ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่รายล้อมอยู่โดยรอบ นับเป็นความผ่อนคลายที่ทำเอาอยากหยุดเวลาไว้ตรงนั้นเลยจริงๆ

 • ล่องเรือชมวิวธารน้ำแข็งกับเรือ ออโรร่า

ชื่อเรือ ออโรร่า อาจทำให้หลายท่านคิดว่านี่คือกิจกรรมล่องเรือสำหรับคู่รักที่สุดแสนโรแมนติก แต่แท้จริงแล้วกิจกรรมนี้ออกจะตื่นตาตื่นใจเสียมากกว่า เพราะเรือออโรร่าของเกาะฮอกไกโดนั้น เป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดใหญ่ พร้อมนำนักท่องเที่ยวออกเดินทางสู่ธารน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ ภายในเรือจะมีของว่างและเครื่องดื่มไว้คอยบริการตลอดทริป ทิวทัศน์โดยรอบจะเห็นเป็นธารน้ำแข็งสีขาวโพลนตลอดทั้งเส้นทาง บางครั้งอาจได้เห็นสัตว์เขตหนาวอย่างแมวน้ำออกมาต้อนรับเหล่าผู้มาเยือนด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะการท่องเที่ยวชมธรรมชาติมักจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น ทริปล่องเรือในบางรอบอาจจะไม่ได้เห็นธารน้ำแข็งสวยๆเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไป ไม่เพียงพอต่อการจับตัวของธารน้ำแข็ง แต่การได้ชมบรรยากาศในหน้าหนาวสองข้างทางของเมืองฮอกไกโดจากกลางธารน้ำผ่านเรือนำเที่ยว เพียงเท่านี้ก็นับว่าคุ้มค่าสำหรับการออกทริปทัวร์ฮอกไกโดครั้งนี้แล้ว

ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกทริป

เนื่องจากเกาะฮอกไกโดตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ทำให้สภาพอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไรนัก
 • ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน อากาศจะกำลังเย็นสบายในช่วงกลางคืน กลางวันอากาศร้อน ฮอกไกโดหน้าร้อน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่สุดในหน้าร้อนของญี่ปุ่น จะมีเทศกาลทุ่งดอกลาเวนเดอร์ 
 • ฤดูหนาว ช่วงเดือนตุลาคม - เดือนภกุมภาพันธ์ อากาศก็อาจจะติดลบเหลือเพียงแค่ -10 องศาเท่านั้นเอง เหมาะอย่างยิ่งที่จะไปเที่ยวเทศกาลหิมะ หรือสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาลที่มีเฉพาะหน้าหนาว 
 • ฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของฮอกไกโด อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้น ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ถึงแม้ว่าในช่วงกลางคืนเดือนมีนาคมจะยังคงมีอุณหภูมิหนาวเย็น เฉลี่ยอยู่ที่ -3 องศาก็ตาม แต่ในเดือนพฤษภาคมจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก 5 องศาในเดือนมีนาคม เป็น 11 องศาในเดือนเมษายน และ 16 องศาในเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิและเวลากลางวันเพิ่มขึ้นเร็วมากที่สุดในรอบปี จาก 1 องศาในช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็น 16 องศาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และมีช่วงเวลาของพระอาทิตย์ที่ยาวนานมากที่สุดของปีอยู่ที่เดือนพฤษภาคมที่ 7 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงนี้จะมีเริ่มมีดอกซากุระบาน รวมถึงฟาร์มดอกไม้บางแห่งจะเริ่มมีให้ได้เที่ยวชมกันบ้างแล้ว แต่จะยังไม่มากนัก

เทศกาลห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ฮอกไกโด

งานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะถือว่าเป็นไฮไลท์ประจำปีของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ โดยภายในงานจะเต็มไปด้วยประติมากรรมน้ำแข็งรูปแบบต่างๆที่ถูกสรรค์สร้างโดยช่างมากฝีมือจากทั่วสารทิศ โดยเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีระยะเวลาจัดงานประมาณ 1สัปดาห์ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานแกะสลักน้ำแข่งที่น่าตื่นตานี้ได้ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สวนโอโดริ แต่ละปีจะมีการจัดธีมของงานขึ้นมา สร้างสีสันให้กับงานเทศกาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ที่นี่ยังมีลานสกีให้สนุกกันอย่างสุดเหวี่ยงอีกด้วย จุดที่สองอยู่ที่ซุซุกิโนะ เป็นสถานที่จัดประกวดผลงานแกะสลักน้ำแข็ง ที่ไม่ว่าใครที่ได้มาทัวร์ฮอกไกโดในช่วงนี้จะต้องแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันให้ได้ ภายในงานจะได้เห็นจินตนาการของผู้เข้าแข็งขัน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะได้อย่างตระการตา จุดสุดท้ายจะอยู่ที่เมืองซึมโด ซึ่งจะแตกต่างจากสองจุดแรกตรงที่ไม่ได้เน้นการประกวดมากนัก แต่จะจัดให้เป็นลานกิจกรรมสำหรับครอบครัว ให้พ่อแม่ลูกได้เพลินเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งงาน

sapporo snow festival
sapporo snow festival
 • งานเทศกาลการดื่มเบียร์

งานดื่มเบียร์ของฮอกไกโดเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลเอาใจนักดื่มจริงๆ โดยงานนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม บริเวณสวนสาธารณะโอโดริ นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติแกลิ่นหอมของเบียร์เย็นๆท่ามกลางแสงไฟยามค่ำคื่นของสวนสาธารณะกลางเมืองได้อย่างเต็มอรรถรส นอกจากจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยเบียร์เย็นๆสักแก้ว ยังได้มิตรภาพกลับบ้านกันด้วย

sapporo beer garden
sapporo snow festival

อาหารจานเด็ดในฮอกไกโด

 • ปูยักษ์เนื้อหวาน

เนื่องจากฮอกไกโดมีสภาพเป็นเกาะ ดังนั้นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นอาหารทะเลรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะปูยักษ์ฮอกไกโด ว่ากันว่าเนื้อปูยักษ์ของที่นี่รสชาติหวานนุ่มลิ้นเอามากๆ ความฉ่ำเด้งของเนื้อปูสดๆที่ตัดกับความเปรี้ยวเล็กๆของน้ำจิ้มสูตรเฉพาะตัว ทำเอาหลายคนติดอกติดใจจนต้องขอสั่งเพิ่มกันเลยทีเดียว หากใครที่ต้องการมาลิ้มรสชาติของปูยักษณ์ฮอกไกโด แนะนำให้มาในช่วงฤดูหนาว เพราะเป็นช่วงที่เนื้อปูมีความหวาน แน่น และอร่อยที่สุดในรอบปี

02-013-5353